Statistika (30)

886 dokumentai
UAB „Mantinga“ statistinė analizė, gautų duomenų vertinimas, tarpusavio ryšys ir vaizdavimas grafiškai
Įvadas. Uždavinys. Išvados. Užduotis. Išvados. Literatūra.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 08 11
UAB Koncernas ,,Achemos grupė" statistinė duomenų analizė
Įvadas. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai (indikatoriai). Absoliutinis pokytis. Kitimo tempas (didėjimo, mažėjimo tempas). Padidėjimo, sumažėjimo tempas arba procentinis pokytis. Vidutinis absoliutinis pokytis. Vidutinis lygis. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 04 13
Ūkio statisikos individuali užduotis
Užduoties tikslas – susipažinti su statistiniais klasifikatoriais ir jų taikymo atvejais.1.Remiantis Statistikos departamento klasifikatorių duomenų baze išnagrinėkite ir aprašykite pagrindinius ekonominius klasifikatorius - ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 puslapiai
2015 03 01
Ūkio subjekto analizė
Įvadas. Tyrimo duomenys. Aprašomoji statistika. Kokybiniai duomenys. Kiekybiniai duomenys. Vieno namų ūkio nario pajamų pasiskirstymo įvertinimas. Hipotezių tikrinimas. Skurdo ir nelygybės rodiklių apskaičiavimas. Skurdo rodiklių ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2014 12 23
Vadovo darbo laiko planavimas
Verslo matematikos ir statistikospraktinis darbas. Vadovo darbo laiko planavimas. Chi kvadratas negali būti taikomas nes imtis yra per maza. Kadangi imtis yra maza todel nkoreliacijos skaičiuoti nera prasmes.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 05 11
Valgyklos paslaugos: Variacinė eilutė, mediana, moda ir vidurkis
Valgyklos paslaugos. Pamokos tikslas. Išsiaiškinti kiek vaikų 4-7kl naudojasi valgyklos paslaugomis ir kokiais būdais atsiskaito už nusipirktą prekę. Priemonės, būdai. E kl. Mokinius aš apklausiau nuėjusi į jų klasę. E kl. Ar ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 10 26
Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimą
Įvadas. Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimą. Išvados. Valstybinės mokesčių inspekcijos prognozuojami gauti gyventojų pajamų ir turto mokesčiai. Išvados. Literatūra.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 05 10
Veikiančių ūkio subjektų Lietuvoje analizė
Įvadas. Veikiančių ūkio subjektų lr, klaipėdos apskrityje ir jos savivaldybėse statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Absoliutinių ir santykinių dydžių analizė. Rodiklių dinamikos analizė. Reiškinių tarpusavio sąryšių tyrimo ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 88 puslapiai
2014 11 10
Veikiančių ūkio subjektų statistinis tyrimas
Veikiančių ūkio subjektų, kuriuose dirba 50-99 darbuotojai, skaičius metų pradžioje Vilniaus apskrityje ir jos savivaldybėse 2002-2012 metais, statistinis tyrimas. Santrauka.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2018 01 10
Verslo statistikos namu darbas
Apskaičiuokite visų požymių pagrindines skaitines charakteristikas. Požymiui „amžius“ ir „išlaidos“. Gauname tokius duomenis - pagrindinės charakteristikos. Patikrinkite, ar galime daryti prielaidą, kad kiekybiniai dydžiai ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2012 11 20
Vertinimo sistema
Įvadas. Tyrimo rezultatų analizė. KVK vertinimo sistemos vertinimas. Kaip vertinimo sistema turi įtakos mokymuisi ir studijų kokybei. KVK vertinimo sistemos privalumai ir trūkumai.
Statistikos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2014 05 30
Vieno kintamojo analizė Santuokų rodiklis
Statistikos rodiklio pavadinimas lietuviškai. Statistikos rodiklio pavadinimas angliškai. Centrinės tendencijos matai. Santykinis standartinis nuokrypis. Α % Vinzorizuota sigma. Rodiklis, apskaičiuojamas naudojant svertinės imties medianų ...
Statistikos analizės, Analizė, 40 puslapių
2017 02 16
Vieno kintamojo statistinė analizė Nekilnojamojo turto mokestis
Vieno kintamojo statistinė analizė su. Lietuvos Respublikos sumokėti ir į savivaldybių biudžetus įskaityti nekilnojamojo turto mokesčiai 2015. EUR Savivaldybės Nekilnojamojo turto mokestis 1gyv. Lietuvos Respublikos sumokėti ir į ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 puslapiai
2017 12 05
Vieno kintamojo statistinė analizė su STATGRAPHICS programa
Įvadas. Sklaidos diagrama. Aprašomoji statistika. Stačiakampio diagrama. Dažnio histograma. Kamieno ir lapų diagrama. Procentilės. Kvantilių diagrama. Normaliojo tikimybinio skirstinio diagrama. Pasitikėjimo intervalai. Hipotezių ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2017 04 05
Vilniaus mikrorajono Naujamiesčio gyventojų nuomonė apie saugumą pėsčiųjų perėjoje Kalinausko gatvėje anketavimo apklausos analizės pristatymas
Vilniaus mikrorajono Naujamiesčio gyventojų nuomonė apie saugumą pėsčiųjų perėjoje Kalinausko gatvėje anketavimo apklausos analizė. Eismo įvykių priežastys. Važiavimo greitis. Reljefas. Kelio dangos būklė ir oro sąlygos. Paros ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2019 03 11
Visuminės paklausos ir visuminė pasiūlos prognozavimas
Tiriamojo objekto aprašymas. Žemiau pateiktose lentelėse parodyta visuminė paklausa ir pasiūla produktui „A“. Duomenų statistinė analizė. Duomenų sisteminimas. Duomenų statistinės charakteristikos. Hipotezės. Teorinės tikimybės.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2015 01 29
×