Statybos įmonės vadyba


Įvadas. Valdymo funkcijų realizavimas teoriniu aspektu. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė-reguliavimas. Valdymo funkcijų realizavimas praktikoje. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė-reguliavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.

Savo darbe šią organizaciją visų pirma pasirinkau todėl, kad ji buvo įkurta 1995 metų pradžioje ir sėkmingai dirba bei plėtoja savo veiklą iki šių sunkių daugumai statybos įmonių dienų. Visų antra, ateityje planuoju dirbti statybos ir rekonstrukcijos darbus vykdančioje įmonėje, todėl įdomu buvo sugretinti ir palyginti, kaip tam tikro produkto darymo valdymas vykdomas praktikoje, ir kaip visa tai apibrėžiama teorijoje.

Pagrindinės šios organizacijos veiklos kryptys yra:

Analizuojant šios įmonės produkto kūrimo valdymą praktikoje, manau, būtina paminėti jos įvykdytus ir vykdomus projektus. Paminėsiu tik kelis iš jų:

UAB Vėtrūna organizacinė struktūra yra tokia:

Kaip matome, UAB Vėtrūna pagrindinė veikla yra sukoncentruota į statybos ir rekonstrukcijos darbų vykdymą, tam tikro produkto sukūrimą. Įmonė savo veikloje vadovaujasi pagrindiniais vadybos ir administravimo principais, kurie leidžia efektyviau ir brandžiau ją valdyti bei pasiekti užsibrėžtų tikslų bei rezultatų.

VALDYMO FUNKCIJŲ REALIZAVIMAS TEORINIU ASPEKTU

Detalumo lygis. Strateginiai planai suformuluojami paprastais ir bendrais terminais, kad žmonės suvoktų organizacijos veiklos visumą, tuo tarpu operatyviniai planai sudaromi detaliai.

Kontrolė-reguliavimas – darbų eigos arba jų rezultatų palyginimas su numatytaisiais ir darbo proceso grąžinimas į numatytas vėžes perskirstant išteklius.

Poveikio žmonėms efektas (kokį poveikį darbuotojams daro naudojamos kontrolės procedūros: teigiamą, neigiamą, sukelia stresines reakcijas, demotyvacija darbui ir t. t.).

Baigiamoji kontrolė - atliekama baigus darbą.

VALDYMO FUNKCIJŲ REALIZAVIMAS PRAKTIKOJE

Prieš tai buvusioje darbo dalyje pagrinines valdymo funkcijas – planavimo, organizavimo, skatinimo ir kontrolės-reguliavimo – apžvelgėme teoriniame lygmenyje. Šioje darbo dalyje tų pačių valdymo funkcijų realizavimą apžvelgsime mūsų pasirinktoje organizacijoje – UAB Vėtrūna.

Pagrindinis padalinys atliekantis planavimo funkciją yra Projektų valdymo skyrius. UAB Vėtrūna produkto darymo proceso planavimas dažniausiai yra paremtas taškinio planavimo sistema. Čia naujos veiklos kryptys numatomos ir planuojamos tik tada, kai vadovai aiškiai mato perspektyvas. Be to, šios srities, kurioje veikia ši įmonė, produkto darymo procese, nesunku kiekybiškai įvertinti planus, nes visi keliami tikslai ir uždaviniai yra pakankamai aiškūs. Šis aiškumas padeda tiksliai pateikti darbuotojams jų užduotis ir taip jie lengviau gali susikoncentruoti ties savo užduoties tikslo siekimu.

Viena iš šios įmonės produkto darymo proceso planavimo dalių yra prognozavimas. Tačiau tai nėra atliekama remiantis grynais statistiniais duomenimis ar užsakant ekspertizę, tai atlieka patys vadybininkai, kurių sprendimams čia didelę įtaką turi generalinio direktoriaus nuomonė. Darbuotojai, užimantys aukščiausias vietas įmonės struktūroje, patys išnagrinėję įvairius įmonės veiklos rezultatus bei apskaičiuotus rodiklius, sudaro savo prognozes. Ekspertai yra nesamdomi todėl, kad pagal įmonės nuostatas tai yra pernelyg brangu, be to, įmonės vadybininkai turi pakankamai patirties šioje sferoje, kad būtų atlikta gana patikima ekspertizė.

Taigi, pagrindiniai spendimai šioje organizacijoje priimami ir planai sudaromi, koreguojami aukščiausiu lygiu ir šiame etape dalyvauja generalinis direktorius bei Projektų valdymo skyrius. Planuojant taip pat atsižvelgiama į Komercijaus skyriaus bei Gamybinio skyriaus pasiūlymus. Savo pasiūlymus taip pat teikia direktorius statybai, kuris yra tarpinė grandis, perduodant nurodymus darbų vadovams, organizuojantiems atskirų objektų statybos ar rekonstrukcijos darbus. Kiekvienam vykdomam objektui yra priskirtas vienas darbų vadovas. Priklausomai nuo objekto dydžio ir atliekamų darbų apimties, objektuose dirba nuo trijų iki dešimties meistrų, vadovaujančių atskiroms žmonių brigadoms.

UAB Vėtrūna kiekvienam darbų vadovui atskirai yra sudaromi operatyviniai planai. Operatyvinius planus darbų vadovams sudaro direktorius statybai. Jie yra aprašomojo bei rodiklių suvestinių pobūdžio. Rodiklių suvestinėse yra nustatoma darbo apimtis t. y. nurodoma kokią darbų dalį reikia atlikti per tam tikrą laiko periodą. Darbuotojams, kurie dalyvauja produkto darymo procese, operatyvinius planus sudaro jiems vadovaujantis asmuo, ir šie planai yra žodinio ir aprašomojo pavidalo. Aprašomasis planas – tai daugybė įvairiausių instrukcijų ir kitų dokumentų, kuriuose yra oficialiai įformintos visos pareigos, kas ką privalo atlikti, kokiose situacijose ir kokie veiksmai yra draudžiami. Aprašomasis planas yra bendras visiems tam tikro objekto darbuotojams.

  • Vadyba Referatas
  • Microsoft Word 34 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (3422 žodžiai)
  • Ina
  • Statybos įmonės vadyba
    10 - 8 balsai (-ų)
Statybos įmonės vadyba. (2015 m. Birželio 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/statybos-imones-vadyba.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 10:41
×