Statistikos referatai

65 dokumentai
Taikomieji tyrimai
Įvadas. Teorinis skyrius. Rodykliniai multimetrai. Skaitmeniniai multimetrai. Praktinis skyrius. Lentelė. Lentelė. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Statistikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 01 24
Ganto diagrama
Įvadas Gantt ‘ o diagrama. Informacinės sistemos projekto darbai. Optimistinis laikas Pesimistinis laikas. Planavimo darbai. Analizės darbai. Projektavimo ir diegimo darbai. IS projekto darbai iš viso. Gantt ‘ o diagrama Sudarymas. Antrasis ...
Statistikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 05 10
Ekonominės statistikos individualus namų darbas
Įvadas. Statistinių duomenų tipas ir dažniai. Santykinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutiniai dydžiai. Požymių sklaidos tyrimas. Dinamikos rodiklių analizė. Tendencijos nustatymas ir prognozė. Rodiklių priklausomybės tyrimas. Išvados. ...
Statistikos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2015 11 05
Nusikaltimų Lietuvoje statistinis tyrimas
Įvadas. Nusikalstamumo samprata ir rūšys. Nusikalstamumo samprata. Nusikaltimų rūšys. Nusikalstamumo priežastys ir pasekmės. Nusikalstamumo priežastys. Nusikalstamumo pasekmės ir žala. Nusikalstamumas lietuvoje. Vagystės. Plėšimai. ...
Statistikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 04 03
Kiekybiniai tyrimai
Įvadas. Mokslinių tyrimų proceso struktūra. Kiekybinio sociologinio tyrimo temos, problemos ir tikslo nusistatymai. Tyrimo objekto pasirinkimas. Kiekybinio tyrimo metodas - apklausa. Anketinė apklausa. Anketos sudarymo taisyklės ir statistinis ...
Statistikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 10 16
Eksporto ir importo statistinė analizė
Įvadas. Eksporto ir importo. Statistinis grafikas. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Aritmetiniai vidurkiai. Struktūriniai vidurkiai. Variacijos ...
Statistikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2014 04 10
Emigracija Lietuvoje referatas (2)
Įvadas. Emigracijos teorinė esmė. Emigracijos analizė. Dinaminė analizė. Vidutiniai emigracijos rodikliai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Statistikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 06 18
Nepilnamečių nusikalstamumas
Nepilnamečių nusikalstamumo statistinis tyrimas. Įvadas. Nepilnamečių nusikaltamumas. Nepilnamečių nusikalstamumo analizė. Dinaminių rodiklių analizė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Statistikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 12 21
Es eksporto ir importo pobūdis ir tendencijos Lietuvoje
9,7( 3 atsiliepimai )
Es eksporto ir importo pobūdis ir tendencijos. Įvadas. Es tarptautinė prekyba (informacinė-teorinė dalis). Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos politikos forma. Es eksporto pobūdis ir ...
Statistikos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2013 03 17
Tiesioginės užsienio investicijos
Įvadas. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Lietuvos ypatumai tiesioginėms užsienio investicijoms. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, pagal apskritis. Tiesioginės užsienio ...
Statistikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 10 28
Nedarbas Lietuvoje
Nedarbas lietuvoje. Statistiniai rodikliai. Jaunimo nedarbas. Jau įgyvendinti nedarbo mažinimo būdai. Išvados. Naudota literatūra.
Statistikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 06 11
Valstybės archyvų sistemos ir jos funkcijos
Įvadas. Sąvokų analizė. Valstybės archyvų sistema. Centrinių archyvų sistema. Valstybės archyvų sistemos funkcijos. Dokumentų vertės ekspertizė. Įstaigos archyvo dokumentų naudojimas. Dokumentų saugojimo reikalavimai. Dokumentų ...
Statistikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 01 05
Mitybos įpročių tyrimas Statistinė duomenų analizė
Mitybos įpročių tyrimas. Išvadų darymas remiantis hipoteze. Mitybos analizė. Regresinė analizė. Išvados.
Statistikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 08 11
Kelių eismo įvykių statistinis tyrimas
Įvadas. Ekonomikos vystymosi rodikliai. Transportas. Statistinis tyrimas. Santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Išvados. Literatūra. ...
Statistikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 02 17
Statistika Santuokų skaičius
Įvadas. Santuokų skaičiaus tyrimas. Dinamikos eilutės analitinių rodiklių skaičiavimas. Santuokų variacijos rodiklių skaičiavimas. Santuokų prognozavimas. Vidurkių dydžių rodiklių apskaičiavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statistikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 05 14
Ūkio statistikos referatas
Koreliacijos, regresijos koeficientai, elastingumo koeficientas. Veiklos efektyvumo dinamikos analize, trendo f-ja.Kvartilių skaičiavimo metodika.Santykinių finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių ...
Statistikos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2013 10 29
Statistinis tyrimas nepilnamečių nusikalstamumas
Įvadas. Dalis nepilnamečių nusikalstamumo teorija. Dalis nepilnamečių nusikalstamumo analizė. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Statistikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 11 07
Statistikos tyrimas, koreliacinė analizė
Porinė/Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Paklausos prognozavimas slenkančio vidurkio. Ir eksponentinio išlyginimo metodais. Slenkančio vidurkio metodas. Svertinio slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. ...
Statistikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 11 22
Gyventojų santuokų ir skyrybų statistinis tyrimas
Įvadas. Santuokos sudarymas ir nutraukimas. Santuokos ir ištuokos 2009 metais. Santuokos ir ištuokos 2010 metais. Santuokos ir ištuokos 2011 metais. Santuokos ir ištuokos 2012 metais.
Statistikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 05 27
Alkoholizmas Lietuvoje
Įvadas. Alkoholizmo teoriniai aspektai. Alkoholizmo samprata. Alkoholio statistika Lietuvoje. Priklausomybės nuo alkoholio fazės. Alkoholizmo gydymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statistikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 12 16
Emigravusių lietuvių skaičius 2006-2009 metais, pagal lytį bei išvykimo šalį
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Emigrantai, deklaravę išvykimą. Dinamikos baziniai santykiniai dydžiai. Dinamikos baziniai grandininiai dydžiai. Emigrantų paplitimas lietuvos teritorijoje. Emigrantų skaičius. -ui ...
Statistikos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2012 10 25
Gyventojų santuokų ir ištuokų statistika
Įvadas. Gyventojų santuokų ir ištuokų pradiniai duomenys. Statistiniai skaičiavimai. Dispersija. Variacijos koeficientas. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Dinamikos eilučių rodikliai. Absoliutus lygio padidėjimas/sumažėjimas. ...
Statistikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2018 03 29
Gyventojų skaičius mažiausiose Lietuvos apskrityse
Įvadas. Gyventojų skaičiaus teorinis aspektas. Gyventojų skaičius tauragės, utenos, telšių,. Alytaus ir marijampolės apskrityse analizė. Vidutiniai gyventojų skaičiaus kitimo rodikliai. Išvados. Literatūra.
Statistikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 03 20
Nedarbas Lietuvoje: esmė, dinaminė analizė
Įvadas. Nedarbo teoriniai espektai. Nedarbo analizė. Nedarbo dinaminė analizė. Nedarbo vidutinio pokyčio analizė. Išvados. Literatūros ir informacijos šaltinių sąrašas.
Statistikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2018 02 24
Užimtumas Lietuvos regionuose
Įvadas. Užimtumo teoriniai aspektai. Užimtumo analizė. Užimtumas Lietuvos regionuose. Užimtumo .Lietuvos regionuose dinaminė analizė. Užimtumo vidutinio pokyčio analizė. Išvada. Literatūros sąrašas.
Statistikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 11 12
AB „Swedbank“ statistikos projektinis darbas
Įvadas. AB „Swedbank“ statistiniai duomenys. Įmonės darbuotojų skaičius Lietuvoje (vnt. ). AB „SWEDBANK“ pajamos 2010-2016 m. (mln. EUR). Lietuvos banko statistiniai duomenys susiję su įmonės veikla. LB išvados. Statistikos ...
Statistikos referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 06 03
Pensijos statistinis tyrimas
Įvadas. Vidutinės senatvės pensijos statistinis tyrimas. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Ekonominio pasiekimo santykinis dydid. Vidutiniai dydžiai ir variacijos rodikliai. Aritmetinis vidurkis. Variacijos užmojis. ...
Statistikos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2013 10 24
Baltijos šalių pirminių ir antrinių finansų rinkų palyginimas ir jų sąveika
Įvadas. Bendros baltijos šalių finasų rinkos teoriniai aspektai. Baltijos šalių finansų rinkų susijungimas. NASDAQ OMX biržos Baltijos šalių vertybinių popierių rinkos indeksai. NASDAQ OMX biržos Baltijos šalių vertybinių popierių ...
Statistikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 02 19
Gyventojų santuokų ir ištuokų statistinis tyrimas referatas
Gyventojų santuokų ir ištuokų statistinis tyrimas.
Statistikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 02 17
Lietuvos absolventų emigracijos ir nedarbo priežastys
Įvadas. Emigracija. Jaunimo nedarbo priežastys. Priežastys dėl kurių jaunimas svarsto dirbti užsienyje. Empirinio tyrimo metodologija ir metodika. Tyrimo strategija. Taikytų metodų pagrindimas. Empirinio tyrimo duomenų analizė. Aprašomoji ...
Statistikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2014 06 12
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo