Statistika (4)

873 dokumentai
Inovacijos Lietuvos įmonėse
Summary. Įvadas. Literatūros analizė. Inovacijos Lietuvos įmonėse teoriniai aspektai. Inovacijų sistema. Inovacijų gyvavimo ciklas. Inovacijų klasifikacija. Finansinė parama inovacijoms. Nefinansinė parama inovacijoms. Inovacijų ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2017 01 02
Maxima statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įvadas. Projektinio darbo tikslai. MAXIMA – Lietuvos prekybos rinkos lyderė. Įmonės statistiniai duomenys. Statistiniai duomenys. Duomenys iš Lietuvos statistikos departamento ir eurostato 2014m. ir 2015m. Surinktų statistinių duomenų ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2016 03 03
Šalies gyventojų užimtumo statistinė analizė savarankiškas darbas
Įvadas. Užimtumo samprata,užimtumą įtakojantys veiksniai. Užimtumo samprata. Užimtumą įtakojantys veiksniai. Šalies gyventojų bendro užimtumo, užimtumo pagal lytį (vyrų ir moterų) kitimo dinamikos analizė. Vidutinių dinamikos ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 25 puslapiai
2017 04 07
Statistikos savarankiskas darbas Emigrantai
Savarankiškas darbas. Laiko eilučių statistinė analizė Registruoti emigrantai Metai 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012. Emigrantų skaičius. Regresinė analizė.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2015 12 14
Statistikos tiriamasis darbas
Įvadas. Uab „kesgvytis“ grynasis pelnas. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Vidutinis absoliutinis pelno padidėjimas. Pelno didėjimo tempas. Vidutinis pelno didėjimo tempas. Pelno padidėjimo tempas. Vidutinis pelno padidėjimo ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 24 puslapiai
2012 12 09
Statistikos uždaviniai su sprendimais
Sprendimas išvada. Duomenys apie „ “ įmonės statybos darbininkų profesiją , darbo stažą , amžių ir darbo apmokėjimą 2011m. Grupavimas pagal amžių. Grupavimas pagal vidutinį darbo apmokėjimą. Grupavimas pagal darbo stažą. 10 10 ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 04 26
Statistiniu užimtumo ir nedarbo rodikliu palyginimas
Įvadas.Nedarbas.Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės.Užimtumas.Skurdo ir užimtumo problemos.Užimtumo politika lietuvoje.Nedarbo lygio kitimo nustatymas.Analitiniai rodikliai baziniu ir grandininiu būdu.Analitinių dinamikos eilutės ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2012 11 11
Valstybės skolos statistinis tyrimas
Įvadas. Skaičiavimai atlikti šiame statistikos tyrime. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilutės rodikliai. Valstybės skolos. Uždavinių apskaičiavimas. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2016 09 08
„X“ įmonės finansinės veiklos tyrimas
Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės ,,x” veiklos analizė. Įmonės ,,X” teikiamos savikainos analizė. Įmonės ,,X” sąnaudų analizė. Įmonės ,,X” pelningumo analizė. Išvados. Literatūra.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2015 02 15
Santuokų ir ištuokų statistinė analizė
Įvadas. Statistikos objektas ir metodas. Santuokų sudarymas ir tendencija (2009-2013 m. ). Koordinacijos santykiniai dydžiai. Ištuokų registravimas ir jų padariniai. Dinamikos eilučių rodikliai. Absoliutus lygio padidėjimas, ...
Statistikos analizės, Analizė, 14 puslapių
2017 01 31
Skurdo statistinis tyrimas
Įvadas. Skurdo sąvoka. Skurdo ir šeimos santykis. Skurdas ir lytis. Skurdas ir užimtumas bei amžius. Skurdas ir socialinės garantijos. Išvados. Literatūra.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2015 05 05
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Įvadas. Darbo užmokestis. Minimalus darbo atlygis Lietuvoje. Neto, realusis ir bruto darbo užmokestis. Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis. Šalies ūkis be individualiųjų įmonių. Valstybės ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2014 05 08
Statistika įmonės darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių Impuls
Įvadas. Įmonės pristatymas. Atlikto stebėjimo aprašymas. Grafinis duomenų vaizdavimas. Vidutinės reikšmės. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Kvartiliai. Decilis. Sklaidos rodikliai. Sklaidos plotis. Dispersija. Vidutinis standartinis ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2015 09 16
Statistikos savarankiškas darbas Laiko eilučių statistinė analizė
Statistikos savarankiškas darbas. UŽDUOTIS. Laiko eilučių statistinė analizė. Regresinė analizė.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2016 06 07
Statistinis tyrimas: mokinių laisvalaikio užimtumas
Statistinis tyrimas Mokinių laisvalaikio užsiėmiai. Kodėl pasirinkau šią temą?. Ką veikia mokiniai laisvalaikiu?. Naudojamos formulės ir terminai. Merginos. Rezultatai. Vaikinai. Rezultatai. Išvados.
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 21
Tikimybių teorija
Tikimybių teorija. Atsitiktiniu eksperimentu. Atsitiktiniais įvykiais. Elementariųjų įvykių erdve. Atsitiktiniai įvykiai. Būtinuoju įvykiu. Negalimas įvykis ∅. Atskiras atvejis. Statistiniu dažniu. Statistine tikimybe. Sąlygine ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2016 05 07
Ekonominė statistika konspektas egzaminui
Modulio „ ekonominė statistika “ egzamino klausimai. Statistikos mokslo tyrimo objektas. Statistinio tyrimo tikslas. Kas yra statistinio tyrimo rezultatai ? Ką tiria ekonominė statistika ? Statistinio tyrimo etapai. Etapas. Statistinis ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2016 03 21
Gyventojų santuokų ir ištuokų statistinė analizė
Gyventojų santuokų ir ištuokų statistinė analizė. Tyrimo metodai ir priemonės. Metai Santuokų skaičius. Santuokos ir ištuokos dinamika santuokos ir ištuokos duomenų kitimas Lietuvos respublikoje. Vidutinis dydis vidurkis  . ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2016 12 06
Indeksai
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Indeksai. Individualieji indeksai. Produkcijos (prekių ) kainų indeksas. Produkcijos savikainos indeksas. Darbo našumo indeksas. Bendrieji indeksai. Produkcijos (prekių) fizinės apimties indeksas. Produkcijos ( prekių ) kainų ir ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2013 11 25
Miškų ploto analizė ir prognozė
Įvadas. Miškų ploto statistinis tyrimas. Vidutinis saugomų gamtos teritorijų plotas. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Santykinis variacijos koeficientas. Miškų ploto analizė atliekant santykinių dydžių skaičiavimus. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 11 11
Statistikos užduotys ir jų sprendimas
Statistikos savarankiško darbo užduotis. Išspręskite šiuos uždavinius. Nurodykite, kokia bus statistinių stebėjimų forma, rūšis ir būdas šiuose statistiniuose stebėjimuose. Gyventojų surašymas. Civilinės būklės aktų registracija ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2014 04 16
Statistinė analizė Invalda
Įvadas. Uab „invalda“ istorija,. Veikla. Įmonės statistiniai duomenys. Bendrovės sandorių vertė. Lietuvos statistikos departamento statistiniai duomenys, uab “invalda” veikla. Lietuvos ir Estijos tiesioginių investicijų palyginamoji ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 02 21
Statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė Kaišiadorių paukštynas
Ab ,,kaišiadorių paukštynas“ statistinių duomenų. Rinkimas, sisteminimas ir analizė. Ab ,,kaišiadorių paukštynas“ istorija, veikla. Įmonės statistiniai duomenys. Bendrovės pardavimai nuo. M. Iki. M. Bendrovės pardavimų pajamos nuo. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2013 04 20
Transporto statistika: krovinių ir keleivių vežimas
Statistinių duomenų rinkimas. Geležinkelių transportas. Geležinkelių kelių ilgis 2011. Krovinių ir keleivių vežimas geležinkelio transportu. Iš viso vežta krovinių , tūkst. 52329 49377. Krovinių vežimo apyvarta , mln. tkm 15088 ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 29 puslapiai
2016 03 22
Statistika
Kas yra statistika? Statistinis stebėjimas. Kam reikalinga statistika? Visus šiuos socialinius mokslus vienija bendri tikslai, visi jie siekia. Statistiniai duomenys renkami. Lietuvoje duomenis. Lietuvos statistikos departamentas pateikia. ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 39 puslapiai
2012 12 20
Statistinių duomenų rinkimas ir analizė
Statistinių duomenų apie uab „čilija“ rinkimas, sisteminimas ir analizė. Uab „čilija“ pristatymas. Lietuvos statistikos departamento duomenų analizė. Mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvartos (be pvm) indeksai ...
Statistikos analizės, Analizė, 16 puslapių
2012 11 28
Valstybės archyvų sistemos ir jos funkcijos
Įvadas. Sąvokų analizė. Valstybės archyvų sistema. Centrinių archyvų sistema. Valstybės archyvų sistemos funkcijos. Dokumentų vertės ekspertizė. Įstaigos archyvo dokumentų naudojimas. Dokumentų saugojimo reikalavimai. Dokumentų ...
Statistikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 01 05
Daugialypės tiesinės regresijos analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Regresijos modelio samprata. Tiesinės daugialypės regresijos prielaidos. Liekamosios paklaidos. Statistinės hipotezės. Kintamųjų įtakos priklausomybės matai. Determinacijos koeficientas. Daugialypės koreliacijos ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 03 03
Dinamikos eilutės statistika
Dinamikos eilutės statistika. Dinamikos laiko eilutė. Du pagrindiniai elementai. Slenkamųjų vidurkių būdą. Analitinio išlyginimo metodas naudojant mažiausiųjų kvadratų metodą. Apskaičiuota funkcija vadinama trendo funkcija. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2015 10 26
Kiekybiniai modeliavimo metodai
Pav 1 Statistinių funkcijų LINEST ir LOGEST rezultatai. Grafikas 1 Registruoto nedarbo priklausomybė nuo Y. Grafikas 2 Spartaus gyventojų skaičiaus augimo priklausomybė nuo Y. Grafikas 3 Išvykusiųjų priklausomybė nuo Y. Grafikas 4 ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2018 06 05
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!