Statybos kursiniai darbai (3)

403 dokumentai
Gipso kartoninių sienų montavimo technologinė kortelė
Statybos darbų technologijos kursinio darbo užduotis. Kursinio darbo anotacija. Įvadas. Fasadai. Trumpa pastato charakteristika ir statybos sąlygos. Gipso kornotinių sienų pagrindinės charakteristikos. Bendrieji reikalavimai. Paruošiamieji ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 05 12
Gyvenamojo namo šildymo sistema
Įvadas. Išeities duomenys. Pastato šildymo šilumos poreikiai. Pastato projektinės galios nustatymas. Galimi varinatai. Kuro sąnaudų bei išlaidų jam pirkti skaičiavimas. Investicijos. Eksploatacinės išlaidos. Rizikos veiksniai. Ekonominis ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2012 02 15
Vieno buto gyvenamojo namo aiškinamasis raštas
Įvadas. Sklypo planas. Bendra pastato charakteristika. Konstrukciniai sprendimai. Pamatai. Sienos. Perdangos ir grindys. Pertvaros. Langai ir durys. Laiptai. Stogas. Vidaus ir išorės apdaila. Įnžinerinė įranga. Techniniai ekonominiai ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2011 12 30
Ligoninės maitinimo sistemos organizavimas
Turinys. Projekto planavimas. Esama ligoninės maitinimo sistema. Projekto sudedamosios dalys. Nauja maitinimo sistema. Virtuves rekonstrukcija. Maitinimas, kai virtuvė remontuojama. Užsakymo sistema ir maisto transportavimas. Išvados. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2011 02 07
Medinių konstrukcijų kursinis
Kursinio projekto sąžiningumo deklaracija. Užduotis. Apkrovų skaičiavimas. Stogo konstrukcijos savasis svoris. Sniego apkrova. Montažinė apkrova. Pakloto skaičiavimas. Ilginio projektavimas. Ilginio lentų sandūros skaičiavimas. Medinės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 12 05
Pastatų konstrukcijos. Kursinis projektas. Vieno aukšto autoserviso dirbtuvės. Darbas su AutoCad brėžiniu. Įvadas. Sklypo planas. Bendroji pastato charakteristika. Pastato konstrukciniai sprendimai. Pamatai ir pamatinės sijos. Sienos ir ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2014 04 16
Gelžbetonio kursinis darbas
Įvadas. Monolitinės perdangos skaičiavimas. Monolitinės plokštės projektavimas. Pagrindinės sijos skaičiavimas ir konstravimas. Gelžbetoninės perdangos plokštės su kiaurymėmis projektavimas. Pradiniai duomenys. Plokštės naudojimo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2012 01 25
Juostinių pamatų montavimo technologinė kortelė
Technologinės kortelės panaudojimo srities apibūdinimas. Savaeigių strėlinių kranų parinkimas pagal jų technines charakteristikas. Darbų kiekių skaičiavimas. Darbų sąnaudų skaičiavimas. Darbų atlikimo grafiko sudarymas. Reikiamų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2016 06 29
Pastatų inžinerinės sistemos
Pastato atitvarų (išorinės sienos, stogo, langų, durų, perdangos virš nešildomo rūsio) norminių šiluminių perdavimo koeficientų verčių nustatymas. Išorinės sienos, stogo, perdangos virš rūsio izoliacijos storio, kuris užtikrintų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2011 12 29
Aiškinamasis raštas. Srautinė statyba. Skaičiuojama vidutinė vieno elemento montavimo trukmė. Neritmingų srautų matricos sudarymas. Tinklinio grafiko sudarymas. Trukmės rizikos įvertinimas. Galutinės kainos apskaičiavimas įvertinant ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2011 03 21
Šildymo sistema
Aiškinamasis raštas. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Pastato šilimos nuostolių skaičiavimas. Pastato projektinė šildymo sistemos galia. Šildymo prietaisų parinkimas. Dvivamzdės apatinio paskirstymo šildymo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2010 03 03
Šilumos siurblys gyvenamajame name
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Skaičiavimų dalis. Šilumos poreikių skaičiavimas. Vartotojų šilumos poreikių skaičiavimas. Šilumos siurblio parinkimas. Šilumos paėmimo sistemų skaičiavimas. Šilumos siurblio efektyvumo skaičiavimas. Grindinio šildymo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 03 29
Statybos technologija kursinis
Aiškinamasis raštas. Darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Surenkamųjų elementų skaičiavimas. Mūro darbų kiekių skaičiavimas. Apdailos darbų kiekių skaičiavimas. Grindų įrengimo kiekio skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 03 22
Dviejų aukštų verslo centro statybos technologija
Įvadas. Statybos vykdymo sąlygos. Paruošiamieji darbai prieš statybos pradžia. Darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Pamatų montavimo darbų kiekių skaičiavimas. Monolitinių pamatų įrengimo darbų kiekių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 71 puslapis
2012 04 29
Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. Užduotis. Įtempto gelžbetonio briaunotos denginio plokštės skaičiavimas. Bendrieji duomenys. Briaunotos denginio plokštės lentynos skaičiavimas. Plokštės skersinių briaunų skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 puslapiai
2012 11 13
Aiškinamasis raštas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Perdangos plokštės projektavimas. Apkrovos. Įrąžų apskaičiavimas. Plokštės armatūros skerspjūvio ploto apskaičiavimas. Šalutinės sijos projektavimas. Apkrovos. Įrąžų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2011 03 06
Geriаusios šildymo sistemos pаrinkimаs gyvenаmаjаm nаmui
Įvаdаs. Informacija apie projektą. Šildymo sistemų literatūros analizė. Dujinis šildymas. Infrаrаudonųjų spindulių šildymаs. Šildymas kietuoju kuru. Kietojo kuro rūšys ir jų skirtumai. Kietojo biokuro svarba. Individualių namų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 54 puslapiai
2014 04 15
Gelžbetoniniai tiltai
Viaduko artumo gabaritu parinkimas. Nuolatinių apkrovų skaičiavimas. Perdangos plokštės įrąžų skaičiavimas pagal. -ąjį apkrovos modelį. Kai ant tilto du vežimėliai (poveikis nuo vežimėlių). Kai ant tilto du vežimėliai (poveikis ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 05 08
Metalinių konstrukcijų kursinis darbas (3)
Metalinių konstrukcijų kursinis darbas (3).
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2016 11 13
Perdangos plokštės skaičiavimas
Pradiniai duomenys. Apkrovos ir poveikiai. Plokštės skaičiuotinė schema ir poveikių efektai įražos. Plokštės skaičiuotiniai skerspjūvio matmenys. Betono ir armatūros savybių rodikliai. Preliminarinis iš anksto įtemptosios armatūros ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 6 puslapiai
2016 01 02
Kelių tiesimas
Įvadas. Darbo tikslai ir uždaviniai tiesiamo kelio vietovės sąlygos ir kelio techniniai duomenys. Darbų kiekių skaičiavimas ir žiniaraščiai. Kelio tiesimo technologiniai sprendimai. Kelio tiesimo darbų metodo parinkimas. Žemės masių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 62 puslapiai
2012 03 26
Metalinių konstrukcijų projektavimas
Aiškinamasis raštas. Apkrovų skaičiavimas. Derinių sudarymas. Santvaros elementų projektavimas. Kolonos projektavimas. Kolonos jungties su pamatu (bazės) projektavimas. Mazgų projektavimas. Literatūros sąrašas.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2015 11 09
Namo pamatai ir rūsys. Statybos technologiju kursinis
Aiškinamasis raštas. Technologinės kortelės panaudojimo srities apibūdinimas. Darbų kiekių skaičiavimas. Reikiamų medžiagų ir gaminių sąrankos sudarymas. Darbų atlikimo grafiko sudarymas. Darbo vietų schemų, kuriose pažymėtas ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 05 07
Lentpjūvės projektavimo kursinis projektas
Lentpjūvės projektavimo kursinis projektas. Įžanga. Staklių paskirtis, technologinė charakteristika, konstrukcijos ypatumai. Reismusinių – obliavimo staklių vieta technologiniame sraute. Staklių technologinė charakteristika. Pjovimo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2010 03 03
Statybinė fizika Sienos šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas
Sienos šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Sprendimas. Užduotis stogo su vėdinamu oro tarpu ir termiškai nevienalyčiais sluoksniais šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Užduotis. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 08 09
Administracinio ir pramoninio pastato architektūriniai ir konstrukciniai sprendimai. Aiškinamasis raštas. Pamatai. Kolonos. Sijos. Santvaros. Perdangos plokštės. Sieninės plokštės. Grindys. Laiptai. Stogas. Stogo konstrukcijos schema. Stogo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2011 03 06
Automobilių kelių tiesyba ir organizavimas kursinis projektas
Aiškinamasis raštas. Reikalavimai. Kelio juostai paruošti. Dirvožemiui pašalinti. Žemės sankasai įrengti. Šalčiui atsparus apsauginis dangos pagrindo sluoksnis. Skaldos pagrindo sluoksniai. Kelio dangos sluoksniai. Asfaltbetonio pagrindo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2014 01 18
Daugiabučio gyvenamojo namo šildymo ir vėdinimo sistemų projektavimas
Įvadas. Pastato architektūrinė dalis ir atitvarų konstrukcijos skaičiavimai. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Išorinės atitvaros šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Atitvarų šilumos inercijos D ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 53 puslapiai
2016 06 29
Konstrukcijų skaičiavimo pagrindai
Konstrukcijų skaičiavimo pagrindai. Įvadas. Laikančiųjų konstrukcijų komponavimas. Skaičiuojamoji schema ir įražos. Armatūos parinkimas. Skersinės armatūros skaičiavimas. Tinklų parinkimas. Kilpos parinkimas. Monolitinės perdangos. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2013 04 20
Statybos ekonomika Prekybos centro statyba
Užduotis. Įvadas. Aiškinamsis raštas. Statinio sąmatinės kainos sudėtis. Statinio statybos kainos apskaičiavimas pagal sustambintus normatyvus. Statinio statybos kaina. Statinio statybos darbų kiekių apskaičiavimas. Techniniai – ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2017 01 17
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo