Stipri ir kryptinga asmenybė


Lietuvių kalbėjimo potemės 2018.

Stipri ir kryptinga asmenybė yra raktas į tautos laisvę. Pateikite šią mintį patvirtinančių konkrečių pavyzdžių.


XIX a. ne vienas šviesuolis visuomeninį darbą suprato kaip įsipareigojimą, svarbesnį nei asmeninės gerovės siekis. Išsilavinusi jaunuomenė ėmė sąmoningai vengti lenkų kalbos suvokdama, kad tauta gali išlikti tik kurdama kultūrą gimtąja kalba. Paskatintas Jono Basanavičiaus pradėjo kurti ir Vincas Kudirka. Savo tautiškumo pabudimą jis sieja su pirmuoju lietuvišku laikraščiu „Aušra“. Autorius tai liudija viename iš „Varpo“ numerių. „... rodos, girdėjau Lietuvos balsą, sykiu apkaltinantį, sykiu ir atleidžiantį: „O tu, paklydėli, kur ikšiol buvai““. Šis tautinės savivokos liudijimas jį iškelia kaip simbolinę lietuvių tautos atgimimo figūrą. Kudirka sąlyginai tęsė Jono Basanavičiaus darbą. Jis redagavo lietuvišką laikraštį „Aušrą“ , kurioje taip pat buvo propaguojamos tautinės idėjos, skaitytojai skatinami gerbti lietuvių kalbą. „Varpininkai“, analogiškai kaip ir „aušrininkai“ siekė, kad būtų panaikintas lietuviškos spaudos draudimas, atgauta teisė turėti tautinę mokyklą. Vincas Kudirka ne tik redagavo laikraštį, bet ir rašė į jį eilėraščius. Vienas jų, tai „Tautiška giesmė“ vėliau tapo Lietuvos himnu. Čia išvardytos svarbiausios tautos vertybės- meilė tėvynei, darbas jos labui, tautiečių vienybė, dora. Kudirka skatina tautiečius eiti „takais dorybės“ ir dirbti Lietuvos ir jos žmonių naudai. Jis pats - šių tikslų įgyvendinimo pavyzdys, pusę savo gyvenimo paskyręs tautos labui ir jos žadinimui, savo gyvenimu ir kūryba teigęs esmines tautos buičiai vertybes ir taip prisidėjęs prie Lietuvos kelio link nepriklausomybės.

Stipri ir kryptinga asmenybė. (2016 m. Balandžio 17 d.). http://www.mokslobaze.lt/stipri-ir-kryptinga-asmenybe.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 17 d. 21:33