Statybos diplominiai darbai

14 dokumentų
9( 2 atsiliepimai )
Turinys. Profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Siuvimo fabriko karkaso įrengimotechnologinių - organizacinių sprendimų analizė. Projektinė dalis. Pastato architektūriniai ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 89 puslapiai
2012 01 06
Namo projektas su garažu
Individualaus gyvenamojo namo su dviviečiu garažu, tryškių kaime telšių rajone statybos projektas. Projekto žiniaraštis. Summary. Įvadas. Architektūrinė-konstrukcinė dalis. Pastato tūrinė - planinė charakteristika. Sklypo planas. ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 58 puslapiai
2014 01 15
Vėdinimo projektavimas
Įvadas. Darbo tikslas, uždaviniai. Darbo objektas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacinių šaltinių apžvalga.Skaičiavimai. Pastato vėdinimo sistema. Oro kiekių nustatymas. Vėdinimo sistemų aerodinaminiai skaičiavimai. ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 35 puslapiai
2012 05 16
Darbas su 3 autocad brėžiniais. Įvadas. Statybos reglamentavimo ir teisės sąlygos. Statybos teisinis reglamentas. Norminiai statybos techniniai dokumentai. Statytojo teisės ir pareigos. Esminiai statinio reikalavimai. Statybos leidimas. ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 65 puslapiai
2011 03 17
Kelio rekonstrukcija. Žvyrkelio asfaltavimas
Įvadas. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Alternatyvių sprendimų analizė. Alternatyvių sprendimų vertinimas. Projektinė dalis. Projektiniai sprendimai. Kelio padėtis, trasa ir planas. Žemės sankasos ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 87 puslapiai
2012 02 20
Inžinerinės sistemos
Baigiamojo darbo užduotis. Baigiamojo darbo žiniaraštis. Baigiamojo darbo anotacija. Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo objektas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacinių šaltinių apžvalga. Skaičiavimai. Pastato ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 74 puslapiai
2017 05 12
Personalo motyvacija statybos įmonėje
Įvadas.Teoriniai darbuotojų motyvacijos aspektai.Motyvacijos koncepcijos analizė.Ankstyvosios ir šiuolaikinės motyvacijos teorijos.Darbo motyvacijos vertinimo būdai.Darbuotojų motyvaciją lemiantys veiksniai.Motyvaciją sąlygojančių ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 puslapiai
2012 06 28
Kelio techninis projektas
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Alternatyvių sprendimų analizė. Alternatyvių sprendimų vertinimas. Pralaidų konstrukcijų palyginimas ir parinkimas. Projektinė dalis. Projektiniai sprendimai ir esama kelio ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 76 puslapiai
2013 06 10
Geoterminio šilumos siurblio įdiegimas viešbutyje
Įvadas. Pastato šildymo sistemos galia. Projektiniai savitieji patalpos šilumos nuostoliai. Patalpos atitvarų projektiniai savitieji šilumos nuostoliai. Patalpos atitvarų, išskyrus besiribojančių su gruntu, projektiniai savitieji šilumos ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 44 puslapiai
2013 05 16
Kelio Veliuona – Tamošiai rekonstrukcijos projektavimas
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Alternatyvių transportavimo darbų analizė. Alternatyvių sprendimų vertinimas. Projektinė dalis. Kelio projektiniai sprendimai. Esama kelio būklė. Žemės sankasos ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 50 puslapių
2018 04 04
Sijų ant tampraus pagrindo skaičiavimas
Įvadas. Pagrindinės sąvokos, fiziniai dydžiai, trumpa teorijų apžvalga. Fizinių dydžių simboliai, išraiškos, matavimo vienetai. Pagrindinės sąvokos paaiškinimai. Sijos ant tampraus pagrindo skaičiavimo principai. Įražų ir ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 79 puslapiai
2011 04 05
Antanavo HE gelžbetoninių atraminių sienų nudėvėjimas ir remonto galimybių tyrimai
Įvadas. Literatūros apžvalga. Atraminių sienų konstrukcijų tipai ir skaičiavimo pagrindai. Atraminių sienų skaičiavimo pagrindai. Hidrotechnikos statinių naudojimo sąlygos. Hts gelžbetonio nudėvėjimo proceso analizė. Nudėvėjimo ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 64 puslapiai
2011 04 05
Hidromazgo nuvedamųjų vamzdžių projektavimas
Įvadas. Bendroji dalis. Literatūros apžvalga. Duomenų pateikimas projektavimui ir projekto sudėtis. Hidrogeologiniai ir hidrologiniai duomenys. Fiziniai – geografiniai rajono bruožai. Hidrografiniai duomenys. Trumpa baseino klimatinė ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 44 puslapiai
2012 02 15
Antanavo he pažeistų taurų ir šlaitų tvirtinimo plokščių būklės tyrimai
Turinys. Santrauka. Summary. Svarbiausios sąvokos ir jų apibrėžimai. Naudoti sutrumpinimai. Įvadas. I. Literatūros analizė. Hidrotechnikos statinių klasifikacija. Hidrotechnikos statinių konstrukcijas veikianti aplinka. Hidrotechnikos ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 puslapiai
2011 04 05
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo