Statistikos skaičiavimas


Matematikos savarankiškas darbas. Įvadas. Tyrimas. Išvados. Informacijos šaltiniai.


Darbo tiksliai:

Sugrupuoti duomenis(išdėstyti duomenis variacine eilute).

Užpildyti statistinį intervalinį santykinių dažnių skirstinį.

Pavaizduoti duomenis grafiškai(histograma ir poligonu).

Užrašyti empirinę pasiskirstymo funkciją F_n (x) ir nubrėžti jos grafiką.

Apskaičiuoti empirinį vidurkį, empirinę dispersiją ir empirinį standartą

Patikrinti neparametrinę hipotezę, ar generalinė aibė, iš kurios sudaryta imtis,

pasiskirsčiusi pagal normalųjį dėsnį (H_o:X~N(m;σ))

7. Rasti vidurkio ir standarto pasikliautinuosius intervalus su patikimumu γ=0.95.

8. Patikrinti parametrinę hipotezę kai σ nežinomas.

9. Aprašyti tyrimą.

10. Apibendrinti tyrimą.

Statistikos skaičiavimas. (2015 m. Vasario 28 d.). http://www.mokslobaze.lt/statistikos-skaiciavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 16:20