Stiklo paketų gamyba įmonės finansinė analizė


Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės finansinė būklė. Balanso dinaminė analizė. Balanso struktūrinė analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos dinaminė ir struktūrinė bei veiksnių analizė, EBITDA. Pelno (nuostolių) ataskaitos dinaminė analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos struktūrinė analizė. Įmonės veiksnių analizė. Ebitda. Veiklos pelningumo rodiklių analizė. Mokumo rodiklių analizė. Aktyvumo (einamosios veiklos) rodiklių analizė. Kapitalo struktūros įvertinimas. Pinigų srautų ataskaitos dinaminė analizė. Įmonės veiklos įvertinimas. Įmonės bankroto tikimybė. Išvados. Rekomendacijos. Literatūros sąrašas.


Temos aktualumas. Kiekvienai įmonei svarbu žinoti savo finansinę būklę, gebėti matyti ir analizuoti balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitose gautus rezultatus. Neretai tokios analizės rezultatai tampa galutiniais savininku ar akcininkų sprendimais dėl įmonės ateities planų.

Praktikos objektas – UAB „Bodesa“ finansinės ataskaitos.

Praktikos tikslas – išanalizuoti UAB „Bodesa“ finansinę būklę.

Pateikti UAB „Bodesa“ dinamines ir struktūrines analizes;

Apskaičiuoti UAB „Bodesos“ santykinius rodiklius.

Praktikos metodai. Dinaminė ir struktūrinė analizė bei santykinių rodiklių analizė.

UAB „Bodesa“ įsteigta 1996 m. gegužės 31 d.

Pagrindinė bendrovės veikla – gamybinė: stiklo paketų gamyba, aliuminio konstrukcijų gamyba, plastikinių langų montavimas, apdaila, statyba.

Yra sudaryta UAB „Bodesa“ horizintalioji balanso analizė, kuri pateikta trečiajame priede.

Finansinius metus palyginus su praėjusiais finansiniais metais turto suma sumažėjo 26,75 %, t.y. 2987671 Lt. O tam įtakos turėjo sumažėjas trumpalaikis turtas. Trumpalaikio turto suma sumažėjo 63,55% arba 2716833 Lt. Daugiausiai sumažėjo išankstiniai mokėjimai 73,77 % ir per vienerius metus gautinos sumos 73,69%. Taip pat finansinius metus lyginant su praėjusiais finansiniai metais trumpalaikiam turte padidėjo žaliavos ir komplektavimo gaminiai 277,62% arba 44628 Lt. Grynųjų pinigų kiekis padidėjo 124,71% t.y. 62430 Lt. Ilgalaikio turto vertė beveik nepasikeitė. Įmonės finansinius metus palyginus su praėjusiais finansiniais metais galima matyti, kad sumažėjo nematerialaus turto už 114279 Lt arba 42,40%. Materialaus turto įmonei sumažėjo truputį mažiau nei nematerialaus turto t.y. 504816 Lt arba 7,60%. Bet padidėjo pastatai ir statiniai 0,4% arba 1284 Lt, o tam įtakos turėjo, kad įmonė nusipirko negyvenamas patalpas – dirbtuves Kaune. Daugiausia sumažėjo kito materialaus turto 13438 Lt arba 47,37%. Įmonė po vienerių metų gavo turto už 348257 Lt, o investicijos į dukterines ir asocijuotas įmonės išliko tokios pat, kaip praėjusiais finansiniais metais t.y. 3200 Lt. Šis finansinis turtas padidėjo todėl, kad „Hermio projektai“ paskelbti restruktūrizuoti ir iš „po vienerių metų gautinos sumos“ – pirkėjų skolos – iškelta į „Finansinis turtas po vienerių metų gautinos sumos“.

Šios įmonės veikla finansuojama tiek nuosavu kapitalu, tieks skolintu kapitalu. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dalyje padidėjo įstatinis kapitalas 100% arba 500000 Lt. O nepaskirstyto pelno dalis sumažėjo 75,61% arba 1430738 Lt. Taip ir rezervai mažėjo 31,02% arba 500000 Lt. Finansinius metus palyginus su praėjusiais finansiniais metais įmonėje sumažėjo skolinto kapitalo suma 21,46% arba 1155489 Lt. Įmonės ilgalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 27,39% arba 1164137 Lt. Labiausiai sumažėjo lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai 40,33% arba 547247 Lt. Tam įtakos turėjo, kad praėjusiais finansiniais metais įmonė gavo pelną, tai grąžino dalį paskolų. Finansiniais metais atsirado įsipareigojimai tokie, kaip atidėjiniai 9040 Lt, įsipareigojimai ir reikalavimo padengimo 9040 Lt, kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 167000 Lt. O trumpalaikiai įsipareigojimai labiausiai sumažėjo finansinius metus lyginant su praėjusiais metais pelno mokesčio įsipareigojimas 98,91% t.y. 10028 Lt, tam įtakos turėjo, tai, kad finansiniais metais įmonė nemokėjo pelno mokesčio kadangi tais metais patyrė nuostolį. Gauti išankstiniai mokėjimai 68,23% arba 134543 Lt, bet padidėjo kredito įstaigoms 61,14% arba 208680 Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 258,95% arba 184507 Lt, o tam įtakos turėjo priimtų naujų darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių sąnaudų sumos atsiradimas. Taip pat per vienerių metų mokėtinos sumos palyginus su praėjusiais finansiniais metais atsirado finansiniais metais tokie straipsniai su darbo santykiais nesusiję įsipareigojimai - 407 Lt, atidėjiniai - 2260 Lt.

  • Microsoft Word 89 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 24 puslapiai (3920 žodžiai)
  • Universitetas
  • Janina
  • Stiklo paketų gamyba įmonės finansinė analizė
    10 - 10 balsai (-ų)
Stiklo paketų gamyba įmonės finansinė analizė. (2016 m. Vasario 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/stiklo-paketu-gamyba-imones-finansine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 26 d. 06:45
×