Statybos baigiamosios praktikos ataskaita


Statybos praktikos ataskaita.

Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės statomų objektų apžvalga. Įmonės atsargų valdymo sistema. Projekto vadovas, jo funkcijos. Statybos vadovas, jo funkcijos. Statinio statybos techninė priežiūra, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, jo funkcijos. Darbo laiko apskaitos informacija, jos įforminimas. Saugos darbe dokumentacija, jos įforminimas. Išvados ir pasiūlymai. Naudotų informacijos šaltinių sąrašas.


UAB LIFORAS įsteigtas 2006 metų rugsėjo 13 d. Įmonė įsikūrė J. Kairiūkščio g. 13, Vilniuje. Savo veiklą įmonė pradėjo atliekant vandentiekio, nuotekų bei šildymo sistemų montavimą, renovaciją arba rekonstrukciją privačiuose namuose ir kituose smulkesniuose objektuose. Vėliau atliekamų darbų apimtys smarkiai išaugo, didėjo įmonės kolektyvas, prisijungė kvalifikuoti specialistai, plėtėsi atliekamų darbų asortimentas.

Įmonėje UAB „Liforas“ pirmiausiai pateikiama paraiška gamybos skyriaus vadovui su medžiagomis, kurios reikalingos statino statybai. Jis atitinkamai paskirsto pagal medžiagas, kas jas pristato į objektą. Medžiagos, kurios nereikalauja sudėtingo transporto atgabenti jas į objektą, atveažamos įmonės transportu, o sudėtingi konstrukciniai elemetai, kurių įmonės transportu atvežti neįmanoma samdoma tam skirta technika.

Įmonė savo sandėlio neturi, tad didelių medžiagų kiekių užsivežti negali, todėl medžiagos kiekvienu atveju perkamos indvidualiai atsižvelgiant į reikiamus kiekius.

1.Rangovas įsipareigoja atlikti pagal ------------------------------------------------------ paruoštą projektą šiuos statybos darbus: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Statybos darbai atliekami Užsakovui priklausančiame privačios nuosavybės teise žemės sklype, esančiame -----------------------------------------------------------------------------------------, sklypo unikalus Nr. -------------------------------------------------------.3. Statybos darbų vertė pagal sąmatą ------------------------------------------------------Lt.4. Statybos darbai atliekami ir baigiami pagal šalių suderintą darbų vykdymo grafiką.5. Užsakovas įsipareigoja mokėti už atliktus statybos darbus tarpiniais mokėjimais, vykdomais pasibaigus kalendoriniam mėnesiui pagal atliktų per praėjusį kalendorinį mėnesį statybos darbų perdavimo – priėmimo aktus,6. Sutartis galioja nuo ----------------------------------------------- iki ----------------------------------------.7. Sutarties šalių sutarta, kad atliekant statybos darbus vadovaujamasi Bendrosiomis statybos rangos sutarčių sąlygomis.8. Sudaryti 2 sutarties vienodą teisinę galią turintys egzemplioriai, po vieną kiekvienai šaliai.9. Priedai:9.1. bendrosios statybos rangos sutarčių sąlygos. ;9.2. specialiosios statybos rangos sutarčių sąlygos (jeigu jos yra);9.3. statybos projektas;9.4. statybos sąmata;9.5. darbų vykdymo grafikas;9.6. kiti priedai.10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Pagrindinės Bendrųjų statybos rangos sutarčių sąlygų sąvokos.2. Bendrųjų statybos rangos sutarčių sąlygų taikymas.3. Sutartiniai įsipareigojimai:3.1. bendri įsipareigojimai;3.2. rangovo įsipareigojimai;3.3. užsakovo įsipareigojimai.4. Statybos darbų eiga.5. Darbų perdavimas ir priėmimas. Bandymai.6. Informacijos naudojimas ir konfidencialumas.7. Intelektinės nuosavybės teisės.8. Rangovo personalas.9. Apskaita.10. Statybos darbų kainos ir mokėjimai:10.1. kainos arba kainodaros taisyklės;10.2. mokėjimai.11. Statybos rangos sutarties dokumentų keitimas.12. Statybos rangos sutarties dokumentų keitimo įforminimas.13. Teisių ir pareigų perleidimas.14. Subrangos sutartys.15. Šalių įsipareigojimų vykdymo vėlavimai.16. Statybos rangos sutarties įvykdymo užtikrinimas.17. Statybos objekto draudimas.18. Statybos rangos sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva.19. Statybos rangos sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva.20. Statybos rangos sutarties kalba.21. Taikomi įstatymai.22. Mokesčiai.

 • Statyba Praktikos ataskaitos
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Tom
 • 16 puslapių (2415 žodžių)
 • Kolegija
 • Statybos praktikos ataskaitos
 • Microsoft Word 26 KB
 • Statybos baigiamosios praktikos ataskaita
  10 - 7 balsai (-ų)
Statybos baigiamosios praktikos ataskaita. (2016 m. Gegužės 08 d.). http://www.mokslobaze.lt/statybos-baigiamosios-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 08:47