Statyba (43)

1295 dokumentai
Statybininkų asmeninės apsaugos priemonės
Statybininkų asmeninės apsaugos priemonės (aap). Asmenines apsaugos priemones darbo metu privalo dėvėti visi. Teisės aktai. Pagrindinės apsaugos priemonės statybininkams. Šalmas ir apsauginis skydelis. Filtruojantis antveidis ir ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 04 01
Statybinis bitumas ir jo panaudojimas
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Statybinio bitumo apibrėžimas. Statybinio bitumo pagrindiniai parametrai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Statybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2019 10 21
Statybinių medžiagų laboratorinių atsakymai
Ką vadiname medžiagos tankiu ir savituoju tankiu Tankiu. Kaip nustatomas taisyklingos formos bandinio medžiagos tankis. Kaip nustatomas akytos medžiagos netaisyklingos formos bandinio tankis. Kaip nustatomas medžiagos įmirkis. Kaip ...
Statybos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2016 12 12
Statybos alternatyvių projektinių sprendimų vertinimo kriterijų teorinio reikšmingumo nustatymas taikant Entropijos metodą
Statybos alternatyvių projektinių sprendimų vertinimo kriterijų teorinio reikšmingumo nustatymas tikslas. Kriterijai Alternatyvūs sprendimai K.
Statybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2018 04 12
Statybos darbų kokybė ir vartotojų teisių gynimas
Statybos darbų (ne)kokybė ir vartotojų teisių (ne)gynimas. Vartojimo statybos rangos sutarties samprata. Vartojimo statybos rangos sutartis – LAT praktika. Vartojimo teisės įsigyjant būstą*. Vartotojų teisių gynimas įsigyjant būstą ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 12 08
Statybos daugiakriterinis įvertinimas: visuomeninio pastato išorinių sienų sprendimo vertinimas
Statybos alternatyvių projektinių sprendimų daugiakriterinis įvertinimas tikslas. Kriterijai Alternatyvūs sprendimai K. Optimalumas min min max.
Statybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2018 04 12
Statybos mašinos konspektas
Nurodykite statybos mašinų klasifikaciją pagal technologiją. Pateikite statybos mašinų skirstymą pagal darbo režimą ir mobilumą. Pagal mobilumą judrumą. Pateikite statybos mašinų skirstymą pagal vartojamos energijos ir jėgos ...
Statybos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2017 04 19
Statybos pagrindų egzamino klausimai ir atsakymai
Balasprieš projektiniame etape. Balas Statinio įvertinimas , patikrinimas techninės būklės ar atitinka esminius statinių , prieš projektiniame etape. Balas Žemės grunto tyrimai , parodo grunto charakteriską po būsimu namu. Balas Prieš ...
Statybos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2018 06 04
Statybos pagrindų ir požeminių komunikacijų praktiniai darbai
Statybos pagrindų ir požeminių komunikacijų praktiniai darbai. Praktinis darbas nr. Tema statybos sąvokos ir apibrėžimai. Praktinio darbo tikslas. Praktinio darbo uždaviniai. Atsakymai Pateikiamos PENKIOS iliustracijos A4 formato lape ...
Statybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 31 puslapis
2019 01 05
Statybos pagrindų praktikos ataskaita
Įžanga. Nagrinėjama medžiaga. Statinio fotofiksacija. Pastato aprašas. Išvados.
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2014 07 11
Statybos praktikos metodiniia nurodymai
Įvadas. Praktikos organizavimas. Ataskaitos struktūra ir reikalavimai. Ataskaitų rengimo tvarka ir forminimo reikalavimai. Ataskaitų gynimo ir vertinimo tvarka. Literatūra. Priedas antraštinis lapas. Priedas praktikos dienoraštis.
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2012 10 25
Statybos sąvokos ir apibrėžimai
Tema statybos sąvokos ir apibrėžimai. Gyvenamasis pastatas namas. Statinio inžinerinės sistemos. Pastogės patalpos mansarda , mezoninas. Pusrūsis cokolinis aukštas. Statinio kapitalinis remontas. Statinio paprastasis remontas. Statinio ...
Statybos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2018 04 17
Statybos vadyba
Atsipirkimo periodo metodas. Investicinės rizikos įvertinimo metodai. Pinigų laiko vertė. Grynosios dabartinės vertės metodas. Finansinis planavimas – Biudžeto sudarymas. Pasirinktam objektui sudaryti bylų sistemą pagal pateiktą ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2013 09 19
Statybos valdymas
Statybos valdymas. Statybos valdymo sistema ir institucijos. Pagrindinė institucija statybų valdyme. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2017 04 28
Statybų projektų valdymo programinė įranga
Pį funkcionalumas. Sistemos teikiama nauda įmonės. Sistemos teikiama nauda statybos projektų ir statinių statybos vadovams. Reikalingos statybos projekto valdymui informacijos kaupimas. Užtikrinamas visos reikalingiausios statybos projekto ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 50 puslapių
2019 02 20
Stogai - ne vien dangos lakštai
Stogas – ne vien dangos lakštai. Teorinis tyrimo pagrindimas. Beaspestinis šiferis „ EUROFALA “. Bituminės ir bituminės lanksčiusios čerpės. Anotacija. Įvadas. Teorinis tyrimo pagrindimas. Išvados. Roof is not just a cover sheets. ...
Statybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2018 12 11
Stogo konstrukcijos modernizavimas
Įvadas. Pastato charakteristikos. Bendrieji reikalavimai. Darbų etapai. Kokybės kontrolė. Darbo sauga. Išvados.
Statybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 04 18
Stogo šiltinamojo sluoksnio projektavimas, įrengiant dvisluoksnę vėdinamą sistemą
Modulio/dalyko anotacija. Būtinas pasirengimas dalyko studijoms. Modulio/dalyko studijų rezultatai. Studijų rezultatų vertinimo kriterijai. Modulio/dalyko studijų metodai. Dalyko programos turinys. Reikalingi materialieji ištekliai, ...
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 6 puslapiai
2013 04 29
Sutapdintų stogų remontas
Sutapdintų stogų remontas statybos darbų praktika. Sutapdintų stogų remonto svarba. Sutapdinti stogai ir drėgmė. Remonto būdų parinkimas. Šiuolaikinės sutapdintų stogų įrengimo technologijos.
Statybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2019 09 17
Taikomoji matematika: konstrukcijos
Užduoties schema. Tiesinio matematinio programavimo matematinis modelis. Diskretinis modelis. Tikrinu ar teisingai sudarytas diskretinis modelis pagal formulę. Pirmoji pusiausvyros lygtis (pagal pirmą poslinkįPildome uždavinio sprendimo ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2017 05 05
Tapetai sienų dekoravimui
Tapetai. Tapetai sienų dekoravimui. Įprasti ir jau gerai žinomi popieriniai. Tapetai – nuo seno žinoma ir plačiai paplitusi patalpų dekoravimo priemonė. Popieriniai tapetai. Tai tapetai, gaminami iš viengubo ar dvigubo popieriaus.   ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2017 01 21
Techninis normavimas ir ekonominiai skaičiavimai
Duomenys gręžtinių g/b polinių pamatų technologinės kortelės rodikliams. Apskaičiuoti. Duomenys viso projekto rodikliams. Apskaičiuoti. Techniniai – ekonominiai rodikliai. Ekonominė dalis.
Statybos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2019 09 24
Technologijų parinkimas ir statybos projektavimas
Įvertinus projekto plėtros galimybes ir identifikavus projekto gamybos pajėgumą, parenkami technologiniai procesai, mechanizmų ir įrenginių tipai bei jų kiekis. Technologijų parinkimas. Technologijų kainos. Statybos darbai. ...
Statybos aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2019 02 19
Technologinės kortelės projektavimo algoritmas
Technologinės kortelės projektavimo algoritmas. Etapas iki pirmojo patikrinimo. Pastato skersinis pjūvis. Montuojamų konstrukcijų brėžiniai. Kabinimo stropavimo schema. Variantas. Pastato planas. L q ir h. Krano charakteristikų grafiku. ...
Statybos aprašymai, Aprašymas, 6 puslapiai
2017 12 20
Termoizoliacinės medžiagos
Įvadas. Termoizoliacinių medžiagų istorija. Termoizoliacinių medžiagų privalumai ir trūkumai. Termoizoliacinių medžiagų panaudojimo galimybės. Galimos rizikos, naudojant termoizoliacines medžiagas. Termoizoliacinių medžiagų ...
Statybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2019 06 19
Tiekimo ir statybos rangos sutartis
Tiekimo ir statybos rangos sutartis nr. [. ]. UAB „ Infes “. „ Užsakovu “. „ Rangovu “. „ Šalimis “. „ Šalimi “. Atsižvelgdamos į tai , kad. „ Sutartis “. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka. Bendra šios Sutarties ...
Statybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 20 puslapių
2019 01 08
Tinkavimo medžiagos
Įvadas. Mineralinės rišamosios medžiagos. Orinės rišamosios medžiagos. Vandeninės rišamosios medžiagos. Išvada. Literatūra.
Statybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2017 04 14
Turnė katedra
Turnė katedra. Myriaus pilis. Karolio tiltas. Turnė katedra. Tai vienas gražiausių gotikinių religinių pastatų Europoje. Turnė katedra- pagrindiniai architektūros elementai ir formos. Turnė katedra. Myriaus pilis. Myriaus ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 30
Turto valdos nustatymas
Sąvokos. Bendroji informacija. Vertinimo užsakovas ir vertinimo pagrindas. Vertinimo objektas. Vertinimo atvejis ir tikslas. Turto vertintojas. Turto apžiūros ir vertinimo datos. Vertinimo ypatybės. Vertinimo metodai. Sąlygos ir ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2018 03 13
Vaikų kambaryje naudojamos apdailos medžiagos
Įvadas. Originalios sienos. SIENA - dažyta magnetiniais dažais. SIENA –kreidos lenta. SIENA – originalus tapetavimas. SIENA – paveikslų galerija. Originalios grindys. GRINDYS – žaidimų miestas. GRINDYS – originalus kilimas. ...
Statybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2018 02 26
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema