Statistikos referatas, individualių užduočių pavyzdžiai


Aleksandro stulginskio universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto. Užduotis Šios užduoties tikslai. Oficialioji statistika –. Lietuvos statistikos departamento misija. Oficialiosios statistikos darbų programa. Lietuvos statistikos departamento strateginis veiklos planas. Europos statistikos 2013 – 2017 metų programa. Php lit Lietuvos Respublikos zemes fondas. Eurostato interneto svetainėje. Europos statistikos sistema. Europos statistikos praktikos kodekso toliau – Kodeksas nuostatomis. Užduotis Šios užduoties tikslas. Užduoties tikslui pasiekti spręsime uždavinius. Vidutinės disponuojamosios pajamos vienam namų ūkio nariui 2013 metais Lt mėn. Priedas Darbuotojų skaičiaus kitimas. Užduotis Šios temos tikslas. Pav – faktiniai ir išlyginti duomenys. Priedas Lietuvoje supirktų žemės ūkio produktų kiekiai ir vidutinės kainos. Abiejų šių produktų kartu paėmus kiekis. Priedas Duomenys apie rodiklių pokyčius proc.


Trumpai apibūdinkite Lietuvą statistikos mokslo kalba (tekstu, lentelių ir paveikslų pagalba)

Apibūdinkite Europos statistikos sistemą (kas sudaro, kokia paskirtis, funkcijos ir pan.)

8. Statistika valstybėje atlieka keturias funkcijas: pažintinę, valdymo, viešumo, prognozavimo.

Pradinę informaciją suraskite 1 priede, 14 eilės nr., ir ją pateikite uždavinio pradžioje

Buvo skaičiuotą įmonių pasiskirstymas pagal darbuotojų skaičių. Pagal duotą formulę įmonės buvo suskirstytos į 7 grupes. Daugiausia įmonių turi tarp 115 ir 142 darbuotojų (26proc.). Įmonės, kurios turi tarp 171 ir 198 darbuotojų išvis nėra (0proc.).

Pradinę informaciją suraskite 2 priede, 14 eilės nr., ir ją pateikite uždavinio pradžioje

Sudarysiu 3 grupes, nes yra 3 streso patyrimo lygiai (dažnai, kartais, niekada)

Įmonės buvo išskirstytos į 3 grupes pagal patiriama stresą darbe. Tik 22proc. darbuotojų nepatiria streso, 26proc. patiria dažnai. Dažniausiai pasitaiko, kai tik stresas būna patiriamas tik kartais – 52proc.

Buvo apskaičiuota 2010-2014 metų perveštų krovinių baziniai ir grandiniai dinamikos santykiniai dydžiai. Pervežtų krovinių skaičius kiekvienus metus augo. Bazinis dinamikos santykinis dydis rodo pirmųjų metų palyginimą su visais kitais metais. Grandinis dinamikos santykinis dydis palygina prieštai buvusius metus su einamaisiais metais.

Apskaičiavom Marijampolės ir Utenos apskričių namų ūkių pajamų struktūros ir palyginimo 2013 m. santykinius dydžius. Buvo išsiaiškinta, kad Marijampolės apskrityje vidutinės pajamos visose srityse yra didesnės.

Naudotas paprastasis vidurkio skaičiavimas, nes visi vienetai yra vienodi. Gavome, kad įmonėse vidutiniškai dirba po 115,5 žmonių, kuriu standartins nuokrypis yra 2,31, o variacijos koeficientas 43,29proc.

Buvo naudojamas aritmetinis vidurkio skaičiavimas, nes visi skaičiuojami vienetai yra vienodi. Apskaičiavus galime matyti, kad įmonėje po 7 darbuotojų skaičiaus pasikeitimų, vidutiniškai buvo 83.6 darbuotojai su standartiniu nuokripiu 11.9. Variacijos koeficientas tik 8%, taigi variacijos įvertinimas yra mažas.

Vidurkiui skaičiuoti buvo naudojamas aritmetinis vidurkio skaičiavimas, nes visi vientai yra vienodi. 1 pusmetį lyginant su 2 pusmečiu darbuotojų vidurkis nepakito, todėl skaičiavimas nebūtinas.

Pervežtų krovinių skaičius kasmet augo, tai matos, nes nei vienais metais grandiklinis dydis nėra žemiau 100proc. Vidutiniškai buvo pervežta po 73,72 tonų per metus.

1. Naudojant 3 priedo duomenis, apskaičiuokite 14 UAB pervežtų krovinių apimčių kitimo 2010- 2014 metais analitinius rodiklius.

4. Nustatykite, ar pasirinkta matematinė funkcija teisingai nusako tiriamo reiškinio (pervežtų krovinių apimčių) kitimo kryptį, ir, ar tiksli prognozė.

Viską suskaičiavę galima pamatyti, kad nuo 2010 metų krovinių apimtys vis auga, iš turimų duomenų buvo prognozuota, kad 2016 metais krovinių apimtys padidės net iki 106,6 tūkst. tonų per metus

kaip pakito produktų vertė santykiniais ir absoliutiniais dydžiais, ir kokį poveikį produktų vertės pasikeitimui turėjo:

Tai rodo, kad parduotų produktų kiekis, 2014 m. lyginantsu 2012 m., padidėjo 3,9 proc. ir dėl to

6.2. Panaudodami indeksų tarpusavio ryšių formules apskaičiuokite, kaip pasikeitė vidutinė parduotų prekių kaina 14įmonėje, jeigu yra žinoma, kad gamybos apimtys -5,7 padidėjo (sumažėjo), o įplaukos už parduotą produkciją +4,5 padidėjo (sumažėjo) (9 priedas).

6.3. Panaudodami indeksų tarpusavio ryšių formules apskaičiuokite, kaip pasikeitė vidutinė parduotų prekių vieneto savikaina 14įmonėje, jeigu yra žinoma, kad gamybos apimtys -5,7 padidėjo (sumažėjo), o bendra prekių gamybos išlaidų suma +1,3 padidėjo (sumažėjo) (9 priedas).

  • Statistika Referatas
  • Microsoft Word 649 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 34 puslapiai (4476 žodžiai)
  • Universitetas
  • Laurynas
  • Statistikos referatas, individualių užduočių pavyzdžiai
    10 - 3 balsai (-ų)
Statistikos referatas, individualių užduočių pavyzdžiai. (2016 m. Gruodžio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/statistikos-referatas-individualiu-uzduociu-pavyzdziai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 13:20
×