Straipsnio „5–6 metų vaikų empatija ir jos ryšys su dėmesiu bei tėvų taikomu auklėjimo stiliumi“ analizė


Įvadas. Mokslinio straipsnio tikslas bei pagrindinės problemos, straipsnio autoriaus pasirinkti tyrimo metodai, raktiniai žodžiai-sąvokos. Studento samprotavimas. Mokslinio straipsnio autoriaus reikšmingiausios mintys, atlikti tyrimai ir jų rezultatų analizė. Išvados ir siūlymai. Literatūros sąrašas. Priedai.


Empatijos raiškos mechanizmas nėra iki galo aiškus, empatija siejama su įvairiais vaiko vidinio ir išorinio konteksto veiksniais, prieštaringos prielaidos keliamos lyginant berniukų ir mergaičių empatijos lygį. Manoma, kad dėmesys, kaip vidinio vaiko konteksto veiksnys, yra būtina sąlyga suprasti ir įsijausti į kitų žmonių jausmus, o dermė tarp tėvų taikomo vaiko auklėjimo stiliaus gali būti aukštesnio vaiko empatijos lygio prielaida.

Pagrindinis tikslas – įvertini penkiamečių šešiamečių empatiją, atsižvelgiant į vaikų dėmesį ir tėvų taikomą auklėjimo stilių. Tikslui pasiekti suformuluoti šie uždaviniai:

Dėmesys. Vaikų dėmesys buvo vertinamas specialiai šiam tyrimui parinkus / sukūrus užduotis, kurias atliekant atsiskleidė dėmesio patvarumas, koncentracija, paskirstymas, perkėlimas. Dėmesio patvarumas ir koncentracija vertinta vaikui pateikiant nespalvotą paveikslėlį, kurio atskiri laukeliai pažymėti skaičiumi nuo 0 iki 5, o greta paveikslėlio nurodyta, kokia spalva koks laukelis turi būti nuspalvintas . Vaiko prašoma nuspalvinti paveikslėlį tokia spalva, kokios reikalauja užduotis. Pusę užduoties vaikai atlieka tylioje aplinkoje (tiriamas dėmesio patvarumas), kitą pusę užduoties atlieka fone grojant muzikai (tiriama dėmesio koncentracija). Dėmesio paskirstymas vertintas pateikiant vaikui lapą, kuriame pavaizduota daug geometrinių figūrų (apskri- timų, stačiakampių, trikampių). Figūros nupieštos MS Paint kompiuterine programa. Vaiko prašoma surasti ir nuspalvinti visus trikampius. Dėmesio perkėlimas tirtas vaikui pateikiant nespalvotą paveikslėlį ir paprašoma jį spalvinti taip, kaip patinka. Praėjus penkioms minutėms nuo spalvinimo pradžios, vaikui duodamas kitas nespalvotas paveikslėlis ir pateikiama instrukcija, kaip tiksliai jis turi būti spalvinamas.

Auklėjimo stiliai. Remiantis klasikiniu D. Baumrind šeimoje taikomų auklėjimo stilių (autoritetiniu, autoritariniu ir leidžiančiu) skirstymu, specialiai šiam tyrimui buvo sudarytas klausimynas tėvams. Klausimyną sudarė aštuoni atvirojo tipo klausimai / situacijos. Situacijos buvo orientuotos į dvi D. Baumrind išskirtas auklėjimo stilių dimensijas – jautrumo (pvz., „Pro langą pastebite, kad Jūsų vaikas kieme žaidžia su kaimynų dukra, kuri Jums nepatinka. Kaip elgsitės?“) ir reiklumo (pvz., „Jūs kalbate telefonu rimtais darbo reikalais, o Jūsų vaikas laksto po namus kaip patrakęs ir garsiai rėkia, nors žino, kad taip elgtis negalima. Kaip elgsitės?“). Buvo prašoma, kad abu vaiko tėvai savarankiškai smulkiau pakomentuotų, kaip jie paprastai elgiasi / elgtųsi nurodytose situacijose. Kiekvienas tėvų pateiktas komentaras buvo priskirtas vienam iš trijų auklėjimo stilių. Vyraujančiu auklėjimo stiliumi laikomas tas, kurio tipo atsakymų buvo daugiausia.

  • Microsoft Word 32 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 12 puslapių (2574 žodžiai)
  • Kolegija
  • Rita
  • Straipsnio „5–6 metų vaikų empatija ir jos ryšys su dėmesiu bei tėvų taikomu auklėjimo stiliumi“ analizė
    10 - 1 balsai (-ų)
Straipsnio „5–6 metų vaikų empatija ir jos ryšys su dėmesiu bei tėvų taikomu auklėjimo stiliumi“ analizė. (2019 m. Birželio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/straipsnio-56-metu-vaiku-empatija-ir-jos-rysys-su-demesiu-bei-tevu-taikomu-auklejimo-stiliumi-analize.html Peržiūrėta 2019 m. Spalio 18 d. 22:57
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema