Statistika (30)

915 dokumentų
Statistinių duomenų analizė: Užteršto vandens nuotekų kiekio analizė ir prognozė Lietuvoje
Statistinių duomenų analizė Užteršto vandens nuotekų kiekio analizė ir prognozė Lietuvoje. Įvadas. Teorinė dalis. Geriamas vanduo. Vandens teršimas. Nutekamasis vanduo. Vandenų taršos pasekmės. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 05 13
Statistinių duomenų analizės pristatymas
Statistinių duomenų analizė. Darbo tikslas. Sudaryti dažnių ir santykinių dažnių lenteles. Pranešimo struktūra. Dažnis parodo, kiek kartų kintamojo reikšmė pasikartojo statistinėje eilutėje. Kintamojo reikšmės xi santykinis ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 06 07
Statistinių duomenų apie gyventojų tankį Lietuvos rajonų savivaldybėse (ES šalyse) rinkimas, sisteminimas ir analizė
Trumpas nagrinėjamo rodiklio apibūdinimas. Sudarytos variacinės eilutės rodiklių skaičiavimas. Išvados,duomenų interpretavimas. Koreliacinio ryšio analizė. Išvados,duomenų interpretavimas. Literatūra.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2020 01 11
Statistinių duomenų apie moterų skaičių, tenkantį 1 tūkst. vyrų 2018 m. 25 - 29 metų amžiaus grupės Lietuvos rajonų savivaldybėse rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įvadas Užduotis variacinės eilutės rodiklių skaičiavimas. Išvados. Moterų skaičius, tenkantis 1 tūkst. Vyrų 2017m. Ir 2018 m. Antros užduoties išvados. Literatūra. Priedai.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 01 18
Statistinių duomenų apie nuolatinių gyventojų skaičius 2018 metų pradžioje Lietuvos rajonų savivaldybėse rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įvadas. Užduotis - variacinės eilutės rodiklių skaičiavimas. Sklaidos rodikliai. Užduoties išvados. Antra užuotis - koreliacija. Užduoties išvados. Literatūra. Priedai.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 11 22
Statistinių duomenų apie, bendrąjį gimstamumą ES šalyse rinkimas, sisteminimas ir analizė
Trumpas nagrinėjamo rodiklio apibūdinimas. Sudarytos variacinės eilutės rodiklių skaičiavimas. Išvados, duomenų interpretavimas. Koreliacinio ryšio analizė. Išvados,duomenų interpretavimas. Literatūra.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2019 04 28
Statistinių duomenų grupavimas ir jo rūšys
Statistinių duomenų grupavimas ir jo rūšys. Faktorinius ir rezultatinius. Paprastuosius ir kombinuotuosius. Grupavimo požymiai ir intervalai. Kokybiniai atributiniai ir kiekybiniai. Įmonės darbuotojų grupės pagal išdirbį tūkst. Eur. ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2020 05 06
Statistinių duomenų pristatymas sporto tema
Statistinis tyrimas. Ema sportas. Duomenų rinkimo būdas APKLAUSA ŽODŽIU Klausimas užduotas (50) apklausos dalyvių Ar sportuojate. Moda nėra Mediana. Vidurkis (17+5+19+9)/4=Procentai (sprendimaiFutbolas. Stulpelinė diagrama. (info ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 04 11
Statistinių duomenų sumavimas ir pateikimas
Statistinių duomenų sumavimas ir pateikimas. Diskrečiųjų duomenų grafinis vaizdavimas Stulpelių diagrama pavyzdys. Santykinis dažnis. Dažnių skirstinys. Tolydieji duomenys. Dažnių skirstinio sudarymas. (grupuojant lygiais ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2017 11 27
Strateginio valdymo pratybos
Pratybos. Šaka, kurioje veikia jūsų organizacija. Bendra informacija apie organizaciją– konkurentą Kokios yra pagrindines konkurentų veiklos kryptis. Ar konkurentai orientuoti į klientų patenkinimą. Ar konkurentai orientuojasi į į ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 07 19
Studentų mokymosi ypatumai
Prieš pradėdami savo tyrimą iškėme savo darbo tikslus. Pirmasis mūsų dėmuo buvo apklaustųjų lytis. Antrasis dėmuo buvo apklaustųjų amžius. Trečias dėmuo – socialinė padėtis. Ketvirtas dėmuo – gyvenamoji vieta. Penktasis ...
