Strateginis planavimas viešajame administravime


Įvadas. Strateginio planavimo samprata. Svarbiausi strateginio planavimo viešosiose organizacijose žingsniai. Išorinės aplinkos įvertinimas. Vidinės aplinkos jvertinimas. Literatūra.

Strateginių problemų išskyrimas yra labai reikšmingas todėl, kad nuo jų priklauso politinių sprendimų priėmimas. Strateginių problemų formulavimo paskirtis - aiškiai apibrėžti sunkumus, esamas alternatyvas, numatomus sprendimus ir veiksmus, vadovaujantis organizacijos filosofija, etinėmis ir moralinėmis vertybėmis bei tradicijomis.

Identifikuojant strategines problemas, galima pasirinkti keletą metodų - tiesioginis, netiesioginis, tikslų metodas ir "sėkmės vizijos" metodas. Plačiausiai viešajame sektoriuje vartojamas tiesioginis metodas. Šiuo atveju planuotojai nuo apžvalgos, misijos ir SWOT analizės eina prie strateginių problemų identifikavimo. Sis metodas pakankamai efektyvus, nes čia nėra išankstinės nuostatos dėl organizacijos vizijos. Be to, čia nėra kokių nors dominuojančių autoritetų, galinčių kaip nors paveikti suinteresuotuosius. Šis metodas yra bene demokratiškiausias ir tinkamiausias nuolat besikeičiančios organizacijų aplinkos sąlygomis. Tikslų metodas, kuris labiau susijęs su tradicinėmis planavimo teorijomis, į pirmą veiklos etapą iškelia tikslų ir uždavinių nustatymą, o toliau eina strateginių problemų identifikavimas. Kad šį metodą būtų galima sėkmingai taikyti, būtina organizacijų tikslus ir uždavinius pakankamai tiksliai specifikuoti ir detalizuoti, o tai leistų toliau plėtoti strateginių problemų identifikavimą. Toks metodas daugiau tinka hierarchinėse struktūrose, kur sprendimus priimantys turi realią galimybę formuluodami tikslus vėliau veikti planavimo procesus.

Pasirinkusios "sėkmės vizijos" metodą, organizacijos bando parengti geriausią jų ateities sėkmės modelį, kitaip tariant, organizacijos numato, kaip jos turi augti, vystytis ir kaip veikti, kai plėtra sėkminga, pagal numatomos sėkmės scenarijų. Strateginio planavimo komitetų nariams gali iškilti sunkumų derinant kiekvieno nario įsivaizduojamą organizacijos ateities sėkmę bei sąlygas. Esamos skirtingos pažiūros dažniausiai struktūrizuojamos į atskirus sėkmės vizijos elementus ir bandomos jungti, formuluoti iš atskirų alternatyvų organizacijos sėkmės viziją. Šiam tikslui dažnai pasitelkiamos konsultacinių struktūrų paslaugos, ekspertai, kritikai bei patarėjai.

Svarbus žingsnis viešajame administravime yra strategijos formulavimas ir problemų sprendimo plano priėmimas. Formulavimas ir priėmimas yra glaudžiai susiję, bet yra skirtingos jų fazės bei joms naudojamos procedūros. Strategijos formulavimas jungia kūrybinį procesą, diskusijas. Strategijos priėmimas dažniau išreiškia susitarimą, viešosios politikos būklę, interesų grupių pozicijas ir kt. Taigi matome, kad strategija privalo būti suformuluota taip, kad ji būtų priimtina politiškai, techniškai, juridiškai bei išreikšta etiškai tinkamomis ir įgyvendinamomis formomis.

Strategijos apibrėžimas labai platus. Jis turi apimti organizacijos politiką, sprendimus, išteklių išdėstymą ir valdymą, politinius veiksmus ir kt. Strategija bus netinkama, jei nebus vienovės tarp to, ką organizacija deklaruoja, ir to, ką ji iš esmės atlieka. Efektyvi strategija reikalauja ir efektyvesnių sąsajų su organizacijos išorine aplinka.

Strategijos formulavimas ir priėmimas priklauso ir nuo laiko bei kitų aplinkybių, tačiau galima išskirti bendruosius strategijos formulavimo bruožus ir lygius.

Strategija gali būti formuluojama visai organizacijai, kelioms organizacijoms - organizacijų asociacijai. Taip pat gali būti programų, paslaugų ar verslo proceso strategija bei įvairios strategijos rūšys pagal paskirtį, t.y. funkcijas - finansinė, informacinė, technologinė, valdymo ir kt.

Strategijos parengimas ir priėmimas turi padėti organizacijai geriau išspręsti esmines jos problemas ir numatyti būsimus tikslus ir uždavinius. Gerai parengtas ir priimtas strateginis organizacijos planas leidžia :

-gauti išsamų būsimą organizacijos veiklos vaizdą (bendrąsias strategijos koncepcijas ir daugelį įgyvendinimo detalių bei procedūrų);

  • Microsoft Word 3351 KB
  • 2016 m.
  • 14 puslapių (4519 žodžiai)
  • Universitetas
  • Nedas
  • Strateginis planavimas viešajame administravime
    10 - 2 balsai (-ų)
Strateginis planavimas viešajame administravime. (2013 m. Gruodžio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/strateginis-planavimas-viesajame-administravime.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 25 d. 09:24
×