Statistinis objekto stebėjimas


Statistikos namų darbas. Užduotis. Tiriamojo objekto aprašymas. Duomenų statistinė analizė. Duomenų skaitinės charakteristikos. Vidurkio ir dispersijos pasiklaitinieji intervalai. Hipotezės. Hipotezė apie vidurkio lygybę skaičiui. Prognozavimo modelis. Išvados.


Tiriami Lietuvoje, Vilniuje įsikūrusios įmonės AB „City Service“ pastarojo laikotarpio (2008.06.30 iki 2008.11.17) akcijos, kuriomis prekiaujama NASDQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialiajame prekybos sąraše CTS1L.

Nagrinėjamu laikotarpiu (2008.06.30 – 2008.11.17) iš viso buvo sudaryta 101 prekybos diena. Taigi nagrinėjamas imties tūris n = 101. Akcijų kitimo dinamika pateikta 1 paveiksle.

Tokiu atveju duomenis tikslinga grupuoti į 10 intervalų k=10, kurių kiekvieno ilgis

h= (9,5-3,4)/10 = 0,61. Sugrupuotus duomenis surašome į 1 lentelę.

Atlikę skaičiavimus gavome, kad imties vidurkis yra 6,966 , moda (dažniausiai pasikartojanti imties reikšmė )7,975, mediana 7,95, variacijos koeficientas 27,232 (sklaida nėra didelė). Gauta histograma nėra panaši į varpo formą.

Nustatėme dispersijos pasikliautinąjį intervalą. Ji parodo kokia sklaida bus artimiausioje ateityje.

•Įvertiname imties vidurkį X =6,966 ir stanndartinį nuokrypį S = 1,897. Parenkame reikšmingumo lygmenį α = 0,05. Laikome, kad imtis yra atsitiktinė ir nepriklausoma.

Kadangi χ2emp K, tai hipotezę Ho priimame, o tai reiškia, kad kai reikšmingumo lygmuo α = 0,05, tai duotoji populiacija yra pasiskirsčiusi pagal nenormalųjį dėsnį su vidurkiu X = 6,966 ir standartinį nuokrypį S = 1,897 . T.y. X ~ N (6,966;1,897).

  • Statistika Namų darbai
  • 2015 m.
  • Janyte
  • 13 puslapių (1954 žodžiai)
  • Statistikos namų darbai
  • Microsoft Word 89 KB
  • Statistinis objekto stebėjimas
    10 - 4 balsai (-ų)
Statistinis objekto stebėjimas. (2015 m. Kovo 04 d.). http://www.mokslobaze.lt/statistinis-objekto-stebejimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 05:32