Statybos kursiniai darbai (5)

401 dokumentas
Kelio tiesimas gamybinės praktikos ataskaita
Įmonės veikla, istorija, struktūra. Praktikos vadovo įmonėje pagrindinės pareigos ir veiklos sritis. Pagrindiniai žemės darbai, dangos konstrukcijos įrengimo, kelių mašinos. Naujausios technologijos naudojamos kelių bei statinių darbams ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2014 10 07
Sijos projektavimas
Aiškinamasis raštas. Sijyno pakloto ir šalutinių sijų projektavimas. Sijyno komponavimas. I variantas: kai. Pakloto sijų. Dvitėjo skerspjūvio parinkimas ir tikrinimas. Ii variantas: kai. Pakloto sijos. Dvitėjo skerspjūvio parinkimas ir ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 08 16
Bendroji dalis. Sklypo plano sprendiniai. Architektūrinis – planinis sprendimas. Konstrukcinis sprendimas. Pamatai. Sienos. Sienos sluoksnių šiluminių varžų skaičiavimas. Pertvaros. Perdangos. Sąramos. Laiptai. Grindys. Stogas. Lietaus ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2011 03 06
Karkasinio pastato projektavimas
Karkasiniu pastatu aiskinamasis darbas. Įvadas. Projektiniaisprendiniai. Duomenys projektavimui. Pastato konstrukcinė schema. Pastato planinis sprendimaspastato konstrukcijos perdangos plokščių parinkimas. Denginio plokščių parinkimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 12 05
Namo kaina
Įvadas. Pagrindinė dalis. Statybos darbų kiekių žiniaraštis. Bendrastatybinių darbų Lokalinė sąmata Nr. Lokalinė sąmata Nr. Vidaus inžineriniai tinkai. Objektas Individualus namas. Žiniaraštis Specialieji darbai. Objektinė sąmata. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 03 27
Pamatų ir pagrindų polinio ir sekliojo skaičiavimas
Aiškinamasis raštas. Projektavimo duomenų apdorojimas ir analizė. Pastatas, jo konstrukcija. Įrąžos veikiančios pamatą. Vietovės geologinės situacijos apibūdinimas. Sekliojo pamato pado projektavimas. Pagrindo įšalo skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2015 05 06
Pramoninio pastato perdangos plokščių montavimas
Įvadas. Pagrindiniai kursinio projekto uždaviniai. Bendra pastato charakteristika. Statybos vykdymo sąlygos. Lentelė. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų suvestinė. Lentelė. Surenkamų pamatų montavimo darbų kiekių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 79 puslapiai
2013 06 28
Seklieji pamatai
Projektavimo duomenų apdorojimas. Bendrieji nurodymai. Ribiniai pagrindų būviai. Duomenys apie pastatą. Inžinierinių geologinių tyrinėjimų duomenys. Norminiai ir skaičiuojamieji grunto savybių rodikliai. Sekliųjų pamatų ir pagrindų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 05 20
Sekliojo pamato projektavimas
9,5( 2 atsiliepimai )
Aiškinamasis raštas. 0. Apkrovų skaičiavimas. Pamato įgilinimo gylio nustatymas. Projektuojamojo pamato geometrija. Pamato projektavimas pagal EC. Nedrenuojamos gruntų sąlygos. Drenuojamos gruntų sąlygos. Pamato nuosėdžiai. Tamprieji ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2015 05 20
Statybos ekonomika KTU
Užduotis. „Sporto inventoriaus sandėlio“ lokalinių, objektinių ir suvestinių sąmatų sadarymo analizė. „Sporto inventoriaus sandėlio“ statybos darbų kiekio skaičiavimas. „Sporto inventoriaus sandėlio“ sąmatų sudarymas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 puslapiai
2015 04 01
Tilto perdangos komponavimas. Tilto pakloto apkrova. Pakloto plokštė. Nuolatinė apkrova. Nuolatinės apkrovos sukeliamos įrąžos. Laikinosios apkrovos sukeliamos įrąžos. Sijos skaičiavimas. Nuolatinės sijos apkrovos. Laikinos apkrovos. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2012 09 10
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo pastatuose sistemos
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo pastatuose sistemos. Bendras kursinio projekto aprašymas. Nuotekų sistemos projektavimas. Stovų projektavimas. Išvado projektavimas. Vandentiekio tinklo projektavimas. Sekundinių debitų skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2010 03 03
Įvadas. Sklypo planas. Pastato charakteristika. Konstrukciniai sprendimai. Pamatai. Sienos. Stogas. Laiptai. Grindys. Langai ir durys. Vidaus ir išorės apdaila. Inžinerinė įranga. Techniniai-ekonominiai rodikliai. Išvados. Yra brėžiniai ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2014 02 05
Gelžbetoniniai tiltai kursinis darbas
Apkrovos nuo savojo svorio. Įražų skaičiavimas pagal LM1 apkrovos modelį. LM1 modelis antras apkrovimo variantas. LM2 apkrovimo modelis. Armatūros parinkimas perdangos plokštėje. Sijos įražų skaičiavimas. Plokštės įražų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 04 05
Kelių projektavimas
Įvadas. Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo skaičiavimai bei kelio kategorijos nustatymas. Tarp taškų A ir B projektuojamos kelio trasos parinkimas ir aprašymas. Tiesių ilgių , rumbų ir horizontaliųjų kreivių parametrų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 81 puslapis
2016 04 05
Metalinės konstrukcijos
Aiškinamasis raštas. Šalutinių sijų projektavimas (ss-. ). Sijyno komponavimas. Apkrovos šalutinėms sijoms (kn/m²):. Šalutinių sijų reikalingo stiprumo įvertinimas. Šalutinės sijos skerspjūvio parinkimas. Sijos geometrija:. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 04 18
Pastatų renovacijos ir rekonstrukcijos kursinis projektas
Architektūriniai sprendiniai. Vidaus apdaila. Inžinerinės pastato sistemos. Techniniai sprendimai. Šildymas. Vėdinimas. Vandentiekis. Nuotekos. Pastato eksterjeras. Pastato interjeras. Inžinerinių sistemų priežiūra. Statinių apsauga nuo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2013 05 16
Sekliųjų pamatų skaičiavimas. Grunto fizikinių rodiklių nustatymas. Vidinės kolonos apkrovų deriniai. Vidinės kolonos matmenų nustatymas. Vidinės kolonos pamato nuosėdžio skaičiavimas. Vidinės kolonos pamato matmenų patikslinimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 01 04
Šildymas
Aiškinamasis raštas. Šildymas. Pastato atitvarų šiluminės charakteristikos. Pastato šilumos (savitieji) nuostoliai. Atitvarų šilumos nuostoliai. Vėdinimo šilumos nuostoliai. Pastato šiluminė galia. Šildymo įrangos parinkimas. Metinis ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 12 03
Statybos projekto valdymo grandinės skaitmenizavimas
Įvadas. Statybos projektų valdymas. Statybos projektai. Projekto koncepcija. Projektų savybės. Projektų klasifikavimas. Projektų gyvavimo ciklas. Projektų dalyviai. Statybos projektu skaitmenizacija. Statybos skaitmenizacija. Statinio ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2018 11 24
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Statybos darbų apimtys.Apžvalga. Charakteristika. Paruošiamieji darbai statybos pradžioje. Žemės darbų paskirstymas. Žemės darbų suvestinė. Langų statymo darbų kiekių nustatymas ir skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2017 04 07
Žemės darbai
Bendros nuostatos. Paruošiamieji darbai. tranšėjų kasimas. Pagrindo paruošimas. Užpylimas. Šulinių montavimas. Aikštelės planiravimas. Rūsio duobės kasimas. Grunto perstūmimo vidutinio nuotolio nustatymas. Žemės darbams vykdyti ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 01 06
Energijos ir vandens tiekimo sistemos
Įvadas. Energijos ir vandens tiekimo sistemos. Šilumos poreikio skaičiavimas. Šilumos galios poreikis. Centralizuoto šilumos tiekimo nuostolių skaičiavimas. Vietinės katilinės šilumos tiekimo nuostolių skaičiavimas. Gamtinių dujų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2012 06 28
Medienos įmonė
Turinys. Techniniai reikalavimai gaminamai produkcijai. Medienos ir klijų sąnaudų skaičiavimas. Medienos medžiagų nuostolių apskaičiavimas. Medienos medžiagų kiekių apskaičiavimas technologinio proceso atskiruose etapuose. Medienos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2010 03 03
Šalutinių sijų projektavimas. Pastato projektavimui pasirenku metalinį paklotą. Leistinų atstumų ribos tarp metalinio pakloto sijų 0,. ,5m. Pasirenku l = 1,0m. Pakloto projektavimui naudojama „POIMU“ programa. Apkrovos. Sijos stiprumo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 04 02
Monolitinės briaunuotos perdangos su sijinėmis plokštėmis projektavimas
Monolitinės briaunuotos perdangos su sijinėmis plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Šalutinės sijos aukštis ir plotis. Pagrindinės sijos aukštis ir plotis. Plokštės skaičiavi mas ir montavimas. Skaičiuojamoji ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2012 11 28
Organizacijos valdymo aspektai pasirinktoje įmonėje UAB „PAROC“
Įvadas. Organizacijos valdymo sistema. Personalo klasifikavimas. Valdymo tipai ir metodai. Vadovavimo stilius. Formalios ir neformalios grupės. Veiklos organizavimas. Įgaliojimų darbuotojams suteikimas. Stresų valdymas. Strateginis planavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2014 11 28
Šildymo kursinis
Įvadas. AR. Pastato charakteristika. Pastato statybos vietovės klimatas. Daviniai. Pastato patalpų mikroklimato projektiniai parametrai. Buto šlimos nuostolių skaičiavimas. Norminių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Patalpų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2014 03 29
Statybos verslo organizavimas
Statybos įmonės charakteristika. Statybos verslo sritys. Statybos darbų specializacija. Statybos įmonės tikslai. Statybos įmonės teisinės formos. Rinkodara. Statybos rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Statybos darbų kiekių prognozė ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2015 09 30
Vėdinimas kursinis darbas
Įvadas. Patalpų ir išsiskiriančių teršalų higieninės bei kitos pavojingumo charakteristikos. Projektiniai patalpų ir lauko oro parametrai, trumpas patalpų vėdinimo ir šildymo. Sprendimo aprašymas. Projektinių aukštų vėdinimo oro ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2015 03 03
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema