Strateginis valdymas konspektas (2)


Strateginio valdymo samprata. Būsenų ateityje. RŪŠYS Intuityvinis. Priežasties ir pasekmės. Struktūrinės analizės. Struktūrinius pokyčius. Strateginis valdymas. Ateities tikslus. Pridėtinės vertės. Konkurencinis pranašumas. Funkcionavimo tikslus. Centras vadovauja. Veiklos laisvė. Trumpalaikė pelno. Priima centras. Įgyvendina filialai. Bendrieji principai. Valdymas per tikslus. Struktūrinės grandys , centras. Operaciniai sprendimai. Strateginiai sprendimai. Esminėmis problemomis. Konkurencinį pranašumą. Tikslinę orientaciją. Strateginio valdymo metodologija. Nustatytinė metodologija. Nustatytinė strategija. Iš anksto. Visą org. Plėtotinė metodologija. Nėra iš anksto aiški. Per visą vidutinės trukmės. Konservatyvūs trumpalaikiai tikslai. Strategijos alternatyvų. Įsipareigojimą strategijai. Pranašumai nebūtina prognozuoti. Sinergijos efektas. Viršija dalinių. Chaoso teorija. Pasekmės ir priežasties. Lošimų teorija. Org. tikslams. Elementai aplinkos. Vizija , misija , tikslai. Išorinė aplinka ir strategija. Lygiai makroaplinka. Pokyčių dinamikos. Aplinkos pokyčių. Politinį ir teisinį. Socialinį ir kultūrinį. Svarbiausi sėkmės veiksniai. Sėkmę rinkoje. Konkurencijos analizė. Pradėti pranašumų. Konkurentų profiliavimas. Sritys rinkos. Produktų portfelio matrica. Ilgalaikiai konkurenciniai pranašumai. Negali imituoti. Didesnė konkurencija. Koeficientai Cn. Sąnaudas stambinant. Agresyvios strategijos. Strateginės grupės. Mobilumo barjeras. Strateginė erdvė. Vartotojų tipai. Klientų analizė. Klientų valdoma. Nepatenkinta klientų paklausa. Rinkos segmentacija. Klientų profiliavimas. Klientų profilis. Į nedidelę. Stimuliavimo kompleksas. Ištekliai ir strategija. Pridėtinė vertė. Sąnaudų skirtumas. Rinkos vertę. Mažinti gamybos. Veiklų rūšys. Ilgalaikiai ryšiai. Bazinė produkcija. Ssgg swot.

Mokslinis (remiasi analize, tyrimais ir eksperimentais).

Struktūrinės analizės metodai skirti analizuoti prognozuojamo objekto struktūrinius pokyčius.

SV visuomet siejamas su perspektyva.

SV proceso rezultatas - pateikiama ir įgyvendinama strategija.

Strategija rengiama 3-7 metams (vid. trukmės periodas).

Kuo didesnis indėlis į org. pridėtinės vertės kūrimą, kuo didesnis konkurencinis pranašumas įgyvendinamas - tuo didesnis strategijos efektyvumas.

SV STADIJOS:

Finansinės kontrolės stilius (centras vykdo griežtą trumpalaikę finansinę kontrolę, filialams - visiška veiklos laisvė);

Strateginės k. st. (didesnė iniciatyva filialams, prerogatyva ilgalaikiams str. tikslams, bet atliekama trumpalaikė pelno kontrolė);

Centralizuotas st. (pagr. str. spr. priima centras, juos įgyvendina filialai).

Veiklos pobūdžio (produkciją gaminančios ir paslaugas teikiančios org.);

VPT grindžiamas vadovų ir vykdytojų bendradarbiavimu.

VPT STADIJOS:

Metodologija iš apačios į viršų (už planavimą tiesiogiai atsakingos org. struktūrinės grandys, centras nustato bendriausius planų sudarymo reikalavimus ir kritikuoja pateiktus planus);

Strateginiai sprendimai pagal TURINĮ:

Org. tikslinę orientaciją apibrėžiantys sprendimai;

Rinka pagrįsti str. spr.

Str. spr. ASPEKTAI:

NS teorijų KLASĖS:

PM strateginiai sprendimai gimsta palaipsniui, nenutrūkstamai ir jų negalima vienu žingsniu sujungti į bendrą užbaigtą strategiją.

Protiniai modeliai (atspindi pasaulio paveikslą, kurį org. darbuotojai ir vadovai įsivaizduoja savo protu ir mato, kaip jis gali paveikti jų veiksmus ir sprendimus);

Paskleista vizija (formuoja individų įsipareigojimą org. tikslams, kuriuos pažindami ir pripažindami turi realizuoti individai);

Komandinis pažinimas (padeda suformuoti didesnius grupės įgūdžius negu paprasti atskirų grupės narių sugebėjimai);

Sisteminis mąstymas (formuoja mąstymo metodą, leidžiantį spręsti visos organizacijos mastu ir plačiau).

Jų tikslas - paskleisti ir plėtoti protinius modelius organizacijoje.

Pažinimo procese didelės reikšmės neturi vertikalūs ryšiai iš viršaus žemyn.

Išteklių analizė; (nustato stiprybes ir silpnybes. Apima žmonių, finansinius ir operacinius išteklius)

Rinkos sąlygų TYRINĖJIMO aspektai:

Testai, leidžiantys įvertinti, ar org. yra įgijusi IKP:

Pranašumas turi būti pakankamai reikšmingas, kad ryškiai išskirtų org. tarp jos konkurentų;

Pranašumas turi išsilaikyti keičiantis aplinkai ir prieš konk. atakas;

IKP ŠALTINIAI:

Santykinių rinkos dalių variacija (kuo mažiau tarpusavy skiriasi atskirų įmonių sant. rinkos dalys - tuo mažesnis variacijos laipsnis. Mažesnis variacijos laipsnis - didesnė konkurencija);

Koncentracijos koeficientai Cn3 (rodo, kokią rinkos dalį užima n stambiausių gamintojų).

AGRESYVIOS STRATEGIJOS - strategijos atakos prieš konkurentą, kurios remiasi karinės strategijos principais ir pripažįsta brutalesnį jėgos panaudojimą, jei tikslas yra pasiekiamas ir svarbus.

AS atakos PRINCIPAI:

Svarbiausias principas - MOBILUMO BARJERAS. Jis trukdo kitų įmonių atsiradimą ir neleidžia grupės nariams grasinti vienas kitam.

SG analizės proceso ETAPAI:

Konk. pož. poros, kaip vyraujančios apibrėžiant strategines grupes, išskyrimas;

Konkurentų klasifikacija pagal požymių poras;

Bendrosios realizacijos apimties kiekvienai str. grupei apskaičiavimas;

SG analizės rezultatų grafinis vaizdavimas.

SG analizė leidžia išryškinti atėjimo į rinką arba veiklos plėtimo barjerus.

Pagrindinė analizės problema - teisingai pasirinkti vyraujančią požymių porą, pagal kurią nustatomos SG.

NEPATENKINTA KLIENTŲ PAKLAUSA - paklausa, kurios netenkina egzistuojantys produktai, kuriuos dabartiniu momentu gamina org. ir jos konkurentai.

KLIENTŲ PROFILIAVIMAS – klientų grupės, sujungtos į 1 rinkos segmentą, motyvacijos ir reikmių apibendrintos charakteristikos parengimas.

Planinė kainodara: pagr. kainų lygį lemiantis veiksnys - org. konkurencinė pozicija.

Pagal vertės grandinę (org. suskaidoma į elementus, kurių kiekvienas įneša nevienodą indėlį į PV kūrimą);

Vertės grandinė leidžia analizuoti konkrečių org. veiklų indėlį į PV kūrimą ir ilgalaikį org. konkurencinį pranašumą.

  • Viešasis administravimas Konspektas
  • Microsoft Word 55 KB
  • 2015 m.
  • 20 puslapių (3404 žodžiai)
  • Universitetas
  • Elona
  • Strateginis valdymas konspektas (2)
    10 - 8 balsai (-ų)
Strateginis valdymas konspektas (2). (2015 m. Gegužės 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/strateginis-valdymas-konspektas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 14:35
×