Statistika (3)

938 dokumentai
Gyventojų gimstamumo ir mirtingumo statistinė analizė
Įvadas. Gimstamumo ir mirtingumo dinamika. Vidutinis dydis. Pagrindiniai dinaminės eilutės analizės rodikliai. Rodiklių prognozavimas. Gimstamumo skaičiaus Lietuvoje prognozavimas. Mirtingumo skaičiaus Lietuvoje prognozavimas. Išvados. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 05 02
Realių duomenų laiko eilučių analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Ekonometrijos samprata. Ekonometrinis modeliavimas ir jo sudarymo etapai. Laiko eilutės samprata. Stacionarūs procesai. Autokoreliacija ir dalinė autokoreliacija. Arma modelis. Arima modelis. Praktinė dalis. Laiko ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 26 puslapiai
2016 06 09
Statistikos egzaminas
Nepriklausomas kintamasis. Matavimų skalės. APRAŠOMOJI STATISTIKA Kam reikia statistikos. Mokslo ratas statistikos vaidmuo moksliniame tyrime. Teorija , kintamasis priklausomas , nepriklausomas . Hipotezė , stebėjimas. Aprašomoji ir indukcinė ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2015 05 18
Taikomųjų tyrimų anketinė apklausa automobilių kompiuterinio galios didinimo tema
Įvadas. Praktinė užduotis anketinė apklausa. Tyrimo grafikai ir analizė. Išvados.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 25 puslapiai
2017 09 21
Emigracija Lietuvoje referatas (2)
Įvadas. Emigracijos teorinė esmė. Emigracijos analizė. Dinaminė analizė. Vidutiniai emigracijos rodikliai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Statistikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 06 18
Es eksporto ir importo pobūdis ir tendencijos Lietuvoje
9,7( 3 atsiliepimai )
Es eksporto ir importo pobūdis ir tendencijos. Įvadas. Es tarptautinė prekyba (informacinė-teorinė dalis). Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos politikos forma. Es eksporto pobūdis ir ...
Statistikos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2013 03 17
Statistinių duomenų apie įmonę rinkimas, sisteminimas ir analizė
Statistinių duomenų apie uab „vykom“ įmonę rinkimas, sisteminimas ir analizė. Įmonės pristatymas. Paslaugos. Automobilių pervežimas. Krovinių pervežimas. Dalinių krovinių pervežimas. Krovinių pervežimas konteineriais. Birūs ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 11 18
Koreliacinė regresinė analizė
Laboratorinis darbas koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslas. Tyrimo problema. Tyrimo metu naudojamos programos. Tyrimo duomenys. Pradinių duomenų teorinė analizė. Koreliacinės analizės kūrimo žingsniai Statgraphics programos ...
Statistikos analizės, Analizė, 31 puslapis
2015 04 07
Kiekybiniai modeliavimo metodai
Pav 1 Statistinių funkcijų LINEST ir LOGEST rezultatai. Grafikas 1 Registruoto nedarbo priklausomybė nuo Y. Grafikas 2 Spartaus gyventojų skaičiaus augimo priklausomybė nuo Y. Grafikas 3 Išvykusiųjų priklausomybė nuo Y. Grafikas 4 ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2018 06 05
Darbo užmokesčio statistinė analizė
Įvadas. Vidutinis darbo užmokestis. Santykinių bei vidutinių dydžių apskaičiavimas. Vidutinio darbo užmokesčio tarpusavio ryšio analizė. Išvados. Literatūra.
Statistikos analizės, Analizė, 16 puslapių
2014 12 09
Taikomojo tyrimo metodologijos aprašas
Šiaulių valstybinės kolegijos verslo ir technologijų fakulteto apskaitos ir finansų katedra. Taikomojo tyrimo metodologijos aprašas. Taikomųjų tyrimų aktualumas –. Taikomojo tyrimo atlikimo planas. Tyrimo problema PVZ. Tyrimo objektas ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2017 03 12
Gyventojų gimstamumo statistinis tyrimas
Įvadas. Gimstamumo teorinė samprata. Mirtingumas ir natūrali gyventojų kaita. Gimstamumo analizė. Gyventojų gimstamumas Lietuvos apskrityse asm. Baziniai analitiniai rodikliai. Grandininiai analitiniai rodikliai. Vidutinis lygis. Išvados. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2014 01 10
Metodologinis pagrindimas
Taikomųjų tyrimų metodologijos dalyko savarankiškas darbas. Atvejo analizė. Įvadas. Taikomojo tyrimo metodologinis pagrindimas. Tyrimo metodų aprašymas. Literatūros šaltinių analizė. Operacionalizacija. Empyrinio tyrimo metodai. ...
Statistikos analizės, Analizė, 11 puslapių
2016 02 05
Statistinė analizė
Įvadas. Įmonės „virtus“ pristatymas. Lietuvos statistikos departamento internetinėje svetainėje pateikti duomenys, susiję su aptariamos įmonės veikla. Eurostato duomenys. Surinktų statistinių duomenų analizė. Statistinė eilutė. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 12 05
Verslo plėtra
Uždarosios akcinės bendrovės ,,Kaštonų bulvaras“ verslo plėtros galimybės. Įvadas. Įmonės pristatymas. Tiriamojo darbo problema, galima hipotezė, tyrimo dizainas (tyrimo objektas, tikslas, uždaviniaiDuomenų rinkimo ir analizės ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2015 04 15
Statistikos savarankiskas darbas Emigrantai
Savarankiškas darbas. Laiko eilučių statistinė analizė Registruoti emigrantai Metai 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012. Emigrantų skaičius. Regresinė analizė.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2015 12 14
Nedarbo lygio ES analizė
Įvadas. Nedarbo lygis Lietuvoje. Nedarbo lygio Lietuvoje statistiniai palyginimai. Nedarbo lygis ES. Literatūra.
Statistikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2014 09 24
Nedarbo lygio Lietuvoje analizė
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Nedarbo lygio sąvoka ir esmė. Nedarbo lygio analizė. Išvados. Naudota literatūra.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 04 08
Statistikos darbas Vyrų pasiskirstymas pagal amžių
Įvadas. Statistikos savarankiško darbo užduotis. Lentelė. Vyrų pasiskirstymas pagal amžių lietuvoje. Ūginė eilutė. Grupių skaičiaus nustatymas remiantis g. Sterdžeso formule. Lentelė. Vyrų pasiskirstymas pagal amžių. Intervalo ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2013 05 18
Tiesioginės užsienio investicijos
Įvadas. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Lietuvos ypatumai tiesioginėms užsienio investicijoms. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, pagal apskritis. Tiesioginės užsienio ...
Statistikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 10 28
AB „Grigeo Grigiškės“ veiklos analizė Verslo statistika
Įvadas. AB „Grigeo grigiškės“ aprašymas. Ekonominės ir socialinės raidos rodikliai. Pardavimo pajamos. Grynasis pelnas. Pardavimo savikaina. Bruto darbo užmokesčio lėšos. Darbo užmokesčio analizė. Darbo našumo analizė. ...
Statistikos projektai, Projektas, 16 puslapių
2017 02 19
Įvadas. Keleivių pervežimo jūrų transportu aprašomoji statistika. Keleivių pervežimo jūriniu transportu prognozės. Tiesinio ir eksponentinio trendų prognozės. Mikroekonominiai ir makroekonominiai veiksniai. Išvados. Literatūra. Darbas ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2013 12 17
Kiekybinio ir kokybinio tyrimo struktūra. Kokybinis tyrimas. Kokybinis tyrimas – sisteminis situacijos. Kokybiniai tyrimai yra tinkamiausi, kuomet. Tiriamoje temoje tyrimų. Kokybinių tyrimų metodai. Stebėjimas Žodinės istorijos. ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 04 06
Nepilnamečių lietuvoje nusikalstamumas prognozės ir statistika
Nepilnamečių nusikalstamumas lietuvoje prognozės ir statistika. Įvadas. Nepilnamečių padaryti nusikaltimai. Nepilnamečių padaryti nusikaltimai pagal apskritis. Teismų nuteisti nepilnamečiai. Įkalintų nepilnamečių skaičius. Išvados. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2013 05 02
Taikomųjų tyrimų metodologija skaidrės
Taikomųjų tyrimų metodologija. Robertas Kavolius. Pagrindinės sąvokos. Metodas (gr. Metodika (gr. “Methodike”) tai metodo, tuo pačiu ir procedūros realizavimas. Metodologija (gr. “Methodos” – tyrimo kelias parodymas ir ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 07 05
Tikimybių teorija
Tikimybių teorija. Atsitiktiniu eksperimentu. Atsitiktiniais įvykiais. Elementariųjų įvykių erdve. Atsitiktiniai įvykiai. Būtinuoju įvykiu. Negalimas įvykis ∅. Atskiras atvejis. Statistiniu dažniu. Statistine tikimybe. Sąlygine ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2016 05 07
Prekės ženklo žinomumas Norfa
Įvadas. Prekinis ženklas. Prekės ženklo apibrėžimas. Prekės ženklo funkcijos. UAB Norfa tinklas ir istorija. Anoniminės apklausos apie uab “ norfa “ prekinio ženklo žinomumą , analizė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedai. ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2014 01 18
Statistikos tiriamasis darbas
Įvadas. Uab „kesgvytis“ grynasis pelnas. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Vidutinis absoliutinis pelno padidėjimas. Pelno didėjimo tempas. Vidutinis pelno didėjimo tempas. Pelno padidėjimo tempas. Vidutinis pelno padidėjimo ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 24 puslapiai
2012 12 09
Aviva statistika
Uab draudimo ir pensiju bendrovės „Aviva lietuva “ statistinių duomenų. Rinkimas, sisteminimas ir analizė. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Uab draudimo ir pensiju bendrovės „Aviva Lietuva “ istorija, veikla, paslaugų ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2015 01 26
Banko pagrindinių veiklos rodiklių analizė
Įvadas. Ab Ūkio banko pagrindinių veiklos rodiklių analizė. Ab ūkio banko grynųjų palūkanų pajamų analizė remiantis dinaminių eilučių analitiniais rodikliais. Ab ūkio banko operacinių išlaidų analizė remiantis dinaminių ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 09 23
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo