Statybos organizavimo egzamino klausimai ir atsakymai VGTU


Statybos konspektas.

Teisės aktai bei norminiai techniniai dokumentai statyboje. ES norminiai teisės aktai yra. LR norminiai teisės aktai yra. Pasirenkamieji norminiai dokumentai. Pabraukti dokumentai yra privalomi. Europos sąjungos teisės aktai. Pirmojo lygio ES teisės aktais. Antrojo lygio ES norminius teisės aktus. Privalomieji dokumentai. ES ir tarptautinės sutartys ESTS. ES reglamentas - ET , EP arba vien tik EK priimtas reglamentas. ES direktyvos. ES sprendimai. Žalioji knyga –. Baltoji knyga. LR teisės aktai. LR kodeksai. LR įstatymai. Statybos įstatymas Teritorijų. Įstatymas Žemės įstatymas Standartizacijos. Įstatymas Priešgaisrinės. Įstatymas Pajūrio. Įstatymas Miškų įstatymas. Higienos normos. Darbo taisyklės. Taisyklės DT. Statybos taisykles. Techninės sąlygos. Metodinės priemonės , rekomendacijos. Statybos proceso dalyviai. Statytojo užsakovo teisės ir pareigos. Statytojo užsakovo pareigos.            . Statytojo užsakovo teisės. Statinio projektuotojo pareigos ir teisės Statinio projektuotojas privalo. Statinio projektuotojas turi teisę. Rangovo teisės ir pareigos. Tyrinėtojo teisės ir pareigos. Tiekėjo teisės ir pareigos Tiekėjas. Statybos techninė priežiūra. Techninės priežiūros vykdymo tvarka. Projekto vykdymo priežiūros tvarka. Statinio projekto valdytojas. Statinio statybos valdytojas. Sutartys statyboje. Rangos sutarčių rūšys. Laisvos formos sutartys. Standartinės formos sutartys. Fidic sutartys. Bendrosios sutarties sąlygos. FIDIC Žalioji knyga. FIDIC Raudonoji knyga. FIDIC Geltonoji knyga. FIDIC Sidabrinė knyga. Konkrečiosios sutarties sąlygos. Sutarčių vykdymo užtikrinimas. Statinio projektavimas bei projekto raidos etapai. Techninis projektas. Techninį projektą. Pasirengimas statybai ir statybos organizavimo projektas.


Visus LT statybą reglamentuojantys norminiai dokumentai: ES norminiai teisės aktai, LR norminiai teisės aktai, pasirenkamieji norminiai techniniai dokumentai.

ES ir tarptautinės sutartys (ESTS),

Europos sąjungos teisės aktai tai ES norminius teisės aktus leidžiančių institucijų (ET, EP arba vien tik Europos Komisijos) parengti dokumentai, kurie yra privalomi ES valstybėms narėms. Visi ES norminiai teisės aktai skirstomi į 2 lygius. Pirmojo lygio ES teisės aktais yra vadinamos ES pagrindą sudarančios tarptautinės sutartys. Pirmojo lygio teisės aktais - sutartimis siekiama vis didesnės Europos valstybių integracijos, bendrosios rinkos, pagrįstos keturiomis judėjimo laisvėmis (laisvas turto, asmenų, kapitalo ir paslaugų judėjimas) sukūrimu ir palaipsniu šalių ekonomikos politikos suartėjimu. Antrojo lygio ES norminius teisės aktus sudaro privalomieji ir neprivalomieji ES teisės aktai. Antrinės teisės aktams priskiriami šie privalomieji dokumentai: ES reglamentai, ES direktyvos, ES sprendimai.

Atsakymo neradau, jei kas rasit praneškit

ES reglamentas - (ET, EP arba vien tik EK priimtas reglamentas) yra bendrasis teisės aktas, kurį privaloma vykdyti. Reglamentas yra privalomas visoms Europos sąjungos valstybėms. Jis taikomas lygiagrečiai su nacionaline teise be pačių valstybių narių valdžios įstaigų įsikišimo.

ES direktyvos - dokumentai, kurie skiriami valstybėms narėms. Šios direktyvos nusako tikslus, kuriuos turi pasiekti ES valstybės narės. Skirtingai nuo reglamentų, šiuo atveju ES valstybės narės gali pačios pasirinkti būdus, kaip bus pasiekiami šie tikslai. ES valstybės narės siekia nustatytų tikslų priderindamos nacionalinius teisės aktus direktyvoje nurodytiems reikalavimams. Direktyvos būna skiriamos visoms ES valstybėms narėms arba tik atskiroms narėms. Direktyvos yra privalomos.

89-654 EEB “Dėl minimalių darbovietėje taikomų saugos ir sveikatos reikalavimų“

81-81 EEB “Matavimo vienetų suderinamumo direktyva“ ir t.t.

ES sprendimai - dažniausi yra individualūs, t.y. taikomi atskiroms ES valstybėms arba net pavieniams ES piliečiams. Sprendimais yra siekiama, kad valstybė narė ar Sąjungos pilietis atliktų tam tikrus veiksmus, tuo suteikiant valstybei narei ar Sąjungos piliečiui tam tikrų teisių arba įpareigojimų. Spendimai yra privalomi.

Komunikatas – EK paskelbtas teisės akto pasiūlymas. Neprivalomas dokumentas.

Žalioji knyga – dokumentas skirtas pradėti diskusijas ir konsultacijas tam tikru klausimus. Neprivalomas dokumentas.

Baltoji knyga – autoritetingas pranešimas, kuriame aptariamas konkretus klausimas ir jo sprendimo būdai. Dažnai paskelbiama po žaliosios knygos. Neprivalomas dokumentas.

LR teisės aktai: LR kodeksai, LR įstatymai, STR.

LR kodeksai - sistemingi tam tikrų visuomeninių santykių sritį reguliuojančių teisės normų rinkiniai.

LR įstatymai - aukščiausiąją teisinę galią valstybėje turintis norminis aktas.

LR Kodeksai - sistemingi tam tikrų visuomeninių santykių sritį reguliuojančių teisės normų rinkiniai(civilinis kodeksas ir administracinės teisės pažeidimų kodeksas). Šie kodeksai reglamentuoja civilinių asmenų veiklą LT bei numato atitinkamas administracines nuobaudas už padarytus pažeidimus.

12. Įstatymai. LR įstatymai - aukščiausiąją teisinę galią valstybėje turintis norminis aktas. Svarbiausieji iš jų:

14. Higienos normos Reglamentuoja šilumos pakankamumą, apšvietimą, polimerinių statybos medžiagų naudojimą, riboja kvapų koncentraciją, triukšmo lygį, vibraciją. Patalpos turi būti įrengiamos taip, kad būtų tinkamos gyventi, dirbti ir poilsiauti. Statybą reglamentuojančios higienos normos yra patvirtinamos sveikatos apsaugos ministro įsakymais.

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje; DT 6-00 Chloro naudojimo saugos taisyklės ; DT 8-00 Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės

Darbo taisykles patvirtina vyriausias valstybinio darbo inspektorius

17. Standartai: Standartai - pripažintos nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka parengti ir priimti statybos srityje taikomi dokumentai. Lietuvos standartai (LST), Europos standartai (EN), Tarptautiniai standartai (ISO). Aukštesni standartai naikina žemesnius. Laisvai taikoma. Tai pasaulio mastu reglamentuoti dokumentai. EN-CEN,CENELEC. CEN nesusiję su elektrika. Standartų užduotis suvienodinti gaminius.

 • Statyba Konspektai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Gedas
 • 44 puslapiai (12923 žodžiai)
 • Universitetas
 • Statybos konspektai
 • Microsoft Word 1753 KB
 • Statybos organizavimo egzamino klausimai ir atsakymai VGTU
  10 - 10 balsai (-ų)
Statybos organizavimo egzamino klausimai ir atsakymai VGTU. (2016 m. Balandžio 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/statybos-organizavimo-egzamino-klausimai-ir-atsakymai-vgtu.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 13:33