Statistika (29)

915 dokumentų
Statistikos organizavimas Lietuvoje ir pagrindiniai statistinės informacijos šaltiniai
Užduotis Šios užduoties tikslai. Lietuvos statistikos departamento. Šiuo metu sudaro 37 skyriai. Oficialiosios statistikos darbų programa. Būsto kainų pokyčiai. Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai. Europos statistikos sistema ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2018 11 24
Statistikos organizavimas Lietuvoje ir pasaulyje
Užduotis Šios užduoties tikslai. Demografinės senatvės koeficientas metų pradžioje. Variantas 21 2 užduotis Šios užduoties tikslas. Užduoties tikslui pasiekti spręsime 2 uždavinius. Užduoties tikslui pasiekti spręsime ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2018 05 17
Statistikos organizavimas Lietuvoje, statistinės informacijos šaltiniai
Užduotis Šios užduoties tikslai. Išanalizuokite , kokie pagrindiniai teisės aktai reglamentuoja oficialiosios statistikos tvarkymą Lietuvoje Oficialiosios statistikos tvarkymą Lietuvoje reglamentuoja šie teisės aktai. Apibūdinkite ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2018 12 10
Statistikos pagrindai
TEMA Statistika kaip mokslas? Kaip praktika. Ką nagrinėja? Kas statistikos objektas? Ką tiria? Kas yra. ? 3 tyrimo etapai. Požymis kas yra? Kiek ir kokie požymiai. Statistinis rodiklis Statistinė visuma. TEMA Statistinio stebėjimo formos. ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2018 10 02
Statistikos pagrindų konspektas
Tiesinis regresinis modelisRegresijos modelio tinkamumas turimiems duomenims aprašyti. Įvertinamas atlikus sekančius veiksmus Praktinių užduočių tematika yra tokia. Regresines analizes etapai.
Statistikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2017 10 31
Statistikos praktinis darbas
Turime dalyvavo 53 studentai vyrai, vidutinis dalyvavusių studentų amžius apie 20,81 metų, o mediana yra lygi 21. Tai reiškia, kad dažniausias amžius yra 21 metų.Ketvirtadalio studentų amžius 20 metų, o ¾ nevišyja 21 ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 01 21
Statistikos raida Lietuvoje
Statistikos raida Lietuvoje. Skaidres atliko Gytis Jasulaitis. Pirmasis tarpukario Lietuvos ststistikos dešimtmetis. Lietuvos statistikos pradžia reikia laikyti laikotarpį. Kuriasntis nepriklausomai Lietuvos. Tarpukario Lietuvos statistika ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 07 06
Statistikos samprata ir pagrindinės statistikos sąvokos
Statistika. Teorija. Statistika, kaip praktika. Statistika, kaip mokslas. Statistikos metodas. Pagrindinės statistikos sąvokos.
Statistikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2018 11 05
Statistikos santrauka egzaminui: tikimybės, Kvantilis ir kritinė reikšmė
Pirmosios rūšies klaida. Antrosios rūšies klaida. Ar įvykiai nepriklausomi. Chi kvadrato skirstinys. Stjudento t skirstinys. Kas yra paslinktas įvertinys? Kas labiau efektyvus. Kvantilis ir kritinė reikšmė - ryšys tarp jų.
Statistikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2019 11 20
Statistikos savarankiškas Gyventojų skaičius mieste ir kaime
Išvados: 1995 metais miesto gyventojų buvo daugiausiai ir tai sudarė 33,02 %, o mažiausiai 1939 metais – 9,34 %. Kaimo gyventojų daugiausiai buvo 1939 metais – 41,30 %, o mažiausiai 2012 metais – 17,62 %. Kiekvienais metais miesto ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2016 02 24
Statistikos skaičiavimai - valstybinių brandos egzaminų rezultatai
Skirstome duomenis intervalu. D = xmax - xmin. Pasiskirstymo eilutės rodiklių skaičiavimas Požymis xi. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Sklaidos variacijos koeficientas.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2017 10 01
Statistikos skaičiavimai: gyventojų skaičius Lietuvoje
Statistikos skaičiavimai gyventojų skaičius Lietuvoje. Duomenys įvykdžius atsitiktinę atranką. Apskaičiuokime pagrindines empyrines imties charakteristikas. Imties tūris. Didžiausioji ir mažiausioji reikšmė. Empirinis vidurkis. ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2019 04 03
Statistikos tyrimas
Statistinis tyrimas „iš ko mokosi studentai“. Įvadas. Kaip dažnai naudojate spausdintines mokymo priemones? Jei nenaudojate kai kurių spausdintinių mokymo priemonių, kodėl? Kaip dažnai naudojate paruoštukes? Paruoštukių naudojimo ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 20 puslapių
2013 02 05
Statistikos tyrimas: Klasco įmonės krovos analizė
Įmonės klasco metinės krovos bei pasirinktų faktorinių požymių analizė. Pirmas faktorinis vidinis požymis. Antras faktorinis vidinis požymis. Trečias faktorinis vidinis požymis. Pirmas faktorinis išorinis požymis. Antras faktorinis ...
