Statyba (43)

1285 dokumentai
Statybos praktikos metodiniia nurodymai
Įvadas. Praktikos organizavimas. Ataskaitos struktūra ir reikalavimai. Ataskaitų rengimo tvarka ir forminimo reikalavimai. Ataskaitų gynimo ir vertinimo tvarka. Literatūra. Priedas antraštinis lapas. Priedas praktikos dienoraštis.
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2012 10 25
Statybos sąvokos ir apibrėžimai
Tema statybos sąvokos ir apibrėžimai. Gyvenamasis pastatas namas. Statinio inžinerinės sistemos. Pastogės patalpos mansarda , mezoninas. Pusrūsis cokolinis aukštas. Statinio kapitalinis remontas. Statinio paprastasis remontas. Statinio ...
Statybos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2018 04 17
Statybos vadyba
Atsipirkimo periodo metodas. Investicinės rizikos įvertinimo metodai. Pinigų laiko vertė. Grynosios dabartinės vertės metodas. Finansinis planavimas – Biudžeto sudarymas. Pasirinktam objektui sudaryti bylų sistemą pagal pateiktą ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2013 09 19
Statybos valdymas
Statybos valdymas. Statybos valdymo sistema ir institucijos. Pagrindinė institucija statybų valdyme. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2017 04 28
Statybų projektų valdymo programinė įranga
Pį funkcionalumas. Sistemos teikiama nauda įmonės. Sistemos teikiama nauda statybos projektų ir statinių statybos vadovams. Reikalingos statybos projekto valdymui informacijos kaupimas. Užtikrinamas visos reikalingiausios statybos projekto ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 50 puslapių
2019 02 20
Stogai - ne vien dangos lakštai
Stogas – ne vien dangos lakštai. Teorinis tyrimo pagrindimas. Beaspestinis šiferis „ EUROFALA “. Bituminės ir bituminės lanksčiusios čerpės. Anotacija. Įvadas. Teorinis tyrimo pagrindimas. Išvados. Roof is not just a cover sheets. ...
Statybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2018 12 11
Stogo konstrukcijos modernizavimas
Įvadas. Pastato charakteristikos. Bendrieji reikalavimai. Darbų etapai. Kokybės kontrolė. Darbo sauga. Išvados.
Statybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 04 18
Stogo šiltinamojo sluoksnio projektavimas, įrengiant dvisluoksnę vėdinamą sistemą
Modulio/dalyko anotacija. Būtinas pasirengimas dalyko studijoms. Modulio/dalyko studijų rezultatai. Studijų rezultatų vertinimo kriterijai. Modulio/dalyko studijų metodai. Dalyko programos turinys. Reikalingi materialieji ištekliai, ...
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 6 puslapiai
2013 04 29
Stogų dengimas verslo planas
Siūlomo projekto esmė. Iki gamybiniai kaštai. Turto įsigijimo kaštai. Vnt. skaičius * vnt. Viso išleista ilgalaikiui turtui , EUR. Rinkodaros marketingo veiklos kaštai. Reklama ir rėmimas. Išlaidos elektros energijai , sunaudojamai , ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2017 01 12
Taikomoji matematika: konstrukcijos
Užduoties schema. Tiesinio matematinio programavimo matematinis modelis. Diskretinis modelis. Tikrinu ar teisingai sudarytas diskretinis modelis pagal formulę. Pirmoji pusiausvyros lygtis (pagal pirmą poslinkįPildome uždavinio sprendimo ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2017 05 05
Tapetai sienų dekoravimui
Tapetai. Tapetai sienų dekoravimui. Įprasti ir jau gerai žinomi popieriniai. Tapetai – nuo seno žinoma ir plačiai paplitusi patalpų dekoravimo priemonė. Popieriniai tapetai. Tai tapetai, gaminami iš viengubo ar dvigubo popieriaus.   ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2017 01 21
Techninės specifikacijos
Bendrieji statybos darbų vykdymo nuostatai. Bendroji dalis. Reikalavimų taikymo sritis. Bendrųjų statybos darbų rūšys. Reikalavimaų struktūra, nuorodos, prioritetai. Tiesioginiai techninių specifikacijų reikalavimai. Rangovo atliekami ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 60 puslapių
2018 04 23
Technologijų parinkimas ir statybos projektavimas
Įvertinus projekto plėtros galimybes ir identifikavus projekto gamybos pajėgumą, parenkami technologiniai procesai, mechanizmų ir įrenginių tipai bei jų kiekis. Technologijų parinkimas. Technologijų kainos. Statybos darbai. ...
Statybos aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2019 02 19
Technologinės kortelės projektavimo algoritmas
Technologinės kortelės projektavimo algoritmas. Etapas iki pirmojo patikrinimo. Pastato skersinis pjūvis. Montuojamų konstrukcijų brėžiniai. Kabinimo stropavimo schema. Variantas. Pastato planas. L q ir h. Krano charakteristikų grafiku. ...
Statybos aprašymai, Aprašymas, 6 puslapiai
2017 12 20
Termoizoliacinės medžiagos
Įvadas. Termoizoliacinių medžiagų istorija. Termoizoliacinių medžiagų privalumai ir trūkumai. Termoizoliacinių medžiagų panaudojimo galimybės. Galimos rizikos, naudojant termoizoliacines medžiagas. Termoizoliacinių medžiagų ...
Statybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2019 06 19
Tiekimo ir statybos rangos sutartis
Tiekimo ir statybos rangos sutartis nr. [. ]. UAB „ Infes “. „ Užsakovu “. „ Rangovu “. „ Šalimis “. „ Šalimi “. Atsižvelgdamos į tai , kad. „ Sutartis “. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka. Bendra šios Sutarties ...
Statybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 20 puslapių
2019 01 08
Tinkavimo medžiagos
Įvadas. Mineralinės rišamosios medžiagos. Orinės rišamosios medžiagos. Vandeninės rišamosios medžiagos. Išvada. Literatūra.
Statybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2017 04 14
Turnė katedra
Turnė katedra. Myriaus pilis. Karolio tiltas. Turnė katedra. Tai vienas gražiausių gotikinių religinių pastatų Europoje. Turnė katedra- pagrindiniai architektūros elementai ir formos. Turnė katedra. Myriaus pilis. Myriaus ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 30
Turto valdos nustatymas
Sąvokos. Bendroji informacija. Vertinimo užsakovas ir vertinimo pagrindas. Vertinimo objektas. Vertinimo atvejis ir tikslas. Turto vertintojas. Turto apžiūros ir vertinimo datos. Vertinimo ypatybės. Vertinimo metodai. Sąlygos ir ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2018 03 13
Vaikų kambaryje naudojamos apdailos medžiagos
Įvadas. Originalios sienos. SIENA - dažyta magnetiniais dažais. SIENA –kreidos lenta. SIENA – originalus tapetavimas. SIENA – paveikslų galerija. Originalios grindys. GRINDYS – žaidimų miestas. GRINDYS – originalus kilimas. ...
Statybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2018 02 26
Verslo etikos ir organizacijos kultūros sąveikos modelis ir jo tobulinimo vaidmuo gerinant įmonės veiklos rodiklius
Įvadas. Kas yra etika? Etikos teorijos. Etiškas sprendimas. Etinio sprendimo priėmimo sintezės modelis. Išvados. Literatūra.
Statybos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 11 28
Vienbučio gyvenamojo namo statybos projektavimas
Bendrieji statinio rodikliai. Aiškinamasis raštas. Atitvarų šiluminiai skaičiavimai. Planinių ir tūrinių rodiklių skaičiavimas. Pagrindiniai fasadai m. Aukštų planai m 1100 arba m. Skersinis pjūvis m. Literatūros sarąšas.
Statybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2019 02 21
Viešbučio rekonstrukcijos
Nemenčinės plentas 13A, Antakalnio seniūnija, Vilnius. Viešbučio „Saulės Žiedas“ rekonstrukcija. Rekonstruojamo pastato vieta, būklė, defektai. Vieta - Nemenčinės. Nėra langų ir durų. Fasado defektai. Nuo drėgmės pastato ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 12 04
Wood industry
Introduction. History of world wood industry. History of lithuanian wood industry. Wood industry of the world. Innovations in world wood industry. Wood industry of lithuania. Innovations in lithuanian wood industry. Conclusions. List of literature.
Statybos referatai, Referatas, 29 puslapiai
2013 05 07
Žemdirbių turgaus rekonstravimas į vandens pramogų parką
Problemos pagrindimas. Nors Šiauliai yra vienas didžiųjų miestų. Mūsų pasirinkimas – „Žemdirbių“ turgaus rekonstravimas į vandens pramogų parką. Žemdirbių turgaus statyba pradėta kovo mėn. Projekto tikslai ir uždaviniai. ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 02 25
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema