Statybos kursiniai darbai (4)

400 dokumentų
Automobilių kelių tiesyba ir organizavimas kursinis projektas
Aiškinamasis raštas. Reikalavimai. Kelio juostai paruošti. Dirvožemiui pašalinti. Žemės sankasai įrengti. Šalčiui atsparus apsauginis dangos pagrindo sluoksnis. Skaldos pagrindo sluoksniai. Kelio dangos sluoksniai. Asfaltbetonio pagrindo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2014 01 18
Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų kursinis
Sijinės gelžbetoninės monolitinės perdangos projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Elementų skerspjūvių parinkimas. Monolitinės perdangos plokštės projektvimas. Apkrovos. Plokštės irąžų skaičiavimas. Gelžbetoninės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2012 08 22
Kelių tiesimas
Įvadas. Darbo tikslai ir uždaviniai tiesiamo kelio vietovės sąlygos ir kelio techniniai duomenys. Darbų kiekių skaičiavimas ir žiniaraščiai. Kelio tiesimo technologiniai sprendimai. Kelio tiesimo darbų metodo parinkimas. Žemės masių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 62 puslapiai
2012 03 26
Metalinių konstrukcijų projektavimas
Aiškinamasis raštas. Apkrovų skaičiavimas. Derinių sudarymas. Santvaros elementų projektavimas. Kolonos projektavimas. Kolonos jungties su pamatu (bazės) projektavimas. Mazgų projektavimas. Literatūros sąrašas.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2015 11 09
Šildymo ir vėdinimo sistemų kursinis darbas vgtu
„Metalinės konstrukcijos Statinių statybos technologija. Pastatų inžinerinės sistemos‘‘. Nustatau atitvarų ( išorinės sienos, stogo, langų, durų, perdangos virš nešildomo rūsio) normines šilumos perdavimo koeficientų vertes. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2013 12 17
Statybos darbų technologija Kursinis
Įvadas. Statomo objekto charakteristika. Statybos vykdymo sąlygos. Statybos darbų apimčių skaičiavimas. Žemės darbų apimčių skaičiavimas. Pamatų įrengimo darbų apimčių skaičiavimas. Kolonų įrengimo darbų apimčių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 70 puslapių
2017 03 14
Statybos įmonių palyginimas
Diejų statybos įmonių palyginimas. Statybos vadybos pagrindų grupinis darbas. Statybos įmonių veikla, valdymo struktūros ir jų analizė. Įmonės veikla, įmonės paskirtis, vizija, misija. Valdymo struktūra. Kibernetinis valdymo modelis. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 09 22
Statybos technologijų ir organizavimas semestro darbas
Užduotis. Statybos darbų apimtys. Paruošiamieji darbai prieš statybos darbų pradžią. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų suvestinė. Pamatų montavimo darbų apimčių skaičiavimas. Pamatų hidroizoliacijos darbų kiekių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2014 11 21
Srautinė statyba. Skaičiuojama vidutinė vieno elemento montavimo trukmė. Neritmingų srautų matricos sudarymas. Tinklinio grafiko sudarymas. Trukmės rizikos įvertinimas. Galutinės kainos apskaičiavimas įvertinant infliaciją. Išvados. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 12 05
Darbuotojų adaptacija organizacijoje
Įvadas. Darbuotojų adaptacija organizacijoje. Adaptacijos sąvoka ir jos tikslai. Darbuotojų adaptacijos sistema. Adaptacijos rezultatų įvertinimas. Socializacijos procesas atranka, rengimas, vertinimas. Organizacijos tikslų, vertybių, ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 11 28
Gelžbetoninių konstrukcijų skaičiavimas
Pratarmė. Įvadas. Išilginio lenkimo įtaka gniuždomųjų gelžbetonio elementų ribinėms būklėms. Mokymo elemento tikslas. Konstrukcijų ir jų elementų klasifikavimas. Ribinis liaunis. Pagrindinės apskaičiavimo nuostatos. Kontroliniai ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2012 04 30
Gelžbetoninių tiltų kursinis
Nuolatinių ir kintamųjų apkrovų perdangai skaičiavimas. Nuolatinė apkrova. Lenkimo momentų skaičiavimas nuo kintamosios eismo apkrovos. Sijos ir plokštės armavimo pagal ec. Skaičiavimas. Išilginės armatūros parinkimas. Skersinės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 7 puslapiai
2012 01 09
Metalinis geležinkelio tiltas kursinis projektas
Aiškinamasis raštas. Sijų komponavimas. Geležinkelio tilto perdangos įražų skaičiavimas. Norminės apkrovos apskaičiavimas. Skaičiuotinės apkrovos skaičiavimas. Norminis lenkimo momentas. Skaičiuojamasis lenkimo momentas. Norminė ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2014 02 19
Pastatų inžinerinės sistemos kursinis
Aiškinamasis raštas. Bendroji dalis. Atitvarų projektavimas. Norminės šilumos koeficientų perdavimo vertės. Sienos sluoksnių šiluminių varžų skaičiavimas. Išorinės sienos izoliacijos storis. Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2014 11 28
Vidutinio slėgio polietileninio skirstomojo dujotekio atšakos į gyvenamąjį rajoną projektas
Invidualus kursinis darbas. Prjektuojamas dujotiekis naujai pasatytame rajone. Pagal skaiciavimus parenkami reikiami itaisai bej vamzdziai. Apskaiciuojami hidrauliniai nuostoliai. Rajone statomo. Invidualiu namu,. Daugiaauksciai ir kavine. Kursinis ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2011 01 10
Baldų projektavimas
Gaminio konstravimas. Naudojamų medžiagų charakteristika. Gaminio išorinis sprendimas(apdaila, tekstūra ir piešinys, furnitūra). Gaminio paskirtis, konstrukcija. Funkciniai matmenys. Gaminio korpuso schema (tipas), skydinių elementų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2012 08 16
Dviejų aukštų namas su garažu kursinis
Dviejų aukštų su garažu gyvenamasis namas. Įvadas. Tūrinė - planinė pastato charakteristika. Statybos sklypas. Bendrieji statybos sklypo duomenys. Pastato konstrukcijos. Pamatai. Sienos. Pertvaros. Laiptai. Langai, durys, vartai. Grindys. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 04 29
Kelio rekonstrukcija kursinis
Įvadas. Kelio ruožo rekonstrukcijos sąlygos. Esamo kelio ruožo aprašymas. Rekonstruojamo kelio techniniai rodikliai. Eismo intensyvumo sudėtis. Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo skaičiavimas. Projektuojamo kelio kategorijos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 03 05
Pagrindai ir pamatai kursinis
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Aprovų skaičiavimas. Nuolatinių apkrovų skaičiavimas. Sniego apkrovos skaičiavimas. Vėjo apkrovos skaičiavimas. Grunto sluoksnių pasiskirstymas. Pamato projektavimas saugos ribiniam būviui. Nedrenuojamo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2016 11 26
Statybos ekonomika Prekybos centro statyba
Užduotis. Įvadas. Aiškinamsis raštas. Statinio sąmatinės kainos sudėtis. Statinio statybos kainos apskaičiavimas pagal sustambintus normatyvus. Statinio statybos kaina. Statinio statybos darbų kiekių apskaičiavimas. Techniniai – ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2017 01 17
Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų kursinis projektas
Elementų parinkimas ir išdėstymas. Perdangos plokštės projektavimas. Apkrovos. Įražų skaičiavimas. Plokštės storio ir armatūros skerspjūvio ploto skaičiavimas. Plokštės konstravimas. Šalutinės sijos projektavimas. Apkrovos. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2016 08 03
Metalinių konstrukcijų kursinis darbas (2)
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Sijyno komponavimas. Šalutinių ir pakloto sijų skaičiavimas. Normalaus sijyno skaičiavimas. Sudėtingo sijyno skaičiavimas. Pakloto sijos skaičiavimas. Šalutinės sijos skaičiavimas. Sijyno variantų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 44 puslapiai
2016 05 16
Metalinių konstrukcijų projektavimas kursinis darbas
Užduotis. Įvadas. Pastato skaičiuojamo schema ir matmenų nustatymas. Pagrindinių konstrukcijų išdėstymas. Pastato skersinio pjūvio pagrindinių matmenų nustatymas. Pokraninės sijos projektavimas. Skaičiuojamosios įrąžos. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 75 puslapiai
2016 06 14
Nekilnojamojo turto vertinimas
Paaiškinamojo rašto turinys. Vertinamo nekilnojamojo turto objekto aprašymas. Veiksnių, įtakojančių nekilnojamojo turto vertę, identifikavimas. Socialinės – ekonominės situacijos poveikis vertinamam objektui. Vertinamo objekto rinkos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 05 18
Pastatų mikroklimatas
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Pastato statybos vietovės klimato duomenys ir lauko oro projektiniai parametrai. Pastato patalpų mikroklimato projektiniai parametrai. Pastato atitvaros. Konstrukcijų charakteristikos. Išorinės sienos šilumos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 55 puslapiai
2011 12 30
Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos kursinis projektas
Elementų parinkimas ir išdėstymas. Plokštės projektavimas. Apkrovų skaičiavimas. Įražų skaičiavimas. Plokštės storio skaičiavimas. Reikiamo armatūros skerspjūvio ploto skaičiavimas. Šalutinės sijos projektavimas. Sijos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 05 20
Gelžbetoninės konstrukcijos kursinis darbas
Aiškinamasis raštas. Konstrukcijos elementų parinkimas. Pastato statinė analizė. Skaičiuotinės schemos parinkimas. Vidurinės kolonos įrąžų skaičiavimas. Kolonų įrąžos veikiant horizontaliai kranų apkrovai. A ir B ašies kolonų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 95 puslapiai
2015 04 13
Inžinerinės hidrologijos ir hidraulikos kursinis
Minijos upės maksimalaus momentinio leitaus-lūčių poplūdžio debito skaičiavimas turint ilgalaikius stebėjimų duomenis. Maksimalių momentinių pavasario potvynio debitų perskaičiavimas vienodam baseinų plotui. Pavasario potvynio ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2013 09 12
Kelio tiesimas gamybinės praktikos ataskaita
Įmonės veikla, istorija, struktūra. Praktikos vadovo įmonėje pagrindinės pareigos ir veiklos sritis. Pagrindiniai žemės darbai, dangos konstrukcijos įrengimo, kelių mašinos. Naujausios technologijos naudojamos kelių bei statinių darbams ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2014 10 07
Metalo konstrukcijos 2
Aiškinamasis raštas. Konstrukcijų išdėstymas. Santvaros schema. Pastato schema. Apkrovos. Nuolatinės apkrovos. Sienos apkrova. Stogo apkrova. Naudojimo apkrova. Kintamosios apkrovos. Vėjo apkrova. Sniego apkrova. Skaičiuotinės schemos nuo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 51 puslapis
2014 03 04
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema