Statistika (31)

912 dokumentų
Vadovo darbo laiko planavimas
Verslo matematikos ir statistikospraktinis darbas. Vadovo darbo laiko planavimas. Chi kvadratas negali būti taikomas nes imtis yra per maza. Kadangi imtis yra maza todel nkoreliacijos skaičiuoti nera prasmes.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 05 11
Valgyklos paslaugos: Variacinė eilutė, mediana, moda ir vidurkis
Valgyklos paslaugos. Pamokos tikslas. Išsiaiškinti kiek vaikų 4-7kl naudojasi valgyklos paslaugomis ir kokiais būdais atsiskaito už nusipirktą prekę. Priemonės, būdai. E kl. Mokinius aš apklausiau nuėjusi į jų klasę. E kl. Ar ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 10 26
Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimą
Įvadas. Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimą. Išvados. Valstybinės mokesčių inspekcijos prognozuojami gauti gyventojų pajamų ir turto mokesčiai. Išvados. Literatūra.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 05 10
Veikiančių ūkio subjektų Lietuvoje analizė
Įvadas. Veikiančių ūkio subjektų lr, klaipėdos apskrityje ir jos savivaldybėse statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Absoliutinių ir santykinių dydžių analizė. Rodiklių dinamikos analizė. Reiškinių tarpusavio sąryšių tyrimo ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 88 puslapiai
2014 11 10
Veikiančių ūkio subjektų statistinis tyrimas
Veikiančių ūkio subjektų, kuriuose dirba 50-99 darbuotojai, skaičius metų pradžioje Vilniaus apskrityje ir jos savivaldybėse 2002-2012 metais, statistinis tyrimas. Santrauka.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2018 01 10
Veiksniai lemiantys nedarbingumą Lietuvoje
Įvadas. Veiksnių lemiančių nedarbingumą Lietuvoje teorinis aprašymas. Bedarbystės apibiūdinimas Lietuvoje. Veiksniai darantys įtaką bedarbių žmonių skaičiui Lietuvoje. Pasirinkti svarbiausi nepriklausomų kintamųjų veiksniai ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2020 02 13
Verslo statistikos namu darbas
Apskaičiuokite visų požymių pagrindines skaitines charakteristikas. Požymiui „amžius“ ir „išlaidos“. Gauname tokius duomenis - pagrindinės charakteristikos. Patikrinkite, ar galime daryti prielaidą, kad kiekybiniai dydžiai ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2012 11 20
Vieno kintamojo analizė Santuokų rodiklis
Statistikos rodiklio pavadinimas lietuviškai. Statistikos rodiklio pavadinimas angliškai. Centrinės tendencijos matai. Santykinis standartinis nuokrypis. Α % Vinzorizuota sigma. Rodiklis, apskaičiuojamas naudojant svertinės imties medianų ...
Statistikos analizės, Analizė, 40 puslapių
2017 02 16
Vieno kintamojo statistinė analizė Nekilnojamojo turto mokestis
Vieno kintamojo statistinė analizė su. Lietuvos Respublikos sumokėti ir į savivaldybių biudžetus įskaityti nekilnojamojo turto mokesčiai 2015. EUR Savivaldybės Nekilnojamojo turto mokestis 1gyv. Lietuvos Respublikos sumokėti ir į ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 puslapiai
2017 12 05
Vieno kintamojo statistinė analizė su STATGRAPHICS programa
Įvadas. Sklaidos diagrama. Aprašomoji statistika. Stačiakampio diagrama. Dažnio histograma. Kamieno ir lapų diagrama. Procentilės. Kvantilių diagrama. Normaliojo tikimybinio skirstinio diagrama. Pasitikėjimo intervalai. Hipotezių ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2017 04 05
Vilniaus mikrorajono Naujamiesčio gyventojų nuomonė apie saugumą pėsčiųjų perėjoje Kalinausko gatvėje anketavimo apklausos analizės pristatymas
Vilniaus mikrorajono Naujamiesčio gyventojų nuomonė apie saugumą pėsčiųjų perėjoje Kalinausko gatvėje anketavimo apklausos analizė. Eismo įvykių priežastys. Važiavimo greitis. Reljefas. Kelio dangos būklė ir oro sąlygos. Paros ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2019 03 11
Visuminės paklausos ir visuminė pasiūlos prognozavimas
Tiriamojo objekto aprašymas. Žemiau pateiktose lentelėse parodyta visuminė paklausa ir pasiūla produktui „A“. Duomenų statistinė analizė. Duomenų sisteminimas. Duomenų statistinės charakteristikos. Hipotezės. Teorinės tikimybės.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2015 01 29
×
103 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo