Stavropolio regiono geologinis tyrimas, Rusija


Rusijos naudingos iskasenos zemelapis. Žemėlapio ilgio santykis su tikruoju vietos. Rusijos naudingosios iškasenos. Rusijos rajono zemelapis. Rusijos regijonu zemelapis. Geologinis pjuvis.

Įvadas. Geografinis rajono aprašymas. Stratigrafinis aprašymas. Tektonika. Kalnodara. Raukšlės. Lūžiai. Geologinė raida. Naudingosios iškasenos. Išvados. Literatūra. Priedai. Priedas. Litologinė pjūvių legenda. Priedas. Geologinis pjūvis a – b. Priedas. Geologinis pjūvis c – o. Priedas. Tektoninė schema.

Darbo objektas yra geologiniame žemėlapyje pavaizduota teritorija, kuri išsidėsčiusi stavropolio srityje. Pagrindinis darbo tikslas – išnagrinėti geologinį žemėlapkursinį darbą sudaro penki skyriai ir trys poskyriai. Pirmasis skyrius geografinis rajono aprašymas jame trumpai apibūdinama tiriama teritorija. Antrame - stratigrafiniame aprašyme apibendrinamos tiriamos teritorijos nuogulos ir jų slūgsojimo seka. Kitame skyriuje aptariama tiriamos teritorijos tektonika. Jis skirstomas į poskyrius, kuriuose aptariama teritorijos kalnodara, raukšlės ir lūžiai. Ketvirtajame – geologinė raida trumpai aprašoma nuogulų formavimosi sąlygos. Atkurta rajono formavimosi istorija. Paskutiniajame - naudingos iškasenos - trumpai apibūdinamos naudingosios iškasenos ir jų panaudojimas.

Noriu padėkoti lektorei irmai vėjelytei už pagalbą ruošiant šį kursinį darbą. Taip pat nuoširdus ačiū grupės draugams už palaikymą ir pagalbą.

Darbas atliktas vilniaus universiteto geologijžemėlapio tiriama teritorija išsidėsčiusi rusijoje, maždaug stavropolio srityje. Šiame rajone teka zolkos upė. Netoli jos yra michailovkos miestelis, kuris yra tiriamoje teritorijoje, taip pat tokiu pat pavadinimu yra ir miestas volgogrado regione. Žemėlapio tiriamos teritorijos plotasmastelis – žemėlapyje nubrėžtos linijos ilgio santykis su tikruoju vietos atstumu. Šiame žemėlapyje jis yra stambus (1:50000). Žemėlapį sudaro sutartiniai ženklai ir stratigrafinė kolonėlė. Uolienų amžius nurodomas spalvomis, indeksais. Izohipsės žemėlapyje nubraižytos kas 50 m. Izohipsė – tai topografinio žemėlapio linija, jungianti vienodo žemės paviršiaus absoliučiojo ar santykinio aukščio taškus. Jų visuma vaizduoja vietovės reljefą.

Teritorijos reljefas yra kalnuotas. Kalnas – žemės paviršiaus pakiluma, kurios santykinis aukštis 200 m, ryški viršūnė, statūs šlaitai ir nuo aplinkos ribojanti papėdė. Jo formavimasis gali būti susijęs su žemės plutos kilimu, ugnikalnių, ledynų veikla, erozija. Vakarinėje žemėlapio dalyje, netoli santos miesto (Ńąķņą) aukščiausias reljefo taškas – 915 m (ć. Źóķü˙), žemiausias – 167 m, žemėlapio apatinėje dalyje ( pietryčiuose), iš rytų į vakarus teka kištimo upė.

Tiriamoje teritorijoje vyrauja įvairios uolienos. Triaso sistemos pagrindinės uolienos yra argilitai, smėlynai, juros sistemos – moliai ir smėliai, kreidos sistemos – moliai, smėliai, mergeliai, paleogeno sistemos – klintys, smėliai, moliai, neogeno – mergeliai, moliai, konglomeratai ir smėliai.

  • Geologija Kursinis darbas
  • Microsoft Word 2603 KB
  • 2011 m.
  • 19 puslapių (2993 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ingrida
  • Stavropolio regiono geologinis tyrimas, Rusija
    10 - 3 balsai (-ų)
Stavropolio regiono geologinis tyrimas, Rusija. (2011 m. Vasario 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/stavropolio-regiono-geologinis-tyrimas-rusija.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 19:56
×