Statistikos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2019 03 25
Statistikos tyrimas: Nedarbo rūšys ir tendencijos Lietuvoje
Įvadas. Teoriniai nedarbo klausimai. Nedarbo samprata ir tipai. Nedarbo skaičiavimo rodikliai. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo lygio ir priežasčių analizė alytaus Mieste 2005 – 2013 metais. Nedarbo lygio analizė Alytaus miesto ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 05 08
Statistikos Tyrimų metodika
Praktinis darbas. AUDI automobilių skaičius Klaipėdos apskrityje. Servizų skaičius Klaipėdos mieste. Servižų skaičius, kurie atlieka mechaninių dėžių remontą, Klaipėdos mieste. Praktinis darbas. Uždaviniai. Temos pagrindimas. ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 07 05
Statistikos užduotis: vidurkio, koreliacijos skaičiavimas
Statistikos užduotis vidurkio, koreliacijos skaičiavimas. Daugiausia Baltijos šalių biržoje yra prekiauja Lietuvos bendrovių akcijų, mažiausia Estijos. Vidutinė akcijų kaina. Vilniuje vidutinė akcijų. Vidutinis didėjimo tempas. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2018 03 23
Statistinės eilutės ir jų klasifikacija
Statistinės eilutės ir jų klasifikacija. Pirminiais statistiniais duomenimis. Ranžiruota ūgine eilute. Pasiskirstymo sklaidos eilutės –. Variantai ir dažniai. Pasiskirstymo eilutės dažniai. Kokybinės atributinės ir kiekybinės ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2020 05 06
Statistinės informacijos rinkimas
Statistinės informacijos rinkimas. Statistinio stebėjimo esmė ir klasifikacija. Statistinio stebėjimo formos. Statistinė atskaitomybė , specialūs statistiniai stebėjimai ir registrai. Specialius statistinius stebėjimus. Statistinio ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2020 05 06
Statistiniai duomenys ir jų skaičiavimas
Savarankiška užduotis Nr. Pasiskirstymo eilutėmis empiriniais skirstiniais. Kurio nors vieno kintamojo požymio reikšmę. Diskrečiąją variacinę lentelę. Paprastą ir svertinį vidurkius , modą ir medianą. Intervalinę variacinę ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2020 01 14
Statistiniai duomenys: Tele2 įmonės darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių
Įvadas. Įmonės aprašymas. Atlikto stebėjimo aprašymas. Pasiskirstymo eilutės surinktiems duomenims parengimas. Mediana. Moda. Pirmasis kvartilis. Trečiasis kvartilis. Pirmas decilis. Devintas decilis. Vidurkis. Sklaidos plotis. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2018 05 22
Statistiniai tyrimai
Bendras supratimas apie statistinę informaciją. Statistiniai stebėjimai turi tenkinti tokius reikalavimus. Pagrindinės statistinių stebėjimų formos , rūšys ir būdai. Atskaitomybė Specialusis specialiai organizuotas stebėjimas ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2018 05 12
Statistiniai tyrimai skaidrės
Integruotas IT ir matematikos projektas „Statistiniai tyrimai“. Teorija. Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos kl. Mok. Klaudija Paldavičiūtė 7d. Kas yra statistiniai. Kas yra statisniai tyrimai? Statistinis tyrimas. Kas yra statistika? ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 11 16
Statistinio grupavimo esmė ir rūšys
Statistinio grupavimo esmė ir rūšys. Statistinis grupavimas – tai yra statistinio tyrimo etapas. Grupavimai gali būti Struktūriniai – parodoma reiškinio vidinė sudėtis (darbuotojai pagal amžių. Priklausomai nuo požymio kiekio ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2017 07 28
Statistinis darbas Kiek laiko vienoliktokai skiria namų darbams
Statistinis darbas. “Kiek laiko vienoliktokai skiria. namų darbams”. Kodėl pasirinkau tokią temą? Męs šią temą pasirinkom, nes man yra įdomu. Sąvokos. Vidurkis – duomenų sumos ir duomenų skaičiaus santykis. Moda. Mo = 1 Mediana. ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 06 30
Statistinis darbas: Metų laikai
Statistinis darbas. Metų laikai. Em. J”. Mes ėjome į miestą daryti apklausą. Mūsų tema - Metų laikai. Apklausėme 24 žmones. Imties dydis =. Moda - vasara. Stulpelinė diagrama. AČIŪ UŽ DĖMĖSĮ!
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 10 23
Statistinis duomenų grupavimas
Statistinis duomenų grupavimas. Grupavimo uždaviniai Pagrindiniai statistinio grupavimo uždaviniai yra šie. Kiekvienas grupavimas atliekamas trim etapais. Grupių skaičiaus ir grupavimo intervalų sudarymas. Šeimyninė padėtis Darbuotojų ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2018 05 12
Statistinis objekto stebėjimas
Užduotis. Tiriamojo objekto aprašymas. Duomenų statistinė analizė. Duomenų skaitinės charakteristikos. Vidurkio ir dispersijos pasiklaitinieji intervalai. Hipotezės. Hipotezė apie vidurkio lygybę skaičiui. Prognozavimo modelis. Išvados.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2015 03 05
Statistinis tyrimas:Ar aukštas studijų pažymys padės greičiau susirasti darbą?
Statistinis tyrimas Ar aukštas studijų pažymys padės greičiau susirasti darbą?
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 9 puslapiai
2016 04 05
Statistinis UAB „Haltex“ tyrimas: turto pokyčiai, kitimo tendencijos, struktūra
Įvadas. Statistinis tyrimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Požymių variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Vidutinių dinamikos rodiklių paskaičiavimas ir analizė, dinamikos eilučių ekstrapoliacija. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 20 puslapių
2020 01 11
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo