Stereotipai ir diskriminacija


Įvadas. Stereotipų samprata ir jų atsiradimo priežastys. Stereotipai tarp lyčių. Stereotipai apie vyrus. Tautų stereotipai. Diskriminacija. Diskriminacija dėl lyties. Diskriminacija dėl amžiaus. Diskriminacija dėl religijos, tikėjimo, įsitikinimų ir pažiūrų. Diskriminacija dėl rasės ir etninės priklausomybės, tautybės ir kalbos. Diskriminacija dėl socialinės padėties. Išvados. Literatūros šaltiniai.

Kiekvieną dieną mus supa stereotipai ir tai yra neišvengiama mūsų gyvenimo dalis. Stereotipai dažniausiai tampa pagrindu mėgti ar nemėgti kurios nors grupės narių. Akivaizdu yra tai, jog jie veikia suvokimą apie kitus žmones, mūsų pačių pastabumą bei įvykių vertinimą. Kaip galime pastebėti, stereotipai yra labai svarbūs. Tai kas gi jie yra?

Stereotipų sąvokų, apibrėžimų yra tikrai gausu. Vieni juos supranta vienaip, kiti – kitaip, bet kiekvieno bendras suvokimas apie stereotipus yra labai panašus ir, galima sakyti, jog vienodas. Pirmasis stereotipo sąvoką socialine prasme pavartojo W. Lipmannas 1922 metais išleistoje knygoje „Viešoji nuomonė“, čia stereotipas apibrėžiamas kaip kognityvi struktūra, apimanti asmens žinias, įsitikinimus ir laukimus, susijusius su tam tikra žmonių grupe. Ši sąvoka leidžia apibendrintai manyti, kad visų grupės narių charakteristikos yra vienodos.

Panaši, bet siauresnė stereotipo sąvoka yra apibrėžta David G. Myers ,,Psichologijos“ knygose, kur stereotipas – tai įsitikinimas apie žmonių grupės asmenines savybes arba stereotipas – apibendrintas (dažnai pernelyg apibendrintas) įsitikinimas apie žmonių grupę. Platesnė stereotipo sąvoka, kurią autorius pavartojo, skamba taip: stereotipai – tai tam tikri nuolatiniai schematizuoti kokios nors žmonių grupės apibendrinimai, dažnai netikslūs vaizdiniai. Akivaizdu yra tai, jog pirmos dvi autoriaus sąvokos yra apibrėžiamos siauresne prasme, trečioji – platesne, bet jų reikšmė išlieka ta pati.

Panagrinėjus, kaip stereotipo sąvokas apibūdina sociologijos mokslo atstovai, galime pastebėti,jog panašių stereotipų apibrėžimų pateikia asmenys, tokie kaip J. Leonavičius, pagal kurį stereotipas – visuomenės sąmonėje funkcionuojantis supaprastintas, schematizuotas, emociškai nuspalvintas kokio nors objekto vaizdinys. Pagal L. Broom stereotipas – supaprastintas grupės ir jos narių vaizdinys, dažnai paremtas nusistatymu. A. Giddens teigimu, stereotipai – įsitvirtinę ir nelankstūs žmonių grupių apibūdinimai.

Nagrinėjant stereotipų prasmę įvairiais aspektais (sociologijos, psichologijos), ji išlieka tokia pati. Palyginus visus šiuos stereotipo apibrėžimus, galima daryti išvadą, jog įvairių autorių nuomone, stereotipas yra supaprastinta elgesio forma, vaizdinys, schematizuotas supratimas apie tam tikrą žmonių grupę. Stereotipai būdingi visiems žmonėms, todėl turėdami tam tikrą dalį tiesos (kadangi jie yra dažnai netikslūs) gali prognozuoti tam tikrą elgesį ar mąstymą.

Mąstymas stereotipais yra būdingas kiekvienam žmogui. Juk dažnai pamatę tam tikrus reiškinius, daiktus ar žmones priskiriame juos tam tikrai kategorijai, pavyzdžiui, pamatę iššaukiančiai apsirengusią dailiosios lyties atstovę, dažnam kiltų asociacija, jog tai nepadoraus elgesio moteris, nors tai gali būti ir netiesa. Stereotipinis mąstymas padeda greičiau ir tinkamiau, nors dažniausiai labai nelanksčiai, reaguoti į aplinką bei supaprastinti mūsų suvokimą. Stereotipai veikia ne tik suvokimą, bet ir elgesį bei socialinius santykius (išsamesnis stereotipų poveikis bus nagrinėjamas vėliau). Kadangi jau suformuluota aiški mintis, jog stereotipai yra labai svarbūs ir galingi kiekvieno mūsų kasdienybėje, kyla klausimas: o iš kur ir kodėl jie atsiranda?

Į šį klausimą atsakymo variantų yra gana įvairių. Reikėtų pastebėti, jog tyrėjai neturi vieningos nuomonės apie stereotipų prigimtį. Vieni mano, kad visuomenės sąmonės stereotipas visada specialiai organizuotas ir funkcionuoja kaip tam tikras socialinis ženklas, kiti sutinka su tuo, jog stereotipinis mąstymas susiformavo stichiškai, t.y., neaišku iš kur, bet tuo pačiu teigia, jog stereotipai palaikomi sąmoningai pasitelkiant apriorines, t.y., nepriklausančias nuo patirties, pažiūras. Kadangi kai kurie stereotipai būna bendri visiems, t.y., kai nepriskiriami tam tikrai lyčiai ar rasei, o bendrai kažkokiai žmonių grupei (tarkim, pamatę apkūnų žmogų, dažnas iš mūsų pagalvoja, jog jis labai daug valgo), socialinio stereotipo egzistavimo pagrindas yra skirtingų žmonių susitarimas dėl stereotipizuojamų objektų ir situacijų. Kuo didesnė darna ir susitarimas tarp žmonių vertinimų, tuo tvirtesnis ir labiau išreikštas yra socialinis stereotipas.

Taip pat galima teigti, jog stereotipų atsiradimas yra susijęs su dviem esminiais veiksniais, kuriuos išskiria V. Pruskus. Pirmas – tai nesąmoningas (instinktyvus) kolektyvinis perdirbimas ir antras – individuali sociokultūrinė aplinka, kai masinėmis informacijos priemonėmis (jų vaidmuo stereotipų formavime taip pat bus nagrinėjamas eigoje) sukuriamas tikslingas ideologinis poveikis, pavyzdys galėtų būti įvairios reklamos: jeigu nori būti būtent toks, tai turi pirkti ir vartoti būtent tą produktą.

Svarbų vaidmenį aiškinant stereotipų atsiradimą atlieka socialinės psichologijos atstovai. Socialinėje psichologijoje yra trys pagrindinės teorijos, kurios bando išsiaiškinti stereotipų atsiradimo priežastis. Pirmoji - ,,autoritarinio tipo asmenybės“ teorija, kuri yra ypač linkusi pasiduoti stereotipams bei atskleidžianti asmenybės bruožus kaip autoritarizmą, paklusnumą autoritetams, konservatyvų mąstymą, netoleranciją ir pan. Autoritariškų žmonių vaikystės tyrimai atskleidžia, jog tokie žmonės vaikystėje dažnai būna patyrę griežtą bausmę. Dėl to spėjama, kad jie užgniaužia savo impulsus, priešiškumą ir ,,primeta“ juos kitoms grupėms. Tokie žmonės linkę vertinti griežtomis kategorijomis ,,klaidinga - teisinga“, todėl jie negali pakęsti dviprasmybių, įvaldyti nevienareikšmių situacijų, būna nuolankūs tiems, kurie turi galią, linkę bausti pažeidžiamesnius – mąstyti stereotipiškai.

  • Etika Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 44 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (4727 žodžiai)
  • Universitetas
  • Edita
  • Stereotipai ir diskriminacija
    10 - 8 balsai (-ų)
Stereotipai ir diskriminacija. (2015 m. Lapkričio 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/stereotipai-ir-diskriminacija.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 01:50
×