Statybos alternatyvių projektinių sprendimų vertinimo kriterijų teorinio reikšmingumo nustatymas (2)


Statybos uždavinys. Statybos alternatyvių projektinių sprendimų vertinimo kriterijų teorinio reikšmingumo nustatymas. Statybos montavimo darbų organizavimo įvertinimas, taikant ekspertinį rangavimo metodą. Statybos alternatyvių projektinių sprendimų vertinimo kriterijų subjektyvaus reikšmingumo nustatymas. Statybos alternatyvių projektinių sprendimų daugiakriterinis įvertinimas. Statybos projektinių sprendimų ekonominio efektyvumo įvertinimas.


Tikslas: Nustatyti statybos alternatyvių projektinių sprendimų vertinimo kriterijų teorinį reikšmingumą.

Uždaviniai:

1.Paruošti skaičiavimui duomenis ,sudarant pradinių duomenų matricą P.

2.Atlikti pradinių duomenų matricos normalizavimą į bedimensinių dydžių matricą .

3.Nustatyti kiekvieno kriterijaus entropijos lygį.

4.Nustatyti kiekvieno kriterijaus rodiklio kitimo lygį.

5.Apskaičiuoti kriterijų teorinį reikšmingumą, sudaryti kriterijų prioritetų eilutę.

6.Skaičiavimo rezultatus pavaizduoti grafiškai ir padaryti išvadas.

Tikslas: Įvertinti statybos montavimo organizavimo kokybę, taikant ekspertinį rangavimo metodą.

Uždaviniai:

1.Naudojant ekspertizės rezultatus, apskaičiuoti blogo statybos montavimo darbų organizavimo priežasčių rangus ir sudaryti jų prioritetų eilutę.

2.Patikrinti, ar sudarytą prioritetų eilutę galima naudoti praktinėms rekomendacijoms

3.Suformuluoti išvadas.

Tikslas: Nustatyti statybos alternatyvių projektinių sprendimų vertinimo kriterijų subjektyvų reikšmingumą.

Uždaviniai:

1.Pasirinkti vertinimo skalę ir atlikti vertinimo kriterijų lyginimą poromis, rezultatus surašant į kriterijų matricą.

2.Apskaičiuoti kriterijų subjektyvų reikšmingumą.

3.Sudaryti kriterijų subjektyvaus reikšmingumo prioritetų eilutę, diagramą ir padaryti išvadas.

Tikslas: Taikant daugiakriterinį naudingumo vertės metodą, nustatyti racionalų projektinį sprendimą.

Uždaviniai:

1.Sudaryti pradinių duomenų matricą P.

2.Atlikti pradinių duomenų matricos normalizavimą į bedimensinių dydžių matricą .

3.Pasirinkti vertinimo skalę ir apskaičiuoti kiekvieno kriterijaus naudingumą balais.

4.Nustatyti racionalų projektinį sprendimą, kai neįvertinamas kriterijų reikšmingumas.

5.Taikant ekspertinį porinio palyginimo metodą, apskaičiuoti subjektyvų kriterijų reikšmingumą, sudaryti kriterijų prioritetų eilutę.

6.Apskaičiuoti kriterijų naudingumo vertes, atsižvelgiant į subjektyvų kriterijų reikšmingumą, sudaryti inžinerinių sprendimų prioritetų eilutę ir nustatyti racionalų inžinerinį sprendimą.

7.Rezultatus pavaizduoti grafiškai ir suformuluoti išvadas.

Tikslas: Įvertinti statybos projektinių sprendimų ekonominį efektyvumą.

Uždaviniai:

1.Apskaičiuoti rangovo gaunamą ekonominį efektą, dėl statybos trukmės planinio sutrumpinimo.

2.Apskaičiuoti užsakovo gaunamą ekonominį efektą, dėl statybos trukmės planinio sutrumpinimo.

3.Patikrinti, kaip pasikeis rangovo ir užsakovo ekonominis efektas, jei statybos trukmė pailgėja.

  • Statyba Uždaviniai
  • 2015 m.
  • Erikas
  • 20 puslapių (3276 žodžiai)
  • Statybos uždaviniai
  • Microsoft Word 130 KB
  • Statybos alternatyvių projektinių sprendimų vertinimo kriterijų teorinio reikšmingumo nustatymas (2)
    10 - 6 balsai (-ų)
Statybos alternatyvių projektinių sprendimų vertinimo kriterijų teorinio reikšmingumo nustatymas (2). (2015 m. Vasario 11 d.). http://www.mokslobaze.lt/statybos-alternatyviu-projektiniu-sprendimu-vertinimo-kriteriju-teorinio-reiksmingumo-nustatymas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 23 d. 16:13