Statistikos skaidrės

82 dokumentai
Statistika
Kas yra statistika? Statistinis stebėjimas. Kam reikalinga statistika? Visus šiuos socialinius mokslus vienija bendri tikslai, visi jie siekia. Statistiniai duomenys renkami. Lietuvoje duomenis. Lietuvos statistikos departamentas pateikia. ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 39 puslapiai
2012 12 20
Drabužių parduotuvės „Apranga” statistinis tyrimas
Drabužių parduotuvės „Apranga” statistinis tyrimas. Įvadas. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo rezultatų analizė aprašomosios statistikos metodais. Lentelė Klientų pasiskirstymo pagal lytį dažnių lentelė. Klientų vidutinių ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 47 puslapiai
2013 12 13
Statistinis tyrimas: mokinių laisvalaikio užimtumas
Statistinis tyrimas Mokinių laisvalaikio užsiėmiai. Kodėl pasirinkau šią temą?. Ką veikia mokiniai laisvalaikiu?. Naudojamos formulės ir terminai. Merginos. Rezultatai. Vaikinai. Rezultatai. Išvados.
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 21
Aprašomoji statistika
Aprašomoji statistika (Descriptive statistics). Aprašomoji statistika apima. Duomenų padėties charakteristikos. Aritmetinis vidurkis (Mean). Skaičiavimas. Harmoninis vidurkis. Skaičiavimas. Kvadratinis vidurkis. Mediana (Median). Moda (Mode). ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2013 11 09
Specialiojo ugdymo raida įtraukiojo ugdymo genezė
Specialiojo ugdymo raida. įtraukiojo ugdymo genezė. Sąvokos. Atmetimas ir izoliacija. Pirmoji globos įstaiga (XIV a. ). Pripažinimas ir pagalba. Lietuva. Ugdymo ir ugdymosi galimybės. „Naujosios mokyklos“, „Naujojo ugdymo“ sąjūdis ir ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 39 puslapiai
2016 06 30
Statistinis tyrimas Forto dvaras
Forto dvaras. Mūsų darbo tikslas - atlikti lietuviškų patiekalų restorano “Forto dvaras” ekonominį statistinį tyrimą SPSS programoje. Statistinio tyrimo uždaviniai. Sudaryti tyrimo klausimyną Tyrimo požymius aprašyti SPSS programoje. ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 07 07
Statistinis tyrimas išsilavinimas ir jo svarba
Tyrimas. Tikslai. Anketa. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą. Koks respondentų požiūris į išsilavinimą. Respondentų nuomonė, kokio lygio ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
Tyrimo procesas ir palnavimas
Taikomųjų tyrimų metodologija. Tyrimo procesas ir tyrimo planavimas. Tyrimo plano samprata. Tyrimo plano sampratos įvairovė. Linijinis tradicinis požiūris. Ciklinis/realus požiūris. Kodėl reikia tikslinti planą? Planuojant tyrimą ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 07 05
Buitinės technikos vartotojų nuomonių tyrimas apklausos analizė
Buitinės technikos vartotojų nuomonių tyrimas. Apklausos analizė. Įvadas. Išvados.
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 11 05
Jautrumo analizė
Jautrumo analizė. Jautrumo analizė yra svarbi sprendžiant daugiakriterius uždavinius. Jautrumo analizė apibrėžiama kaip poveikio analizė. Jautrumo analizės esmė. Pagrindinis analizės tikslas – įvertinti dviejų atsitiktinių ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 04 20
Taikomųjų tyrimų metodologija skaidrės
Taikomųjų tyrimų metodologija. Robertas Kavolius. Pagrindinės sąvokos. Metodas (gr. Metodika (gr. “Methodike”) tai metodo, tuo pačiu ir procedūros realizavimas. Metodologija (gr. “Methodos” – tyrimo kelias parodymas ir ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 07 05
Gimstamumas ir mirtingumas
Šiaulių valstybinės kolegijos verslo ir technologijų fakulteto apskaitos ir finansų katedros prekybos vadybos studijų programos 1k. Objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Gimstamumas. Mirtingumas. Vyrų gimstamumo ir mirtingumo ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 01 23
Kiekybinio ir kokybinio tyrimo struktūra. Kokybinis tyrimas. Kokybinis tyrimas – sisteminis situacijos. Kokybiniai tyrimai yra tinkamiausi, kuomet. Tiriamoje temoje tyrimų. Kokybinių tyrimų metodai. Stebėjimas Žodinės istorijos. ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 04 06
Konteinerių srautų palyginimas tarp Rlaipėdos ir Rygos uostų
Konteinerių srautų palyginimas tarp klaipėdos ir rygos uostų. Konteinerių gabenimo schema. Išvados.
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2013 10 14
Viešojo transporto optimizacija
Viešojo transporto optimizacija. Vilniaus miesto savivaldybėje buvo pristatytas viešojo transporto optimizavimo projektas. „Ateitis priklauso visuomeniniam transportui. Kiek per daug lėšų skiria viešajam transportui po viešajo transporto ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 29
Krovinių vežimo dinamika Lietuvoje visų rūšių transportu
Krovinių vežimo dinamika Lietuvoje visų rūšių transportu tūkst. t. Oro transporto statistika. Krovinių ir pašto perkrovimo oro uostuose dinamika. Geležinkelio transporto statististika. Krovinių vežimo geležinkelių transportu ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 03 07
Apklausa skaidrės
Apklausa. Apklausos metodas taikomas šiais atvejais. Apklausos metodo rūšys. Apklausos rūšys pagal anketų platinimo būdą. Susistemintas informacijos rinkimas reiškia. Be to, kadangi žmogui kalba (sakytinė ir rašytinė) yra svarbiausia ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 05
Mokslinis tyrimas
Mokslinis tyrimas. Bendrieji mokslinio tyrimo uždavinių sistema. Mokslinio objekto aprašymas. Mokslinio tyrimo uždaviniai. Aiškinimas. Prognozavimas. Bendrieji mokslinio tyrimo uždavinių sistema (tęsinys) Aprašymas – pradinis tyrimo ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 07 01
Statistikos pradmenys
Statistika. Iš istorijos. Statistikos objektas. Statistikos pagrindinės dalys. Generalinė aibė (populiacija) ir imtis. Duomenų rinkimas. Imties reikšmės. Duomenų apdorojimas. Grafinis duomenų vaizdas. Diagramų įvairovė. Stulpelinė ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 42 puslapiai
2017 02 21
Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai
Stantykiniai dydžiai. Santykinių dydžių skaičiavimo formulė. Santykiniai dydžiai pagal skaičiavimo būdą. Bazinių ir grandininių santykinių dydžių skaičiavimo maketas. Santykinių dydžių rūšys. Dinamikos santykiniai dydžiai. ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 07 04
Lietuvos studentų požiūris į sveiką gyvenseną ir jos propagavimą
Lietuvos studentų požiūris į sveiką gyvenseną ir jos propagavimą. Darbo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo imties aprašymas. Tyrimo metodika. Tiriamųjų kiekybinių požymių skaitinės charakteristikos. Lyties pasiskirstymas. Studijų kryptis. ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 06 25
Sklaidos rodikliai
Sklaidos rodikliai.Absoliutiniai sklaidos rodikliai. Sklaidos plotis (variacijos užmojis,mostas) Vidutinis tiesinis nuokrypis Dispersija Vidutinis kvadratinis (standartinis) nuokrypis. Sklaidos plotis (variacijos užmojisMaksimalios ir ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 11 29
Statistinių grafikų rūšys
Statistinių grafikų rūšys. Skaidres paruošė Rima Makiejevaitė. Grafikų skirstymas. Statistinių tyrimų grafikai labai įvairūs ir priklauso nuo jų sudarymo tikslo. Priklausomai nuo naudojamų geometrinių figūrų ir ženklų diagramos ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 01 02
Tyrimo temos pasirinkimas
Taikomųjų tyrimų metodologija. Temos pasirinkimas. K. Kardelis teigia, pasirinkti temą nėra taip lengva. Pasirenkant temą, patartina atkreipti dėmesį į šias rekomendacijas. Tiriamojo darbo temos formulavimo ypatumai. Temos formulavimo ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 07 05
Tyrimo uždaviniai
Taikomųjų tyrimų metodologija. Tyrimo uždaviniai. Pasak T. Tamošiūno (2003), tyrimo uždavinio samprata nėra tokia apibrėžta. Kiti mokslininkai tyrimo. Neretai uždaviniai siejami su tiriamosios veiklos komponentais išanalizuoti ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 07 05
Laiko modelis
Arma/arima modeliai. Paskaitos dalys. Arma/arima modelio struktūra. ARIMA modelio struktūra. Arma modelis. ARMA/ARIMA modelio struktūra. Autoregresinis procesas. AR(p). ARIMA modelio struktūra. Autoregresinis procesas. ARMA/ARIMA modelio ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 73 puslapiai
2014 06 18
11–16 metų amžiaus mokinių fizinio išsivystymo, širdies ir kraujagyslių sistemos veiklos pokyčių vertinimai
Darbo aktualumas. Temos motyvacija. Darbo tikslas ir uždaviniai. Tyrimų kontingentas. Tyrimų metodai. Tyrimų rezultatai. 11-16 metų mergaičių ūgio rodikliai. 11-16 metų mergaičių kūno masės rodikliai. 11-16 metų berniukų ūgio ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2015 02 20
Apklausos raštu metodas
Apklausos raštu metodas. Apklausa raštu. Apklausos metu, per trumpą laiką. Apklausa raštu dažniausiai būna didesnės apimties ir mažiau asmeninio pobūdžio. Apklausoms raštu naudojamos anketos arba klausimynai. Bendrieji anketos ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 07 05
Autoserviso statistinis tyrimas
Tikslas. Uždaviniai. Anketos analizė. Anketos klausimai. Darbas su SPSS programa. Skaitiniai laukai sugrupuoti į intervalus. Grupavimas. Tyrimo duomenų padėties ir sklaidos charakteristikos (statistiniai rodikliai). Tyrimo rezultatai ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2017 06 07
Daugialypė regresija
Daugialypė regresija. Daugialypės tiesinės regresijos modelis. Daugialypės tiesinės regresijos modelis, kai. Tiesinės daugialypės regresijos būtinos prielaidos. Mažiausiųjų kvadratų kriterijus. Regresijos tiesės lygtis. Regresijos ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 07 06
×