Statistika (2)

888 dokumentai
Ekonominė statistika
Įvadas. Ūkio subjektų skaičiaus tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinių duomenų grupavimas ir pateikimas. Santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilutės. Ekonominių reiškinių tarpusavio analizė. Ūkio subjektų ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 81 puslapis
2012 02 13
Namų ūkio išlaidų statistinis tyrimas
Namų ūkio tyrimas. Namų ūkio tipo pristatymas. Vieno mėnesio keturių asmenų namų ūkio išlaidos litais. Mėnesio vienos dienos ir vidutinių išlaidų vienam šeimos nariui skaičiavimas. Kiekvienos išlaidos procentinės dalies ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 15 puslapių
2013 03 19
Laiko eilutės
Teorinė dalis. Ekonometrija. Ekonometrinis modeliavimas ir jo sudarymo etapai. Laiko eilutės. ARMA modelio parametrų vertinimas ir diagnostika. Tiriamoji dalis. Aprašomoji statistika. Vertiname laiko eilute pagal ARMA modelį. ARMA modelių ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 12 17
Statistikos savarankiškas darbas
LR gyventojų skaičius metų pradžioje. Kolegijos dėstytojų pasiskirstymą pagal amžių. Ištęstinių studijų pirmo kurso studentų. Uždavinių sprendimai. Yra tokie oficialios statistikos duomenys apie vidutinį mėnesinį bruto darbo ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2013 09 09
 TEO statistinių duomenų rinkimas sisteminimas ir analizė
Ab „teo lt“ istorija, veikla, klientai. Verslo filosofija. Ab „teo lt“ vizija. Ab „teo lt“ misija. Įmonės statistiniai duomenys. Pagrindiniai įmonės finansiniai rodikliai. Finansiniai rodikliai. Ab „teo lt“ akcijų kaina ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2016 09 08
Ekonominės statistikos individualus namų darbas
Įvadas. Statistinių duomenų tipas ir dažniai. Santykinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutiniai dydžiai. Požymių sklaidos tyrimas. Dinamikos rodiklių analizė. Tendencijos nustatymas ir prognozė. Rodiklių priklausomybės tyrimas. Išvados. ...
Statistikos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2015 11 05
Ekonominės statistikos namų darbas
Ekonominės statistikos namų darbas. Mediana. Moda. Kvartiliai. Tarpkvartilinis rangas. Standartinis nuokrypis. Asimetrijos koeficientas. Eksceso koeficientas. Regresijos analizė. Išvados. Dinamikos eilutės. Išvados.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2014 10 28
Nusikaltimų Lietuvoje statistinis tyrimas
Įvadas. Nusikalstamumo samprata ir rūšys. Nusikalstamumo samprata. Nusikaltimų rūšys. Nusikalstamumo priežastys ir pasekmės. Nusikalstamumo priežastys. Nusikalstamumo pasekmės ir žala. Nusikalstamumas lietuvoje. Vagystės. Plėšimai. ...
Statistikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 04 03
Šalies gyventojų užimtumo statistinė analizė
Įvadas. Gyventojų užimtumo samprata ir rūšys. Gyventojų užimtumo samprata. Gyventojų užimtumo kriterijai. Gyventojų klasifikavimas pagal užimtumo statusą. Šalies gyventojų užimtumo dinamikos analizė. Rodiklių vidutinių dydžių ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2016 03 03
Žemaitijos pienas statistinė veiklos analizė
Įvadas. Ab „žemaitijos pienas“ veiklos statistinė analizė. Ab „žemaitijos pienas“ pristatymas. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai (indikatoriai). Absoliutinis pokytis. Kitimo tempas (didėjimo/mažėjimo tempas). ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2012 11 19
Darbo užmokesčio statistinis tyrimas
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio. Statistinis tyrimas. Įvadas. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinio bruto darbo užmokesčio variacijos ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2013 04 20
Statistika savarankiškas darbas 5 variantas
Ištęstinių studijų pirmo kurso studentų Statistikos savarankiško darbo užduotis V VARIANTAS Vertinimas. Uždavinių sprendimai 1 uždavinys. Amžius metai xi 25 29 30 39 40 49 50 59 60 64 65 ir daugiau. Dėstytojų skaičius fi. Xi centrai. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2015 03 25
Gyventojų gimstamumas ir mirtingumas Statistikos analizė
Bendra gyventojų samprata. Bendros gyventojų skaičiaus kitimo tendencijos. Gimstamumo ir mirtingumo statistiniai skaičiavimai. Pagrindiniai dinamikos eilučių rodiklių pokyčiai. Didėjimo ir padidėjimo tempas. grandininis ir bazinis. ...
Statistikos analizės, Analizė, 15 puslapių
2016 03 08
Statistikos savarankiškas darbas (2)
Įvadas. Statistinių duomenų analizė. Santykiniai dydžiai. Bedarbių vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Variacijos rodikliai. Bedarbių skaičiaus dinamokos rodikliai. Analitinių rodiklių analizė. Bedarbystė prognozavimas naudojant ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2013 12 19
Įmonės veiklos analizė statistikos tiriamasis darbas
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. „x“ įmonės veiklos analizė pagal dinaminių eilučių analitinius rodiklius (indikatorius). Absoliutinis pokytis. Kitimo tempas (Mažėjimo/Didėjimo tempas). Procentinis pokytis (Padidėjimo/Sumažėjimo tempas). „x“ įmonės ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 42 puslapiai
2013 10 14
Kuras - daugiakriterinė analizė
Įvadas. Literatūros analizė. Praktinė dalis. Kriterijų aprašymas. Pradinių duomenų lentelė. Daugiakriterinė pradinių duomenų lentelė. Skaičiavimai. Švados. Literatūros šaltiniai.
Statistikos analizės, Analizė, 11 puslapių
2012 10 07
Gyventojų emigracijos statistika
Įvadas. Gyventojų emigracijos teorinės įžvalgos. Emigracijos traktuotė mokslinėje literatūroje. Emigracijos rodikliai ir jų skaičiavimo metodika. Statistiniai duomenų apie užimtumą šaltiniai. Emigracijos tyrimo metodika. Emigracijos ...
Statistikos analizės, Analizė, 20 puslapių
2015 05 18
Kiekybiniai tyrimai
Įvadas. Mokslinių tyrimų proceso struktūra. Kiekybinio sociologinio tyrimo temos, problemos ir tikslo nusistatymai. Tyrimo objekto pasirinkimas. Kiekybinio tyrimo metodas - apklausa. Anketinė apklausa. Anketos sudarymo taisyklės ir statistinis ...
Statistikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 10 16
Statistikos konspektas
Statistikos mokslo objektas ir raida. Bendras statistikos aptarimas. Statistikos mokslo raida ir pagrindinės sąvokos. Statistikos organizavimas ir veiklos principai. Statistinis stebėjimas. Atrankinis stebėjimas. Imties sudarymo būdai. ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 28 puslapiai
2013 05 28
Eksporto ir importo statistinė analizė
Įvadas. Eksporto ir importo. Statistinis grafikas. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Aritmetiniai vidurkiai. Struktūriniai vidurkiai. Variacijos ...
Statistikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2014 04 10
Gyventojų migracijos statistinė analizė
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Migracijos rodikliai Lietuvoje. Vidutinis dydis. Pagrindiniai dinaminės eilutės analizės rodikliai. Absoliutinis prieaugis. Didėjimo tempai. Prieaugio tempai. Imigracijos skaičiaus kitimas. Emigracijos skaičiaus kitimas. Rodiklių ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 12 06
Jaunimo priklausomybė nuo interneto ir socialinių tinklapių: nauda ir žala
Įvadas. Interneto ir socialinių tinklų teorinė analizė. Interneto ir socialinių tinklų samprata. Interneto ir socialinių tinklų nauda ir žala. Jaunimo priklausomybė nuo interneto ir socialinių tinklapių nauda ir žala empyrinis tyrimas. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2015 05 06
Emigracija Lietuvoje referatas (2)
Įvadas. Emigracijos teorinė esmė. Emigracijos analizė. Dinaminė analizė. Vidutiniai emigracijos rodikliai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Statistikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 06 18
Taikomųjų tyrimų aprašas
Įvadas. Taikomojo tyrimo atlikimo planas. Atlikimo analizė. Taikomojo tyrimo proceso organizavimas. Taikomojo tyrimo metodai, procedūros, tiriamųjų kontingentas. Literatūra.
Statistikos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2015 12 10
Gyventojų gimstamumo ir mirtingumo statistinė analizė
Įvadas. Gimstamumo ir mirtingumo dinamika. Vidutinis dydis. Pagrindiniai dinaminės eilutės analizės rodikliai. Rodiklių prognozavimas. Gimstamumo skaičiaus Lietuvoje prognozavimas. Mirtingumo skaičiaus Lietuvoje prognozavimas. Išvados. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 05 02
Statistikos darbas su sprendimais
4 uždaviniai. Ištęstinių studijų pirmojo kurso studentų statistikos savarankiškas namų darbas. Lietuvos gyventojų pasiskirstymas pagal amžių. Apskaičiuoti santykinius dydžius. LR gyventojų skaičius metų pradžioje. Vyrų ir ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 03 31
Es eksporto ir importo pobūdis ir tendencijos Lietuvoje
9,7( 3 atsiliepimai )
Es eksporto ir importo pobūdis ir tendencijos. Įvadas. Es tarptautinė prekyba (informacinė-teorinė dalis). Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos politikos forma. Es eksporto pobūdis ir ...
Statistikos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2013 03 17
Nepilnamečių nusikalstamumas
Nepilnamečių nusikalstamumo statistinis tyrimas. Įvadas. Nepilnamečių nusikaltamumas. Nepilnamečių nusikalstamumo analizė. Dinaminių rodiklių analizė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Statistikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 12 21
Studijų suderinamumo su darbu tyrimas Tyrimų metodologija
Studijų suderinamumo su darbu tyrimas. Įvadas. Tyrimo metodo pasirinkimo ypatumai. Kokybinio tyrimo pavyzdžiai. Kiekybinio tyrimo pavyzdžiai. Apklausos tyrimo metodas. Anketa. Anketų rūšys. Studentų gebėjimo studijas suderinti su darbu. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 25 puslapiai
2013 04 10
Darbo užmokesčio statistinė analizė
Įvadas. Vidutinis darbo užmokestis. Santykinių bei vidutinių dydžių apskaičiavimas. Vidutinio darbo užmokesčio tarpusavio ryšio analizė. Išvados. Literatūra.
Statistikos analizės, Analizė, 16 puslapių
2014 12 09
×