Statistikos projektai

22 dokumentai
Statistinių duomenų apie UAB „Maxima“ rinkimas, sisteminimas ir analizė
Uab „Maxima“ rinkimas, sisteminimas ir analizė. Statistikos projektinis darbas. Uab „Maxima“ parduotuvių augimo analizė.
Statistikos projektai, Projektas, 15 psl.
2015 04 15
Darbo jėgos statistinis tyrimas
Įvadas. Darbo jėgos statistinis tyrimas. Absolitinių ir santykinių dydžių apskaičiavimas. Darbo jėgos vidurkių ir variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Analitinių dinamikos eilučių rodiklių skaičiavimas. Vidutinių dinamikos eilučių rodiklių skaičiavimas. Darbo jėgos prognozavimas. Dinamikos eilučių lygių ...
Statistikos projektai, Projektas, 13 psl.
2013 11 17
Gyventojų užimtumo statistinis tyrimas projektas
Įvadas. Gyventojų užimtumas. Metodinė dalis. Duomenų rinkimo metodai. Apklausa. Stebėjimas. Duomenų analizės metodai. Tiriamoji analitinė dalis gyventojų užimtumo statistinis tyrimas. Dinaminės eilutės skaičiavimas. Kiekybinė dokumentų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Statistikos projektai, Projektas, 22 psl.
2016 11 15
Statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė TEO
Ab „teo“ pristatymas. Ab „teo“ statistiniai duomenys. Pagrindiniai teo įmonių grupės rodikliai. Pagrindiniai teo finansinės veiklos rodikliai. Lietuvos statistikos departamento statistiniai duomenys, susiję su ab „teo“ veikla. Įmonės, naudojančios kompiuterius (procentais). Įmonių naudojimasis internetu (procentais). ...
Statistikos projektai, Projektas, 22 psl.
2013 12 06
Ab „Teo“ statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įvadas. Ab „ teo“ veiklos pobūdis, istorija. Įmonės statistikos duomenys. Įmonės apyvarta nuo 2007 iki 2011m. Tiesioginių sandorių vertė nuo 2007 metų. Lietuvos statistikos departamento statistiniai duomenys, susiję su ab „Teo“ veikla. Informacinių technologijų naudojimas namų ūkyje. Namų ūkiai, turintys asmeninį ...
Statistikos projektai, Projektas, 14 psl.
2015 04 15
Statistikos darbas Multikino kinoteatras
Įvadas. Įmonės pristatymas. Statistinės lentelės. Statistikos duomenų vaizdavimas. Statistikos departamento statistinės lentelės. Iš eurostato statistinės lentelės. Duomenų skaičiavimas. Išvados. Literatūra.
Statistikos projektai, Projektas, 13 psl.
2014 03 07
AB „Grigeo Grigiškės“ veiklos analizė Verslo statistika
Įvadas. AB „Grigeo grigiškės“ aprašymas. Ekonominės ir socialinės raidos rodikliai. Pardavimo pajamos. Grynasis pelnas. Pardavimo savikaina. Bruto darbo užmokesčio lėšos. Darbo užmokesčio analizė. Darbo našumo analizė. Koreliacijos stiprumas, elastingumas,determinacija ir regrsinė lygtis. Koreliacijos koeficientas. Teorinė ...
Statistikos projektai, Projektas, 16 psl.
2017 02 19
Aviva Lietuva draudimo įmonės statistika
Įvadas. Įmonės pristatymas. Stebėjimo aprašymas. Histograma. Apskaičiuojami vidutiniai dydžiai. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Pirmasis kvartilis. Trečiasis kvartilis. Pirmasis decilis. Devintasis decilis. Sklaidos rodikliai. Sklaidos plotis. Dispersija. Vidutinis standartinis nuokrypis. Sklaidos koeficientas. Asimetrijos ...
Statistikos projektai, Projektas, 18 psl.
2016 06 09
Statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė UAB „X“
Įvadas. Įmonės statistiniai duomenys. Įmonės apyvarta 2009-2013 m. Įmonės darbuotojų skaičiaus kaita 2010-2014 m. Lietuvos statistikos departamento statistiniai duomenys, susije su UAB“X“„veikla. Įmonių skaičius ir apyvarta pagal darbuotojų skaičių. Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų pokytis 2012 -2014 II ...
Statistikos projektai, Projektas, 18 psl.
2017 02 21
Maxima statistikos projektas
Įvadas. Uab „MAXIMA“ darbuotojų pasiskirstymas pasgal amžių 2015metais. Skaičiavimai. Apskaičiuojami vidutiniai dydžiai. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Pirmas kvartilis. Trečias kvartilis. Pirmas decilis. Devintas decilis. Skaičiuojami sklaidos rodikliai. Sklaidos plotis. Dispersija. Vidutinis standartinis nuokrypis. Sklaidos ...
Statistikos projektai, Projektas, 21 psl.
2016 05 02
Statistikos projektas
Įvadas. Statistikos savarankiško darbo užduotis. Užduoties sprendimas. Išvados. Užduoties sprendimas. Išvados. Užduoties sprendimas. Literatūra.
Statistikos projektai, Projektas, 25 psl.
2015 04 01
Statistinių duomenų apie valstybės įmonę „REGITRA“ rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įvadas. Apie įmonę. Valstybinės įmonės „Regitra“ valdymo struktūros sche. Įmonės duomenys. Valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvedina Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerija, Veiklos rezultatų Vertinimo Rodikliai. Užregistruotų individualių lengvųjų automobilių skaičius metų pabaigoje. ...
Statistikos projektai, Projektas, 16 psl.
2014 09 28
UAB įmonės statistikos analizė
Įvadas. Sukauptų dažnių,intervalo dydžių, tankų bei vidutinių dydžių skaičiavimai. Sukaupti dažniai. Intervalo plotis. Tankis. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Kvartiliai. Deciliai. Sklaidos plotis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis (standartinis) nuokrypis. Sklaidos (variacijos) koeficientas. Osciliacijos koeficientas. ...
Statistikos projektai, Projektas, 12 psl.
2016 11 14
Kaimo turizmo sodybų skaičiaus analizė ir prognozė projektas
Įvadas. Kaimo turizmo sodybų skaičiaus analizė ir prognozė. Statistiniai skaičiavimai. Santykinis dydis. Struktūros santykinis dydis. Dinamikos santykinis dydis. Ekonominio išsivystymo dydis. Lyginamasis santykinis dydis. Vidurkiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Prognozė. Išvados. Šaltiniai.
Statistikos projektai, Projektas, 21 psl.
2017 03 14
UAB „Klaipėdos medienos" statistinė analizė
UAB „Klaipėdos medienos" statistinė analizė.
Statistikos projektai, Projektas, 17 psl.
2017 01 06
 Populiariausi Europos valstybių restoranai Statistikos projektas
Populiariausi Europos valstybių restoranai Statistikos projektas.
Statistikos projektai, Projektas, 6 psl.
2017 03 14
Duomenų apie šildymo kainas, tenkančias vienam gyventojui litais Lietuvos savivaldybėse sisteminimas ir analizė
Įvadas. Statistinio vieneto pristatymas. Savarnkiško darbo tikslai ir uždaviniai. Tiriamų savivaldybių sąrašas su atitinkamomis reikšmėmis. Pasiskirstymo eilutės parengimas. Šildymo kainos ,tenkančių vienam gyventojui, Lietuvos savivaldybėse pasiskirstymo eilutės rodiklių skaičiavimai.
Statistikos projektai, Projektas, 10 psl.
2015 05 18
Įmonės darbuotojų analizė
Įmonės darbuotojų analizė.
Statistikos projektai, Projektas, 17 psl.
2016 10 30
Įvadas. Vidutinio registruotų bedarbių skaičiaus santykiniai dydžiai. Vidutinio registruotų bedarbių skaičiaus Alytaus mieste. Grafinė analizė 2011 m. - 2015 m. Vidutiniai dydžiai. Požymių variacijos rodikliai. Vidutinis registruotų bedarbių skaičius. Alytaus mieste, tūkst. 2011 m. - 2015 m. Aritmetinis paprastas vidurkis. ...
Statistikos projektai, Projektas, 15 psl.
2016 04 25
Paslaugų pasitikėjimo rodiklis
Įvadas. Statistinio vieneto pristatymas. Duomenys apie paslaugų pasitikėjimo rodiklius. Pasiskirstymo eilutės parengimas. Vidurkis. Moda. Mediana. Kvartiliai. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Sklaidos koeficientas. Asimetrijos koeficientas. Koreliacijos ryšys. Išvados. Naudota literatūra.
Statistikos projektai, Projektas, 11 psl.
2015 05 30
Statistikos projektas apie RIMI parduotuvę
Įvadas. Uždaroji akcinė bendrovė „Rimi“ aprašymas. Atlikto stebėjimo aprašymas. Grafinis duomenų vaizdavimas. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Kvartilijus pirmas. Kvartilijus trečias. Decilijus pirmas. Decilijus devyntas. Dispersija. Sklaidos koeficientas. Osiliacijos koeficientas. Asimetrijos koeficentas. Išvados. Dalis. ...
Statistikos projektai, Projektas, 15 psl.
2016 05 31
UAB „Kavita“ statistinių duomenų analizė
Įvadas. Įmonės veikla. Stebėjimo aprašymas. Statistiniai skaičiavimai. Koreliacija. Teorinės regresijos lygtis. Išvados. Literatūra.
Statistikos projektai, Projektas, 13 psl.
2017 03 11