Statybos kursiniai darbai (5)

407 dokumentai
Fasado šiltinimas
Trumpa pastato charakteristika ir statybos sąlygos. Pastato fasadai, pjūviai, planai. Trumpas pastato darbų ir konstrukcijų aprašymas. Sienos konstrukcija, pagrindinės charakteristikos ir reikalavimai. Šiluminės varžos ir šilumos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2017 12 27
Metalo konstrukcijos 2
Aiškinamasis raštas. Konstrukcijų išdėstymas. Santvaros schema. Pastato schema. Apkrovos. Nuolatinės apkrovos. Sienos apkrova. Stogo apkrova. Naudojimo apkrova. Kintamosios apkrovos. Vėjo apkrova. Sniego apkrova. Skaičiuotinės schemos nuo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 51 puslapis
2014 03 04
Nekilnojamojo turto vertinimas
Paaiškinamojo rašto turinys. Vertinamo nekilnojamojo turto objekto aprašymas. Veiksnių, įtakojančių nekilnojamojo turto vertę, identifikavimas. Socialinės – ekonominės situacijos poveikis vertinamam objektui. Vertinamo objekto rinkos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 05 18
Pastatų inžinerinės sistemos kursinis
Aiškinamasis raštas. Bendroji dalis. Atitvarų projektavimas. Norminės šilumos koeficientų perdavimo vertės. Sienos sluoksnių šiluminių varžų skaičiavimas. Išorinės sienos izoliacijos storis. Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2014 11 28
Pramoninio pastato perdangos plokščių montavimas
Įvadas. Pagrindiniai kursinio projekto uždaviniai. Bendra pastato charakteristika. Statybos vykdymo sąlygos. Lentelė. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų suvestinė. Lentelė. Surenkamų pamatų montavimo darbų kiekių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 79 puslapiai
2013 06 28
Vidutinio slėgio polietileninio skirstomojo dujotekio atšakos į gyvenamąjį rajoną projektas
Invidualus kursinis darbas. Prjektuojamas dujotiekis naujai pasatytame rajone. Pagal skaiciavimus parenkami reikiami itaisai bej vamzdziai. Apskaiciuojami hidrauliniai nuostoliai. Rajone statomo. Invidualiu namu,. Daugiaauksciai ir kavine. Kursinis ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2011 01 10
Kelio tiesimas gamybinės praktikos ataskaita
Įmonės veikla, istorija, struktūra. Praktikos vadovo įmonėje pagrindinės pareigos ir veiklos sritis. Pagrindiniai žemės darbai, dangos konstrukcijos įrengimo, kelių mašinos. Naujausios technologijos naudojamos kelių bei statinių darbams ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2014 10 07
Metalinės konstrukcijos
Aiškinamasis raštas. Šalutinių sijų projektavimas (ss-. ). Sijyno komponavimas. Apkrovos šalutinėms sijoms (kn/m²):. Šalutinių sijų reikalingo stiprumo įvertinimas. Šalutinės sijos skerspjūvio parinkimas. Sijos geometrija:. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 04 18
Polio laikomosios galios skaičiavimas
Polio laikomosios galios skaičiavimas. Išvada. Informaciniai šaltiniai.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 4 puslapiai
2013 05 28
Statybos projekto valdymo grandinės skaitmenizavimas
Įvadas. Statybos projektų valdymas. Statybos projektai. Projekto koncepcija. Projektų savybės. Projektų klasifikavimas. Projektų gyvavimo ciklas. Projektų dalyviai. Statybos projektu skaitmenizacija. Statybos skaitmenizacija. Statinio ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2018 11 24
Žemės darbai
Bendros nuostatos. Paruošiamieji darbai. tranšėjų kasimas. Pagrindo paruošimas. Užpylimas. Šulinių montavimas. Aikštelės planiravimas. Rūsio duobės kasimas. Grunto perstūmimo vidutinio nuotolio nustatymas. Žemės darbams vykdyti ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 01 06
Inžinerinės hidrologijos ir hidraulikos kursinis
Minijos upės maksimalaus momentinio leitaus-lūčių poplūdžio debito skaičiavimas turint ilgalaikius stebėjimų duomenis. Maksimalių momentinių pavasario potvynio debitų perskaičiavimas vienodam baseinų plotui. Pavasario potvynio ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2013 09 12
Konstrukcijų kompiuterinis skaičiavimas ir optimizavimas
Užduotis. Įvadas. Sandėlio vidinei kolonai tenkančios apkrovos. Kolonų projektavimas programa „Autodesk Robot Structural Analysis Professional“. Plieninės kolonos projektavimas. Medinės kolonos projektavimas. Gelžbetoninės kolonos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2016 11 13
Metalinių konstrukcijų projektavimas kursinis darbas
Užduotis. Įvadas. Pastato skaičiuojamo schema ir matmenų nustatymas. Pagrindinių konstrukcijų išdėstymas. Pastato skersinio pjūvio pagrindinių matmenų nustatymas. Pokraninės sijos projektavimas. Skaičiuojamosios įrąžos. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 75 puslapiai
2016 06 14
Organizacijos valdymo aspektai pasirinktoje įmonėje UAB „PAROC“
Įvadas. Organizacijos valdymo sistema. Personalo klasifikavimas. Valdymo tipai ir metodai. Vadovavimo stilius. Formalios ir neformalios grupės. Veiklos organizavimas. Įgaliojimų darbuotojams suteikimas. Stresų valdymas. Strateginis planavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2014 11 28
Pastatų mikroklimatas
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Pastato statybos vietovės klimato duomenys ir lauko oro projektiniai parametrai. Pastato patalpų mikroklimato projektiniai parametrai. Pastato atitvaros. Konstrukcijų charakteristikos. Išorinės sienos šilumos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 55 puslapiai
2011 12 30
Šildymo kursinis
Įvadas. AR. Pastato charakteristika. Pastato statybos vietovės klimatas. Daviniai. Pastato patalpų mikroklimato projektiniai parametrai. Buto šlimos nuostolių skaičiavimas. Norminių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Patalpų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2014 03 29
Statybos organizavimo kursinis darbas
Aiškinamasis raštas. Statybos organizavimas. Statybos sąlygų. Charakteristika. Trumpa suprojektuotų objektųcharakteristika. Statybos ir montavimo bei specialiųjų statybos darbų organizavimas ir vykdymas. Darbo apsaugos priemonės. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2013 09 19
Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos kursinis projektas
Elementų parinkimas ir išdėstymas. Plokštės projektavimas. Apkrovų skaičiavimas. Įražų skaičiavimas. Plokštės storio skaičiavimas. Reikiamo armatūros skerspjūvio ploto skaičiavimas. Šalutinės sijos projektavimas. Sijos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 05 20
Pastatų renovacijos ir rekonstrukcijos kursinis projektas
Architektūriniai sprendiniai. Vidaus apdaila. Inžinerinės pastato sistemos. Techniniai sprendimai. Šildymas. Vėdinimas. Vandentiekis. Nuotekos. Pastato eksterjeras. Pastato interjeras. Inžinerinių sistemų priežiūra. Statinių apsauga nuo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2013 05 16
Sijos projektavimas
Aiškinamasis raštas. Sijyno pakloto ir šalutinių sijų projektavimas. Sijyno komponavimas. I variantas: kai. Pakloto sijų. Dvitėjo skerspjūvio parinkimas ir tikrinimas. Ii variantas: kai. Pakloto sijos. Dvitėjo skerspjūvio parinkimas ir ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 08 16
Bendroji dalis. Sklypo plano sprendiniai. Architektūrinis – planinis sprendimas. Konstrukcinis sprendimas. Pamatai. Sienos. Sienos sluoksnių šiluminių varžų skaičiavimas. Pertvaros. Perdangos. Sąramos. Laiptai. Grindys. Stogas. Lietaus ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2011 03 06
Energijos ir vandens tiekimo sistemos
Įvadas. Energijos ir vandens tiekimo sistemos. Šilumos poreikio skaičiavimas. Šilumos galios poreikis. Centralizuoto šilumos tiekimo nuostolių skaičiavimas. Vietinės katilinės šilumos tiekimo nuostolių skaičiavimas. Gamtinių dujų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2012 06 28
Gelžbetoniniai tiltai kursinis darbas
Apkrovos nuo savojo svorio. Įražų skaičiavimas pagal LM1 apkrovos modelį. LM1 modelis antras apkrovimo variantas. LM2 apkrovimo modelis. Armatūros parinkimas perdangos plokštėje. Sijos įražų skaičiavimas. Plokštės įražų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 04 05
Karkasinio pastato projektavimas
Karkasiniu pastatu aiskinamasis darbas. Įvadas. Projektiniaisprendiniai. Duomenys projektavimui. Pastato konstrukcinė schema. Pastato planinis sprendimaspastato konstrukcijos perdangos plokščių parinkimas. Denginio plokščių parinkimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 12 05
Medienos įmonė
Turinys. Techniniai reikalavimai gaminamai produkcijai. Medienos ir klijų sąnaudų skaičiavimas. Medienos medžiagų nuostolių apskaičiavimas. Medienos medžiagų kiekių apskaičiavimas technologinio proceso atskiruose etapuose. Medienos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2010 03 03
Namo kaina
Įvadas. Pagrindinė dalis. Statybos darbų kiekių žiniaraštis. Bendrastatybinių darbų Lokalinė sąmata Nr. Lokalinė sąmata Nr. Vidaus inžineriniai tinkai. Objektas Individualus namas. Žiniaraštis Specialieji darbai. Objektinė sąmata. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 03 27
Seklieji pamatai
Projektavimo duomenų apdorojimas. Bendrieji nurodymai. Ribiniai pagrindų būviai. Duomenys apie pastatą. Inžinierinių geologinių tyrinėjimų duomenys. Norminiai ir skaičiuojamieji grunto savybių rodikliai. Sekliųjų pamatų ir pagrindų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 05 20
Šildymas
Aiškinamasis raštas. Šildymas. Pastato atitvarų šiluminės charakteristikos. Pastato šilumos (savitieji) nuostoliai. Atitvarų šilumos nuostoliai. Vėdinimo šilumos nuostoliai. Pastato šiluminė galia. Šildymo įrangos parinkimas. Metinis ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 12 03
Statybos verslo organizavimas
Statybos įmonės charakteristika. Statybos verslo sritys. Statybos darbų specializacija. Statybos įmonės tikslai. Statybos įmonės teisinės formos. Rinkodara. Statybos rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Statybos darbų kiekių prognozė ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2015 09 30
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo