Statistikos savarankiški darbai

233 dokumentai
Statistika savarankiškas darbas
8,3( 3 atsiliepimai )
Statistika savarankiškas darbas. Statistikos savarankiško darbo užduotis II VARIANTAS 1 uždavinys. Statistikos savarankiško darbo užduočių sprendimai II VARIANTAS 1 uždavinys. Literatūros sąrašas.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2015 08 18
Statistikos savarankiškas darbas VIKO
Statistikos savarankiško darbo užduočių lapas. Variantas. Statistikos savarankiško darbo užduočių. Atsakymai ir išvados. Uždavinys.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 12 07
Statistika savarankiškas darbas (2)
Įvadas. Uždaviniai ir jų sprendimas. Uždavinys. Išvados. Literatūra.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2016 11 23
Maxima paslaugų kokybės tyrimas
Uab „maxima“ paslaugų kokybės tyrimas. Įvadas. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugų esmė. Paslaugų kokybės aspektai, kuriems pirmumą teikia vartotojas. Uab „maxima“ teikiamų paslaugų kokybės analizė. Tyrimo metodika. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2013 03 25
SPSS statistinių duomenų analizė
Statistikos savarankiško darbo užduotis darbo tikslas. Pateikimo forma ir laikas. Mano apklausos tema – Interneto naudojimas. Visiems pavadinimų ir rangų skalės kintamiesiems sudaryti dažnių lenteles. Sugrupuoti kurį nors santykių skalės ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2014 11 17
Statistikos savarankiškas darbas
LR gyventojų skaičius metų pradžioje. Kolegijos dėstytojų pasiskirstymą pagal amžių. Ištęstinių studijų pirmo kurso studentų. Uždavinių sprendimai. Yra tokie oficialios statistikos duomenys apie vidutinį mėnesinį bruto darbo ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2013 09 09
Statistika savarankiškas darbas 5 variantas
Ištęstinių studijų pirmo kurso studentų Statistikos savarankiško darbo užduotis V VARIANTAS Vertinimas. Uždavinių sprendimai 1 uždavinys. Amžius metai xi 25 29 30 39 40 49 50 59 60 64 65 ir daugiau. Dėstytojų skaičius fi. Xi centrai. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2015 03 25
Šalies gyventojų užimtumo statistinė analizė
Įvadas. Gyventojų užimtumo samprata ir rūšys. Gyventojų užimtumo samprata. Gyventojų užimtumo kriterijai. Gyventojų klasifikavimas pagal užimtumo statusą. Šalies gyventojų užimtumo dinamikos analizė. Rodiklių vidutinių dydžių ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2016 03 03
Statistikos savarankiškas darbas (2)
Įvadas. Statistinių duomenų analizė. Santykiniai dydžiai. Bedarbių vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Variacijos rodikliai. Bedarbių skaičiaus dinamokos rodikliai. Analitinių rodiklių analizė. Bedarbystė prognozavimas naudojant ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2013 12 19
Statistikos darbas su sprendimais
4 uždaviniai. Ištęstinių studijų pirmojo kurso studentų statistikos savarankiškas namų darbas. Lietuvos gyventojų pasiskirstymas pagal amžių. Apskaičiuoti santykinius dydžius. LR gyventojų skaičius metų pradžioje. Vyrų ir ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 03 31
Gyventojų migracijos statistinė analizė
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Migracijos rodikliai Lietuvoje. Vidutinis dydis. Pagrindiniai dinaminės eilutės analizės rodikliai. Absoliutinis prieaugis. Didėjimo tempai. Prieaugio tempai. Imigracijos skaičiaus kitimas. Emigracijos skaičiaus kitimas. Rodiklių ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 12 06
Gyventojų gimstamumo ir mirtingumo statistinė analizė
Įvadas. Gimstamumo ir mirtingumo dinamika. Vidutinis dydis. Pagrindiniai dinaminės eilutės analizės rodikliai. Rodiklių prognozavimas. Gimstamumo skaičiaus Lietuvoje prognozavimas. Mirtingumo skaičiaus Lietuvoje prognozavimas. Išvados. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 05 02
Taikomųjų tyrimų anketinė apklausa automobilių kompiuterinio galios didinimo tema
Įvadas. Praktinė užduotis anketinė apklausa. Tyrimo grafikai ir analizė. Išvados.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 25 puslapiai
2017 09 21
Nedarbo lygio Lietuvoje analizė
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Nedarbo lygio sąvoka ir esmė. Nedarbo lygio analizė. Išvados. Naudota literatūra.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 04 08
Nepilnamečių lietuvoje nusikalstamumas prognozės ir statistika
Nepilnamečių nusikalstamumas lietuvoje prognozės ir statistika. Įvadas. Nepilnamečių padaryti nusikaltimai. Nepilnamečių padaryti nusikaltimai pagal apskritis. Teismų nuteisti nepilnamečiai. Įkalintų nepilnamečių skaičius. Išvados. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2013 05 02
Taikomojo tyrimo metodologijos aprašas
Šiaulių valstybinės kolegijos verslo ir technologijų fakulteto apskaitos ir finansų katedra. Taikomojo tyrimo metodologijos aprašas. Taikomųjų tyrimų aktualumas –. Taikomojo tyrimo atlikimo planas. Tyrimo problema PVZ. Tyrimo objektas ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2017 03 12
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Įvadas. Darbo užmokestis. Minimalus darbo atlygis Lietuvoje. Neto, realusis ir bruto darbo užmokestis. Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis. Šalies ūkis be individualiųjų įmonių. Valstybės ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2014 05 08
Šalies gyventojų užimtumo statistinė analizė savarankiškas darbas
Įvadas. Užimtumo samprata,užimtumą įtakojantys veiksniai. Užimtumo samprata. Užimtumą įtakojantys veiksniai. Šalies gyventojų bendro užimtumo, užimtumo pagal lytį (vyrų ir moterų) kitimo dinamikos analizė. Vidutinių dinamikos ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 25 puslapiai
2017 04 07
Statistikos savarankiskas darbas Emigrantai
Savarankiškas darbas. Laiko eilučių statistinė analizė Registruoti emigrantai Metai 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012. Emigrantų skaičius. Regresinė analizė.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2015 12 14
Statistikos uždaviniai su sprendimais
Sprendimas išvada. Duomenys apie „ “ įmonės statybos darbininkų profesiją , darbo stažą , amžių ir darbo apmokėjimą 2011m. Grupavimas pagal amžių. Grupavimas pagal vidutinį darbo apmokėjimą. Grupavimas pagal darbo stažą. 10 10 ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 04 26
Skurdo statistinis tyrimas
Įvadas. Skurdo sąvoka. Skurdo ir šeimos santykis. Skurdas ir lytis. Skurdas ir užimtumas bei amžius. Skurdas ir socialinės garantijos. Išvados. Literatūra.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2015 05 05
Statistikos užduotys ir jų sprendimas
Statistikos savarankiško darbo užduotis. Išspręskite šiuos uždavinius. Nurodykite, kokia bus statistinių stebėjimų forma, rūšis ir būdas šiuose statistiniuose stebėjimuose. Gyventojų surašymas. Civilinės būklės aktų registracija ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2014 04 16
Statistika įmonės darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių Impuls
Įvadas. Įmonės pristatymas. Atlikto stebėjimo aprašymas. Grafinis duomenų vaizdavimas. Vidutinės reikšmės. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Kvartiliai. Decilis. Sklaidos rodikliai. Sklaidos plotis. Dispersija. Vidutinis standartinis ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2015 09 16
Statistikos savarankiškas darbas Laiko eilučių statistinė analizė
Statistikos savarankiškas darbas. UŽDUOTIS. Laiko eilučių statistinė analizė. Regresinė analizė.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2016 06 07
Gyventojų santuokų ir ištuokų statistinė analizė
Gyventojų santuokų ir ištuokų statistinė analizė. Tyrimo metodai ir priemonės. Metai Santuokų skaičius. Santuokos ir ištuokos dinamika santuokos ir ištuokos duomenų kitimas Lietuvos respublikoje. Vidutinis dydis vidurkis  . ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2016 12 06
Indeksai
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Indeksai. Individualieji indeksai. Produkcijos (prekių ) kainų indeksas. Produkcijos savikainos indeksas. Darbo našumo indeksas. Bendrieji indeksai. Produkcijos (prekių) fizinės apimties indeksas. Produkcijos ( prekių ) kainų ir ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2013 11 25
Transporto statistika: krovinių ir keleivių vežimas
Statistinių duomenų rinkimas. Geležinkelių transportas. Geležinkelių kelių ilgis 2011. Krovinių ir keleivių vežimas geležinkelio transportu. Iš viso vežta krovinių , tūkst. 52329 49377. Krovinių vežimo apyvarta , mln. tkm 15088 ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 29 puslapiai
2016 03 22
Dinamikos eilutės statistika
Dinamikos eilutės statistika. Dinamikos laiko eilutė. Du pagrindiniai elementai. Slenkamųjų vidurkių būdą. Analitinio išlyginimo metodas naudojant mažiausiųjų kvadratų metodą. Apskaičiuota funkcija vadinama trendo funkcija. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2015 10 26
Tiesioginės užsienio investicijos LT
Įvadas. TUI. Poveikis ir pasekmės. Pritraukimas ir skatinimas. Šalys investuotojos ir ekonominė veikla. Analizė. Tui pokyčio analizė. TUI ir eksporto sąveika. TUI ir importo sąvika. TUI irBVP sąveika. TUI ir vidutio mėnesinio bruto darbo ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 36 puslapiai
2015 03 27
Bedarbių statistinė analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Nedarbas teoriniu aspektu. Bedarbių statistinis tyrimas. Bedarbių statistiniai rodikliai 2008–2012 m. Bedarbių dinaminė analizė 2008–2012 metais. Bedarbių pagal išsilavinimą dinaminė analizė. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 02 21
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo