Statybos praktika


Statybos praktikos ataskaita. Statybu praktika. Statybos praktika uab. Praktikos ataskaita statybos. Darbu vadovo pareigos praktikos ataskaita. Statybu pazeidimai referatas. Statybos inzinerijos praktikos ataskaita. Statybines gamybine praktikos ataskaitos pavyzdys. Darbų vadovo atsakomybė. Baigiamosios praktikos ataskaita. inžinerinių tinklų statyba.

Įvadas. Uab „apastata“ veiklos valdymo struktūra ir veikla. Juridinis statusas. Ūkinės veiklos pobūdis. Uab „apastata" struktūra. Statybos vadovo ir specialiųjų darbų vadovo pareigos. Statybos vadovo ir specialiųjų darbų vadovo teisės. Statybos vadovo ir specialiųjų darbų vadovo atsakomybė. Statybos darbų žurnalas. Privalomieji dokumentai statybos darbams pradėti. Privalomieji statybos darbų dokumentai. Vadovavimas statybos darbams. Darbų kokybės kontrolė. Bendrieji darbų saugos reikalavimai įmonėje. Darbdavių ir darbuotojų atsakomybė už darbų saugos norminių aktų pažeidimus. Aplinkosauga. Sienų įrenginio technologija. Stogo įrengimo technologija. Išvados. Informacijos šaltiniai.

Lauko sienų apšiltinimo darbus polistireniniu putplasčiu ir akmens vata;2. Fasadų ir stogų skardinimo darbus;3. Fasadų apdailą struktūriniu tinku;4. Elektros montavimo darbus;5. Šildymo sistemos modernizavimo darbus;6. Sutapdintų stogų apšiltinimo darbus;7. Šlaitinių stogų apšiltinimo darbus;8. Langų keitimo darbus;9. Ventiliuojamų fasadų montavimo darbus;10. Pastatų renovacijos projektų parengimas;11. Konsultacijos pastatų renovacijos klausimais.

pažeisti, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatai, nustatyti šio reglamento ir samdytojo sutarties;

Praktikos metu susipažinau su statybos darbų žurnalu. Statybos darbų žurnalas - privalomas statybos darbų vykdymo dokumentas, kuriame užrašoma statinio statybos darbų eiga. Žurnalas pildomas nuo statinio pradžios ir pateikiamas statinio pripažinimo tinkamu naudojimui komisijai kartu su kitais dokumentais, patvirtinančiais statybos pabaigą ir atliktų darbų kokybę. Žurnalas pildomas tam, kad būtų patvirtinti, atskiri darbai, naudojamų statybos produktų atitiktis statinio projekto ir statybos norminių aktų reikalavimams.

Žurnalą parengia pildymui ir perduoda rangovui užsakovas. Užsakovas užpildo titulinį lapą, nurodo jame pagrindinius statinio duomenis ir perdavimo - priėmimo aktu žurnalas perduodamas rangovui.

Darbų vadovas, atsakingas už darbų vykdymą objekte, pildo bei saugo statybos darbų žurnalą. Įrašai apie atliktus darbus žurnale daromi kasdieną.

Forma F - 1. Šią formą užpildo statytojas. Tai pagrindiniai duomenys apie statinį, nurodant, ar statinys priklauso ypatingųjų statinių kategorijai. Nurodomi projektuotojo, rangovo ir subrangovų kvalifikacijos atestatų numeriai, išdavimo datos.

Forma F - 2. Šią formą pradeda pildyti statybos darbų vykdytojas. Šioje formoje rašomi statinių pavadinimai, plotas, tūris, darbų pradžios ir pabaigos datos

Forma F - 3. Čia nurodomi statytojo, projektuotojo, statybos rangovo atsakingų asmenų sąrašas. Taip pat nurodomi statybos techninio prižiūrėtojo, projekto vykdymo priežiūros, spec. statybos priežiūros vadovų kvalifikacijos atestatų numeriai ir išdavimo datos, fiksuojama jų kaita.

Forma F - 6. Žurnalo priedų ir specialiųjų statybos darbų žurnalų registravimas

Yra pildoma daug kitų formų, kurių kiekviena turi savo paskirtį.

Statyboje, tikrinant statybos ir montavimo darbų kokybę, defektai ar normų pažeidimai nustatomi tokiais būdais ir metodais:

natūriniais bandymais - apkrovus konstrukcijas išorės apkrova matuojamo gautosios deformacijos ir lyginamos su apskaičiuotosiomis;

Įmonės, gaminančios produkciją ar teikiančios paslaugas pagal kokybės kontrolės sistemų tarptautinius standartus, privalo:

•palaikyti pasiektą stabilią produkcijos ar paslaugų kokybę, kuri atitiktų vartotojo

pateikti atliekamų darbų, panaudotų medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus;

Darbuotojams, dirbantiems su elektros įrenginiais, aparatais ar įrankiais, juos prižiūrintiems ir remontuojantiems, turi būti suteiktos atitinkamos elektrosaugos grupės.

Darbuotojai turi žinoti pagrindinius saugos ženklus; draudžiamųjų, įspėjamųjų ir nurodomųjų ženklų ir užrašų vykdymas yra privalomas.

Įmonė vykdydama savo veiklą vadovaujasi Aplinkos apsaugos įstatymų ir kitais poįstatyminiais aktais. Pateikiau kelis pagrindinius aplinkosaugos straipsnius:

Praktiką atlikau UAB „Apastata“ įmonėje, kurioje stebėjau vienbučio gyvenamojo namo statybą. Objektas yra Ramiojoj g. 9, Tauragėje. Atliekami gyvenamojo namo statybos darbai, vykdant projektavimo darbus dviem etapais: pirmasis etapas – pastato laikančiųjų kontrukcijų statyba, antrasis – vidaus bei išorės apdaila.

Pastato laikančios sienos yra porito blokelių apšiltintos akmens vata su apdailine sienute. Pastato stogas - dvišlaitis, dengtas keraminėmis čerpėmis. Į pastatą patenkama iš gatvės pusės, taip pat yra išėjimas į vidinį kiemą.

  • Microsoft Word 1621 KB
  • 2016 m.
  • 21 puslapis (4099 žodžiai)
  • Kolegija
  • Antanas
  • Statybos praktika
    9 - 3 balsai (-ų)
Statybos praktika. (2011 m. Gegužės 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/statybos-praktika-2.html Peržiūrėta 2019 m. Gruodžio 13 d. 09:34
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!