Statistika (3)

883 dokumentai
Taikomųjų tyrimų anketinė apklausa automobilių kompiuterinio galios didinimo tema
Įvadas. Praktinė užduotis anketinė apklausa. Tyrimo grafikai ir analizė. Išvados.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 25 puslapiai
2017 09 21
Gyventojų gimstamumo statistinis tyrimas
Įvadas. Gimstamumo teorinė samprata. Mirtingumas ir natūrali gyventojų kaita. Gimstamumo analizė. Gyventojų gimstamumas Lietuvos apskrityse asm. Baziniai analitiniai rodikliai. Grandininiai analitiniai rodikliai. Vidutinis lygis. Išvados. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2014 01 10
Statistinių duomenų apie įmonę rinkimas, sisteminimas ir analizė
Statistinių duomenų apie uab „vykom“ įmonę rinkimas, sisteminimas ir analizė. Įmonės pristatymas. Paslaugos. Automobilių pervežimas. Krovinių pervežimas. Dalinių krovinių pervežimas. Krovinių pervežimas konteineriais. Birūs ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 11 18
Planavimas ir strateginis valdymas organizacijose
Įvadas. Planavimas vadybos funkcijos dalis. Planavimas ir strateginis valdymas. Planavimas. Strateginis valdymas. Strateginio valdymo raida. Organizacijos. Organizacijos, jų bruožai. Organizacijų aplinkos pažinimo būdai. Strategijos ir ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 11 01
Ekonometrija laiko eilučių analizė kursinis
Įvadas. Laiko eilučių tyrimo aspektai. Ekonometrika. Laiko eilučių samprata. Laiko eilutės charakteristikos. Atsitiktinio proceso stacionarumas. Koreliacijos koeficientas. Pagrindiniai tiesiniai vienalypių laiko eilučių modeliai. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2017 04 11
Eksporto ir importo statistinis tyrimas
I. Eksporto ir importo lietuvoje statistiniai duomenys. Struktūros santykiniai dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Dinamikos eilučių rodikliai. Vidutinių dinamikos rodiklių paskaičiavimas ir analizė. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 23 puslapiai
2015 05 13
Laiko eilutės egzamino konspektas
Statistinės duomenų analizės egzamino klausimai laiko eilutės kas yra laiko eilutė. Kuo nusakoma laiko eilutė ? Kuri iš taisyklių nebūtina laiko eilutėms ? Ką nusako rodiklio trendas ? Ką parodo rodiklio sezoninė komponentė. Kokie ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2017 01 12
Statistinė analizė
Įvadas. Įmonės „virtus“ pristatymas. Lietuvos statistikos departamento internetinėje svetainėje pateikti duomenys, susiję su aptariamos įmonės veikla. Eurostato duomenys. Surinktų statistinių duomenų analizė. Statistinė eilutė. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 12 05
Verslo plėtra
Uždarosios akcinės bendrovės ,,Kaštonų bulvaras“ verslo plėtros galimybės. Įvadas. Įmonės pristatymas. Tiriamojo darbo problema, galima hipotezė, tyrimo dizainas (tyrimo objektas, tikslas, uždaviniaiDuomenų rinkimo ir analizės ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2015 04 15
Įvadas. Keleivių pervežimo jūrų transportu aprašomoji statistika. Keleivių pervežimo jūriniu transportu prognozės. Tiesinio ir eksponentinio trendų prognozės. Mikroekonominiai ir makroekonominiai veiksniai. Išvados. Literatūra. Darbas ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2013 12 17
Metodologinis pagrindimas
Taikomųjų tyrimų metodologijos dalyko savarankiškas darbas. Atvejo analizė. Įvadas. Taikomojo tyrimo metodologinis pagrindimas. Tyrimo metodų aprašymas. Literatūros šaltinių analizė. Operacionalizacija. Empyrinio tyrimo metodai. ...
Statistikos analizės, Analizė, 11 puslapių
2016 02 05
Nepilnamečių lietuvoje nusikalstamumas prognozės ir statistika
Nepilnamečių nusikalstamumas lietuvoje prognozės ir statistika. Įvadas. Nepilnamečių padaryti nusikaltimai. Nepilnamečių padaryti nusikaltimai pagal apskritis. Teismų nuteisti nepilnamečiai. Įkalintų nepilnamečių skaičius. Išvados. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2013 05 02
Realių duomenų laiko eilučių analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Ekonometrijos samprata. Ekonometrinis modeliavimas ir jo sudarymo etapai. Laiko eilutės samprata. Stacionarūs procesai. Autokoreliacija ir dalinė autokoreliacija. Arma modelis. Arima modelis. Praktinė dalis. Laiko ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 26 puslapiai
2016 06 09
Statistikos egzaminas
Nepriklausomas kintamasis. Matavimų skalės. APRAŠOMOJI STATISTIKA Kam reikia statistikos. Mokslo ratas statistikos vaidmuo moksliniame tyrime. Teorija , kintamasis priklausomas , nepriklausomas . Hipotezė , stebėjimas. Aprašomoji ir indukcinė ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2015 05 18
Nedarbo lygio Lietuvoje analizė
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Nedarbo lygio sąvoka ir esmė. Nedarbo lygio analizė. Išvados. Naudota literatūra.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 04 08
Statistikos darbas Vyrų pasiskirstymas pagal amžių
Įvadas. Statistikos savarankiško darbo užduotis. Lentelė. Vyrų pasiskirstymas pagal amžių lietuvoje. Ūginė eilutė. Grupių skaičiaus nustatymas remiantis g. Sterdžeso formule. Lentelė. Vyrų pasiskirstymas pagal amžių. Intervalo ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2013 05 18
Tiesioginės užsienio investicijos
Įvadas. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Lietuvos ypatumai tiesioginėms užsienio investicijoms. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, pagal apskritis. Tiesioginės užsienio ...
Statistikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 10 28
AB „Grigeo Grigiškės“ veiklos analizė Verslo statistika
Įvadas. AB „Grigeo grigiškės“ aprašymas. Ekonominės ir socialinės raidos rodikliai. Pardavimo pajamos. Grynasis pelnas. Pardavimo savikaina. Bruto darbo užmokesčio lėšos. Darbo užmokesčio analizė. Darbo našumo analizė. ...
Statistikos projektai, Projektas, 16 puslapių
2017 02 19
Banko pagrindinių veiklos rodiklių analizė
Įvadas. Ab Ūkio banko pagrindinių veiklos rodiklių analizė. Ab ūkio banko grynųjų palūkanų pajamų analizė remiantis dinaminių eilučių analitiniais rodikliais. Ab ūkio banko operacinių išlaidų analizė remiantis dinaminių ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 09 23
Koreliacinė regresinė analizė
Laboratorinis darbas koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslas. Tyrimo problema. Tyrimo metu naudojamos programos. Tyrimo duomenys. Pradinių duomenų teorinė analizė. Koreliacinės analizės kūrimo žingsniai Statgraphics programos ...
Statistikos analizės, Analizė, 31 puslapis
2015 04 07
Nedarbas Lietuvoje
Nedarbas lietuvoje. Statistiniai rodikliai. Jaunimo nedarbas. Jau įgyvendinti nedarbo mažinimo būdai. Išvados. Naudota literatūra.
Statistikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 06 11
Statistinių duomenų apie UAB „Maxima“ rinkimas, sisteminimas ir analizė
Uab „Maxima“ rinkimas, sisteminimas ir analizė. Statistikos projektinis darbas. Uab „Maxima“ parduotuvių augimo analizė.
Statistikos projektai, Projektas, 15 puslapių
2015 04 16
Tikimybių teorija
Tikimybių teorija. Atsitiktiniu eksperimentu. Atsitiktiniais įvykiais. Elementariųjų įvykių erdve. Atsitiktiniai įvykiai. Būtinuoju įvykiu. Negalimas įvykis ∅. Atskiras atvejis. Statistiniu dažniu. Statistine tikimybe. Sąlygine ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2016 05 07
Žemės ūkio sektoriaus veiklos statistinė analizė
8( 2 atsiliepimai )
Žemės ūkio sektoriaus veiklos statistinė analizė. Statistikos darbas. Įvadas. Žemės ūkis. Pagrindinių žemės ūkio produktų gamyba, tenkanti vienam gyventojui. Pagrindiniai dinaminės eilutės analizės rodikliai. Vidutinis produktų ...
Statistikos analizės, Analizė, 14 puslapių
2013 05 16
Darbo jėgos statistinis tyrimas
Įvadas. Darbo jėgos statistinis tyrimas. Absolitinių ir santykinių dydžių apskaičiavimas. Darbo jėgos vidurkių ir variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Analitinių dinamikos eilučių rodiklių skaičiavimas. Vidutinių ...
Statistikos projektai, Projektas, 13 puslapių
2013 11 22
Nedarbo lygio ES analizė
Įvadas. Nedarbo lygis Lietuvoje. Nedarbo lygio Lietuvoje statistiniai palyginimai. Nedarbo lygis ES. Literatūra.
Statistikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2014 09 24
Šalies gyventojų užimtumo statistinė analizė savarankiškas darbas
Įvadas. Užimtumo samprata,užimtumą įtakojantys veiksniai. Užimtumo samprata. Užimtumą įtakojantys veiksniai. Šalies gyventojų bendro užimtumo, užimtumo pagal lytį (vyrų ir moterų) kitimo dinamikos analizė. Vidutinių dinamikos ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 25 puslapiai
2017 04 07
Taikomojo tyrimo metodologijos aprašas
Šiaulių valstybinės kolegijos verslo ir technologijų fakulteto apskaitos ir finansų katedra. Taikomojo tyrimo metodologijos aprašas. Taikomųjų tyrimų aktualumas –. Taikomojo tyrimo atlikimo planas. Tyrimo problema PVZ. Tyrimo objektas ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2017 03 12
Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje
Įvadas. Tiesioginių užsienio investicijų statistinio tyrimo teoriniai matmenys. Statistinių lentelių panaudojimas, atliekant tiesioginių užsienio investicijų statistinį tyrimą. Grafikai, kaip statistinio tyrimo instrumentas. Formulių ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 98 puslapiai
2013 11 22
Eksporto ir importo Lietuvoje statistinė analizė
Įvadas. Užsienio prekybos samprata ir klasifikavimas. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Eksporto ir importo kitimo dinamikos analizė. Rodiklių vidutinių dydžių vertinimas. Pagrindiniai dinamikos eilučių rodiklių pokyčiai. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 10 13
×