Statistika (4)

856 dokumentai
Statistikos tiriamasis darbas
Įvadas. Uab „kesgvytis“ grynasis pelnas. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Vidutinis absoliutinis pelno padidėjimas. Pelno didėjimo tempas. Vidutinis pelno didėjimo tempas. Pelno padidėjimo tempas. Vidutinis pelno padidėjimo ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 24 puslapiai
2012 12 09
Statistiniu užimtumo ir nedarbo rodikliu palyginimas
Įvadas.Nedarbas.Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės.Užimtumas.Skurdo ir užimtumo problemos.Užimtumo politika lietuvoje.Nedarbo lygio kitimo nustatymas.Analitiniai rodikliai baziniu ir grandininiu būdu.Analitinių dinamikos eilutės ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2012 11 11
Taikomojo tyrimo metodologijos aprašas
Šiaulių valstybinės kolegijos verslo ir technologijų fakulteto apskaitos ir finansų katedra. Taikomojo tyrimo metodologijos aprašas. Taikomųjų tyrimų aktualumas –. Taikomojo tyrimo atlikimo planas. Tyrimo problema PVZ. Tyrimo objektas ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2017 03 12
„X“ įmonės finansinės veiklos tyrimas
Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės ,,x” veiklos analizė. Įmonės ,,X” teikiamos savikainos analizė. Įmonės ,,X” sąnaudų analizė. Įmonės ,,X” pelningumo analizė. Išvados. Literatūra.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2015 02 15
Skurdo statistinis tyrimas
Įvadas. Skurdo sąvoka. Skurdo ir šeimos santykis. Skurdas ir lytis. Skurdas ir užimtumas bei amžius. Skurdas ir socialinės garantijos. Išvados. Literatūra.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2015 05 05
Statistika įmonės darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių Impuls
Įvadas. Įmonės pristatymas. Atlikto stebėjimo aprašymas. Grafinis duomenų vaizdavimas. Vidutinės reikšmės. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Kvartiliai. Decilis. Sklaidos rodikliai. Sklaidos plotis. Dispersija. Vidutinis standartinis ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2015 09 16
Statistikos uždaviniai su sprendimais
Sprendimas išvada. Duomenys apie „ “ įmonės statybos darbininkų profesiją , darbo stažą , amžių ir darbo apmokėjimą 2011m. Grupavimas pagal amžių. Grupavimas pagal vidutinį darbo apmokėjimą. Grupavimas pagal darbo stažą. 10 10 ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 04 26
Statistinis tyrimas: mokinių laisvalaikio užimtumas
Statistinis tyrimas Mokinių laisvalaikio užsiėmiai. Kodėl pasirinkau šią temą?. Ką veikia mokiniai laisvalaikiu?. Naudojamos formulės ir terminai. Merginos. Rezultatai. Vaikinai. Rezultatai. Išvados.
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 21
Tikimybių teorija
Tikimybių teorija. Atsitiktiniu eksperimentu. Atsitiktiniais įvykiais. Elementariųjų įvykių erdve. Atsitiktiniai įvykiai. Būtinuoju įvykiu. Negalimas įvykis ∅. Atskiras atvejis. Statistiniu dažniu. Statistine tikimybe. Sąlygine ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2016 05 07
Valstybės skolos statistinis tyrimas
Įvadas. Skaičiavimai atlikti šiame statistikos tyrime. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilutės rodikliai. Valstybės skolos. Uždavinių apskaičiavimas. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2016 09 08
Ekonominė statistika konspektas egzaminui
Modulio „ ekonominė statistika “ egzamino klausimai. Statistikos mokslo tyrimo objektas. Statistinio tyrimo tikslas. Kas yra statistinio tyrimo rezultatai ? Ką tiria ekonominė statistika ? Statistinio tyrimo etapai. Etapas. Statistinis ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2016 03 21
Indeksai
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Indeksai. Individualieji indeksai. Produkcijos (prekių ) kainų indeksas. Produkcijos savikainos indeksas. Darbo našumo indeksas. Bendrieji indeksai. Produkcijos (prekių) fizinės apimties indeksas. Produkcijos ( prekių ) kainų ir ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2013 11 25
Miškų ploto analizė ir prognozė
Įvadas. Miškų ploto statistinis tyrimas. Vidutinis saugomų gamtos teritorijų plotas. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Santykinis variacijos koeficientas. Miškų ploto analizė atliekant santykinių dydžių skaičiavimus. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 11 11
Santuokų ir ištuokų statistinė analizė
Įvadas. Statistikos objektas ir metodas. Santuokų sudarymas ir tendencija (2009-2013 m. ). Koordinacijos santykiniai dydžiai. Ištuokų registravimas ir jų padariniai. Dinamikos eilučių rodikliai. Absoliutus lygio padidėjimas, ...
Statistikos analizės, Analizė, 14 puslapių
2017 01 31
Statistikos darbas Vyrų pasiskirstymas pagal amžių
Įvadas. Statistikos savarankiško darbo užduotis. Lentelė. Vyrų pasiskirstymas pagal amžių lietuvoje. Ūginė eilutė. Grupių skaičiaus nustatymas remiantis g. Sterdžeso formule. Lentelė. Vyrų pasiskirstymas pagal amžių. Intervalo ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2013 05 18
Statistikos užduotys ir jų sprendimas
Statistikos savarankiško darbo užduotis. Išspręskite šiuos uždavinius. Nurodykite, kokia bus statistinių stebėjimų forma, rūšis ir būdas šiuose statistiniuose stebėjimuose. Gyventojų surašymas. Civilinės būklės aktų registracija ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2014 04 16
Statistinė analizė Invalda
Įvadas. Uab „invalda“ istorija,. Veikla. Įmonės statistiniai duomenys. Bendrovės sandorių vertė. Lietuvos statistikos departamento statistiniai duomenys, uab “invalda” veikla. Lietuvos ir Estijos tiesioginių investicijų palyginamoji ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 02 21
Statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė Kaišiadorių paukštynas
Ab ,,kaišiadorių paukštynas“ statistinių duomenų. Rinkimas, sisteminimas ir analizė. Ab ,,kaišiadorių paukštynas“ istorija, veikla. Įmonės statistiniai duomenys. Bendrovės pardavimai nuo. M. Iki. M. Bendrovės pardavimų pajamos nuo. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2013 04 20
Transporto statistika: krovinių ir keleivių vežimas
Statistinių duomenų rinkimas. Geležinkelių transportas. Geležinkelių kelių ilgis 2011. Krovinių ir keleivių vežimas geležinkelio transportu. Iš viso vežta krovinių , tūkst. 52329 49377. Krovinių vežimo apyvarta , mln. tkm 15088 ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 29 puslapiai
2016 03 22
Šalies gyventojų užimtumo statistinė analizė savarankiškas darbas
Įvadas. Užimtumo samprata,užimtumą įtakojantys veiksniai. Užimtumo samprata. Užimtumą įtakojantys veiksniai. Šalies gyventojų bendro užimtumo, užimtumo pagal lytį (vyrų ir moterų) kitimo dinamikos analizė. Vidutinių dinamikos ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 25 puslapiai
2017 04 07
Statistika
Kas yra statistika? Statistinis stebėjimas. Kam reikalinga statistika? Visus šiuos socialinius mokslus vienija bendri tikslai, visi jie siekia. Statistiniai duomenys renkami. Lietuvoje duomenis. Lietuvos statistikos departamentas pateikia. ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 39 puslapiai
2012 12 20
Statistikos savarankiskas darbas Emigrantai
Savarankiškas darbas. Laiko eilučių statistinė analizė Registruoti emigrantai Metai 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012. Emigrantų skaičius. Regresinė analizė.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2015 12 14
Statistinių duomenų rinkimas ir analizė
Statistinių duomenų apie uab „čilija“ rinkimas, sisteminimas ir analizė. Uab „čilija“ pristatymas. Lietuvos statistikos departamento duomenų analizė. Mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvartos (be pvm) indeksai ...
Statistikos analizės, Analizė, 16 puslapių
2012 11 28
Valstybės archyvų sistemos ir jos funkcijos
Įvadas. Sąvokų analizė. Valstybės archyvų sistema. Centrinių archyvų sistema. Valstybės archyvų sistemos funkcijos. Dokumentų vertės ekspertizė. Įstaigos archyvo dokumentų naudojimas. Dokumentų saugojimo reikalavimai. Dokumentų ...
Statistikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 01 05
Daugialypės tiesinės regresijos analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Regresijos modelio samprata. Tiesinės daugialypės regresijos prielaidos. Liekamosios paklaidos. Statistinės hipotezės. Kintamųjų įtakos priklausomybės matai. Determinacijos koeficientas. Daugialypės koreliacijos ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 03 03
Dinamikos eilutės statistika
Dinamikos eilutės statistika. Dinamikos laiko eilutė. Du pagrindiniai elementai. Slenkamųjų vidurkių būdą. Analitinio išlyginimo metodas naudojant mažiausiųjų kvadratų metodą. Apskaičiuota funkcija vadinama trendo funkcija. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2015 10 26
Gyventojų santuokų ir ištuokų statistinė analizė
Gyventojų santuokų ir ištuokų statistinė analizė. Tyrimo metodai ir priemonės. Metai Santuokų skaičius. Santuokos ir ištuokos dinamika santuokos ir ištuokos duomenų kitimas Lietuvos respublikoje. Vidutinis dydis vidurkis  . ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2016 12 06
Medienos gaminių įmonės finansinės veiklos tyrimas
Įvadas. Medienos ir jos gaminių eksporto planavimo ir organizavimo teorinis pagrindimas. Įmonės gaminių eksporto turinio teorinis aiškinimas. Eksporto tikslai ir motyvai. Eksporto planavimas ir organizavimas. Eksporto plano sudarymas. ...
Statistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 47 puslapiai
2016 02 02
Tabako gaminių suvartojimas statistinis tyrimas
Įvadas. Tabako vartojimas ir padariniai teorinė esmė. Tabako gaminių vartojimas. Tabako gaminių suvartojimo pokyčiai lietuvoje. Tabako gaminių suvartojimo lietuvoje vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Išvados. Literatūra ir ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2016 09 09
Tiesioginės užsienio investicijos LT
Įvadas. TUI. Poveikis ir pasekmės. Pritraukimas ir skatinimas. Šalys investuotojos ir ekonominė veikla. Analizė. Tui pokyčio analizė. TUI ir eksporto sąveika. TUI ir importo sąvika. TUI irBVP sąveika. TUI ir vidutio mėnesinio bruto darbo ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 36 puslapiai
2015 03 27
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema