Statybos kursiniai darbai (3)

400 dokumentų
Pagrindo įtempimų skaičiavimas
Pagrindo įtempimų skaičiavimas. Teorinė dalis. Grunto įtempimai nuo apkrovos (erdvinis uždavinys). Įtempimai nuo vertikalios jėgos. Įtempimai nuo paskirstytos apkrovos. Kampinių taškų metodas įtempimams skaičiuoti.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2012 01 07
Pastatų konstrukcijos. Kursinis projektas. Vieno aukšto autoserviso dirbtuvės. Darbas su AutoCad brėžiniu. Įvadas. Sklypo planas. Bendroji pastato charakteristika. Pastato konstrukciniai sprendimai. Pamatai ir pamatinės sijos. Sienos ir ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2014 04 16
Pastato charakteristikos. Skaičiavimai. Šildymas. Pastato atitvarų šiluminės charakteristikos. Pastato šilumos nuostoliai. Šilumos nuostoliai per atitvaras. Vėdinimo šilumos nuostoliai. Pastato šiluminė galia. Metinis pastato šilumos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2012 02 03
Gipso kartoninių sienų montavimo technologinė kortelė
Statybos darbų technologijos kursinio darbo užduotis. Kursinio darbo anotacija. Įvadas. Fasadai. Trumpa pastato charakteristika ir statybos sąlygos. Gipso kornotinių sienų pagrindinės charakteristikos. Bendrieji reikalavimai. Paruošiamieji ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 05 12
Gyvenamojo namo šildymo sistema
Įvadas. Išeities duomenys. Pastato šildymo šilumos poreikiai. Pastato projektinės galios nustatymas. Galimi varinatai. Kuro sąnaudų bei išlaidų jam pirkti skaičiavimas. Investicijos. Eksploatacinės išlaidos. Rizikos veiksniai. Ekonominis ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2012 02 15
Gelžbetonio kursinis darbas
Įvadas. Monolitinės perdangos skaičiavimas. Monolitinės plokštės projektavimas. Pagrindinės sijos skaičiavimas ir konstravimas. Gelžbetoninės perdangos plokštės su kiaurymėmis projektavimas. Pradiniai duomenys. Plokštės naudojimo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2012 01 25
Pastatų inžinerinės sistemos
Pastato atitvarų (išorinės sienos, stogo, langų, durų, perdangos virš nešildomo rūsio) norminių šiluminių perdavimo koeficientų verčių nustatymas. Išorinės sienos, stogo, perdangos virš rūsio izoliacijos storio, kuris užtikrintų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2011 12 29
Aiškinamasis raštas. Srautinė statyba. Skaičiuojama vidutinė vieno elemento montavimo trukmė. Neritmingų srautų matricos sudarymas. Tinklinio grafiko sudarymas. Trukmės rizikos įvertinimas. Galutinės kainos apskaičiavimas įvertinant ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2011 03 21
Šilumos siurblys gyvenamajame name
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Skaičiavimų dalis. Šilumos poreikių skaičiavimas. Vartotojų šilumos poreikių skaičiavimas. Šilumos siurblio parinkimas. Šilumos paėmimo sistemų skaičiavimas. Šilumos siurblio efektyvumo skaičiavimas. Grindinio šildymo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 03 29
Statybos technologija kursinis
Aiškinamasis raštas. Darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Surenkamųjų elementų skaičiavimas. Mūro darbų kiekių skaičiavimas. Apdailos darbų kiekių skaičiavimas. Grindų įrengimo kiekio skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 03 22
Dviejų aukštų verslo centro statybos technologija
Įvadas. Statybos vykdymo sąlygos. Paruošiamieji darbai prieš statybos pradžia. Darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Pamatų montavimo darbų kiekių skaičiavimas. Monolitinių pamatų įrengimo darbų kiekių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 71 puslapis
2012 04 29
Šildymo sistema
Aiškinamasis raštas. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Pastato šilimos nuostolių skaičiavimas. Pastato projektinė šildymo sistemos galia. Šildymo prietaisų parinkimas. Dvivamzdės apatinio paskirstymo šildymo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2010 03 03
Statybos technologija ir organizavimas kursinis
Turinys. Užduotis. Aiškinamasis raštas. Statybos darbų apimtys. Paruošiamieji darbai prieš statybos darbų pradžią. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų suvestinė. Pamatų montavimo darbų apimčių skaičiavimas. Pamatų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 53 puslapiai
2017 05 09
Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. Užduotis. Įtempto gelžbetonio briaunotos denginio plokštės skaičiavimas. Bendrieji duomenys. Briaunotos denginio plokštės lentynos skaičiavimas. Plokštės skersinių briaunų skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 puslapiai
2012 11 13
Aiškinamasis raštas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Perdangos plokštės projektavimas. Apkrovos. Įrąžų apskaičiavimas. Plokštės armatūros skerspjūvio ploto apskaičiavimas. Šalutinės sijos projektavimas. Apkrovos. Įrąžų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2011 03 06
Juostinių pamatų montavimo technologinė kortelė
Technologinės kortelės panaudojimo srities apibūdinimas. Savaeigių strėlinių kranų parinkimas pagal jų technines charakteristikas. Darbų kiekių skaičiavimas. Darbų sąnaudų skaičiavimas. Darbų atlikimo grafiko sudarymas. Reikiamų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2016 06 29
Metalinių konstrukcijų kursinis darbas (3)
Metalinių konstrukcijų kursinis darbas (3).
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2016 11 13
Perdangos plokštės skaičiavimas
Pradiniai duomenys. Apkrovos ir poveikiai. Plokštės skaičiuotinė schema ir poveikių efektai įražos. Plokštės skaičiuotiniai skerspjūvio matmenys. Betono ir armatūros savybių rodikliai. Preliminarinis iš anksto įtemptosios armatūros ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 6 puslapiai
2016 01 02
Geriаusios šildymo sistemos pаrinkimаs gyvenаmаjаm nаmui
Įvаdаs. Informacija apie projektą. Šildymo sistemų literatūros analizė. Dujinis šildymas. Infrаrаudonųjų spindulių šildymаs. Šildymas kietuoju kuru. Kietojo kuro rūšys ir jų skirtumai. Kietojo biokuro svarba. Individualių namų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 54 puslapiai
2014 04 15
Namo pamatai ir rūsys. Statybos technologiju kursinis
Aiškinamasis raštas. Technologinės kortelės panaudojimo srities apibūdinimas. Darbų kiekių skaičiavimas. Reikiamų medžiagų ir gaminių sąrankos sudarymas. Darbų atlikimo grafiko sudarymas. Darbo vietų schemų, kuriose pažymėtas ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 05 07
Gelžbetoniniai tiltai
Viaduko artumo gabaritu parinkimas. Nuolatinių apkrovų skaičiavimas. Perdangos plokštės įrąžų skaičiavimas pagal. -ąjį apkrovos modelį. Kai ant tilto du vežimėliai (poveikis nuo vežimėlių). Kai ant tilto du vežimėliai (poveikis ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 05 08
Lentpjūvės projektavimo kursinis projektas
Lentpjūvės projektavimo kursinis projektas. Įžanga. Staklių paskirtis, technologinė charakteristika, konstrukcijos ypatumai. Reismusinių – obliavimo staklių vieta technologiniame sraute. Staklių technologinė charakteristika. Pjovimo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2010 03 03
Statybinė fizika Sienos šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas
Sienos šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Sprendimas. Užduotis stogo su vėdinamu oro tarpu ir termiškai nevienalyčiais sluoksniais šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Užduotis. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 08 09
Stogo parinkimas ir projektavimas
Stogo konstrukcijos gaminamos įvairių medžiagų. Sluoksniai. Izoliacinės plėvelės. Šilumos izoliacija. Įstatymų spragos. Laikančiosios konstrukcijos. Varinis stogas. Betoninės čerpės. Stogo dangų pardavimų rinka. Šiuolaikinės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 03 12
Administracinio ir pramoninio pastato architektūriniai ir konstrukciniai sprendimai. Aiškinamasis raštas. Pamatai. Kolonos. Sijos. Santvaros. Perdangos plokštės. Sieninės plokštės. Grindys. Laiptai. Stogas. Stogo konstrukcijos schema. Stogo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2011 03 06
Daugiabučio gyvenamojo namo šildymo ir vėdinimo sistemų projektavimas
Įvadas. Pastato architektūrinė dalis ir atitvarų konstrukcijos skaičiavimai. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Išorinės atitvaros šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Atitvarų šilumos inercijos D ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 53 puslapiai
2016 06 29
Inžinerinės sistemos KTU
Aiškinamasis raštas. Projektavimo tikslas. Vandentiekio sistemos projektavimas. Aiškinamasis raštas apie projektuojamą vandentiekio sistemą. Nuotekų sistemos projektavimas. Aiškinamasis raštas apie projektuojamą vandentiekio sistemą. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 04 01
Darbas su brėžiniais. Aiškinamasis raštasapkrovų skaičiavimas nuolatinės apkrovos skaičiavimassniego apkrovos skaičiavimaspamato įgilinimo gylio nustatymas pamato projektavimas pagal ec. Nedrenuojamos sąlygos pirmas projektavimo būdas ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 01 19
Susisiekimo sistemos
Telšių rajono susisiekimo sistema. Geografinė padėtis. Klimatas. Geologija. Lietuvos klimatas pagal sezoną. Susisiekimo galimybės. Telšių rajono transporto eismo kartograma. Maršrutų analizė. Maršrutų transporto eismo diagramos. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 53 puslapiai
2011 03 11
Technologiniai sprendimai
Įvadas. Statybos vykdymo sąlygos. Paruošiamieji darbai prieš statybos darbų pradžią. Statybos darbų apimties skaičiavimas. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų suvestinė. Pamatų montavimo darbų kiekių skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 61 puslapis
2013 06 06
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema