Straipsnių metodologinė analizė


Viešojo administravimo skaidrės. Ontologija. Morkevičiaus straipsnyje socialinė tikrovė atskleidžiama natūralistiškai. Epistemologija. Morkevičius išsikėlė natūralius klausimus apie darbo sąlygas. Tyrimo tikslai. Lyginamojoje Europos perspektyvoje. Imtis. Reprezantatyvi (tikimybinė) Netikimybinė, metodas (kvota). Duomenų rinkimas. Naudotas empirinis metodas apklausa, Aprašomoji ir inferencinė statistinė analizė. Duomenų analizė. Duomenys ir ryšiai tarp kintamųjų analizuojami taikant statistinius metodus. Išvados. Europos socialinio tyrimo (ESS) duomenų analizė parodė. Atlikus ESS duomenų analizę, taip pat nustatyta. Susirūpinimą kelia daugelio. Tirtose Europos šalyse. Atsižvelgiant į tyrimo tikslą bei keliamus uždavinius. Išvadų patikimumas. Išvados validžios. Taikomi statistiniai metodai, laikomasi griežtų standartų atliekant tyrimus. Literatūra. R. Tidikis. (2003). Socialinių mokslų metodologija. AČIŪ UŽ DĖMESĮ !!!. .


V. Morkevičiaus straipsnyje socialinė tikrovė atskleidžiama natūralistiškai, tiriami kintamieji iš viešojo ir privačiojo sektoriaus bei lyginamos jų darbo sąlygos.

Dr. S. Mikulionienės straipsnyje socialinė tikrovė - konstrukcionistiška, bandoma atskleisti su darbo santykiais susijusią diskriminavimo dėl amžiaus patirtį ir pakeisti požiūrį.

V. Morkevičius išsikėlė natūralius klausimus apie darbo sąlygas, bei tyrė viešojo ir privačiojo sektoriaus darbuotojų darbo krūvio, darbo sąlygų vertinimų panašumus ir skirtumus.

Dr. S. Mikulionienė atsižvelgdama į iškylančias problemas dėl amžiaus diskriminacijos bando konstruoti klausimus ir parodyti per konstruktus.

Lyginamojoje Europos perspektyvoje ištirti viešojo ir privačiojo sektoriaus darbuotojų darbo krūvio ir darbo sąlygų vertinimų panašumus ir trūkumus.

Pusiau struktūruotas giluminis interviu, Dokumentų kontentanalizė, Fokusuota grupinė diskusija.

Tirtose Europos šalyse savo darbu labiau patenkinti (priešingai nei teigiama daugelyje mokslinių studijų) buvo viešojo sektoriaus darbuotojai.

Straipsnių metodologinė analizė. (2015 m. Gruodžio 23 d.). http://www.mokslobaze.lt/straipsniu-metodologine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 09:22