Statistikos analizės, Analizė, 12 puslapių
2012 12 03
Studentų paskaitų lankomumo tyrimas
Imčių sudarymo būdai. Būdingiausi imčių pavyzdžiai. STATISTINĖ ANALIZĖ Stjudento T kriterijus nepriklausomoms imtims. Statistinis tyrimas. Tyrimo tikslas Išsiaiškinti kokios priežastys daro įtaką studentų lankomumui. Surinktus ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 05 28
Studentų požiūris i homoseksualus
Įvadas. Teorinės homoseksualumo įžvalgos. Homoseksualumo samprata ir jos raida. Seksualinių mažumų padėtis Lietuvos visuomenėje. Veiksmiai formuojantys jaunimo požiūrį į homoseksualus. Studentų požiūris į homoseksualius asmenis. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2014 11 03
Taikomųjų tyrimų pagrindai: Tyrimų metodai (apklausa)
Apklausos samprata. Apklausos metodo esmė. Apklausos naudingumo bruožai. Apklausos būsu surinkti duomenys gali būti suskirtyti į dvi grupes. Apklausos tyrimo procesas. Apklausos duomenų kokybės šaltiniai. Apklausos atlikimo būdai. ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2020 05 25
Tauragės apskrities ir jos savivaldybių biudžeto pajamų statistinis tyrimas
Įvadas. Savivaldybių biudžetų pajamos statistinio tyrimo instrumentarijaus teorinis pagrindimas. Statistiniai grafikai. Stačiakampės diagramos (Boxplot). Skritulinės diagramos. Stulpelinės diagramos. Linijinės diagramos. Histograma. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 64 puslapiai
2015 06 02
Tauragės apskrities ir jos savivaldybių biudžetų gyventojų pajamų mokesčio gautų pajamų statistinis tyrimas
Savivaldybių biudžetų gyventojų pajamų mokesčio statistinio tyrimo teorinė dalis. Ekonominės statistikos samprata. Ekonominės statistikos grupavimas. Statistinis duomenų vaizdavimas grafikais. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2016 02 18
Testų patikimumas nustatant dispersinės analizės metodu
Nustatant dispersinės analizės metodu. Skaičiuojant „excel“ skaičiuokle. Testo informatyvumas. Skaičiuojant „excel“ skaičiuokle. Slidininkų testavimo (maksimaliojo deguonies suvartojimo maks VO2 ir deguonies suvartojimo, kai ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2013 03 19
Tiesioginės užsienio investicijos (ketvirčio pabaigoje) Lenkija
Įvadas. Statistinių duomenų tipas ir dažniai. Santykinių rodiklių apskaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūriniai santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Požymių sklaidos tyrimas. ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 41 puslapis
2015 11 27
Tiesioginių užsienio investicijų, tenkančios vienam gyventojui Vilniaus ir Kauno apskrityje
Įvadas. Santykiniai dydžiai. Santykiniai dinamikos dydžiai. Santykiniai struktūros dydžiai. Santykiniai koordinacijos dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Aritmetinis vidurkis. Progresyvinis vidurkis. Struktūriniai ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 05 26
Tikėjimo Dievu tendencijos studentų tarpe
Tikėjimo dievu tendencijos studentų tarpe. Įvadas. Tiriamoji dalis. Mediana. Duomenų sklaidos charakteristikos. Dispersija. Standartinis nuokrypis. Kokybinės įvairovės indeksas. Tiriamojo reiškinio dinamikos analizė. Pagrindinės ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2013 02 19
Tikimybės imtys ir jų išrinkimo schemos
Pirmasis laboratorinis darbas. Tikimybinės imtys ir jų išrinkimo schemos.
Statistikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2017 05 23
Tradiciniai būstai pagal pastato pastatymo laikotarpį savivaldybėse
Bėgant laikui viskas keičiasi, keičiasi metų laikai,  ekonomika, politika, todėl keičiasi ir statistiniai duomenys. Viskas aplinkui keičiasi dėl tam tikrų, įtaką darančių faktorių. Todėl pateikdama galimus faktorius norėčiau ...
Statistikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2016 04 19
Transporto ir kelių eismo įvykių statistikos tyrimo pristatymas
Transportas ir kelių eismo įvykių statistikos tyrimas. Tyrimo tikslas. Klausimai. Individualiųjų lengvųjų automobilių skaičius. Tūkst. Gyventojų teko individualiųjų lengvųjų automobilių. Eismo įvykių skaičiaus pokytis ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2019 03 05
Traumų, tenkančių 1000 suaugusių gyventojų ir keturių lyginamųjų veiksnių analizė Koreliacinė ir regresinė analizė
Savivaldybė Traumos 1000 suaugusių gyventojų Nedarbingumo atvejų skaičius 1000 apdraustųjų. Apmokėtų dienų skaičius vienam apdraustajam Autmobilių skaičius tūkstančiui gyventojų Pensijinio am. Alytaus. Sav. Druskininkų sav. ...
Statistikos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2017 09 27
Tyrimo modelis Imtis Atranka Kiti kiekybinio (statistinio) modelio (tyrimo) parametrai
Tyrimo modelis. Imtis. Atranka. Kiti kiekybinio (statistinio) modelio (tyrimo) parametrai. Tyrimo (statistinis) modelis. Geri ir blogi statistiniai modeliai. Du pagrindiniai kiekybinės apklausos statistinio modelio parametrai. Imtis ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2019 01 14
UAB „Apranga“ statistinių rodiklių analizė
Naudoti tyrimo metodai. Duomenų gavimo šaltinis. Praktinė tyrimo nauda. Duomenų gavimo būdai. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai indikatoriai. Metai Pardavimai tūkst. Lt Absoliutinis pokytis grandininiu būdu. Kitimo tempas ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2017 04 22
UAB „If“ duomenų rinkimas, sisteminimas, analizė, apibendrinimas ir išvadų formulavimas
Įvadas. UAB „If“ pristatymas. Pasiskirstymo eilutės analizė. Histograma. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Kvartiliai. Deciliai. Sklaidos plotis. Koeficientas. Osciliacijos koeficientas. Įmonės pelnas ir pajamos. Išvados. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2019 01 24
UAB „Mantinga‘‘ darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių ir gamybos apimties išlaidų analizė
Įvadas. Trečias kvartilis. Statistiniai duomenys renkami atskaitomybės forma, savaveiksmės, ištisinės, pertraukiamosios rūšies, dokumentų būdu, statistinė visuma – UAB „Mantinga“ darbuotojai. Taigi, darbe analizuosiu darbuotojų ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2019 06 03
UAB „Mantinga“ gamybos apimtis ir išlaidos produkcijos gamybai
Statistika savarankiškas darbas. Statistikos savarankiško darbo užduotis. Statistikos savarankiško darbo užduočių sprendimai. Variantas 1 uždavinys. Vidutinį darbuotojų amžių apskaičiuojame pagal aritmetinio svertinio vidurkio ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2020 03 29
UAB „Mantinga“ statistinė analizė, gautų duomenų vertinimas, tarpusavio ryšys ir vaizdavimas grafiškai
Įvadas. Uždavinys. Išvados. Užduotis. Išvados. Literatūra.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 08 11
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo