Strateginis valdymas vadyba


Vadybos referatas.

Įvadas. Strategijos ir strateginio valdymo samprata. Kokybinių pokyčių ir ilgalaikiškumo samprata rengiant ir įgyvendinant strateginius sprendimus. Strateginių sprendimų subjektai ir objektai. Strateginis vadovavimas. Strateginė kontrolė. Literatūra.


Beje, tiek šiuolaikinėse teorijose, tiek daugialypėje vadybos praktikoje minėtosios sąvokos apibūdinamos gana skirtingai. Atsižvelgiant į aktualijas, būdingas šiuolaikinėms globalizacijos, socialinės ir ekonominės raidos bei technologijų pažangos internacionalizavimo, žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimo ir plėtros sąlygoms, galima teigti, kad šios sąvokos turėtų būti apibūdinamos stengiantis užtikrinti jų apibrėžimų universalumą ir tinkamumą visais politinės, socialinės ir ekonominės raidos, technologijų pažangos plėtros atvejais visose šiuolaikinei visuomenei būdingų subjektų veiklos srityse.

Atsižvelgiant į apibrėžimų universalumo nuostatą galima rekomenduoti esminius sąvokų, reikšmingų suvokiant strategijų, jų rengimo ir įgyvendinimo prasmę, apibrėžimus. Tarp šių sąvokų svarbiausios yra šios:

nuostatas, numatančias galimybę sprendimų rengimą ir įgyvendinimą

Pirmuoju atveju tai strategija, nukreipta į sprendimus pokyčiams, kaip raidos, pažangos, tobulėjimo, nepertraukiamo prisitaikymo prie besikeičiančių sąlygų ir aplinkybių procesui, užtikrinti. Antruoju – tai strategija konkretiems rezultatams pasiekti. Kartu pažymėtina, kad abiem atvejais strategijos rengimo ir įgyvendinimo procesui, kaip sudėtingam daugiaetapiam vyksmui, taikomi iš esmės tie patys reikalavimai, tarp kurių ypač pabrėžtina tai, kad strategija pradedama rengti, kai vienareikšmiškai apibrėžiami strateginių sprendimų subjektai, objektai ir dalykai.

Strateginis vadovavimas yra procesų valdymas per kitus asmenis, vadovavimas visai organizacijai, o ne tik atskiriems jos funkciniams padaliniams, organizacijos laviravimas besikeičiančioje aplinkoje. Aplinkos kompleksiškumas ir globalūs pokyčiai reikalauja iš strateginių vadovų tam tikrų sugebėjimų. Strateginis lyderis turi mokėti efektyviai paveikti žmogaus elgesį. Žodžiu arba rodydamas savo asmeninį pavyzdį bei gebėdamas numatyti ateitį, jis prasmingai veikia darbuotojų elgesį, mintis ir jausmus. Gebėjimas valdyti žmogiškąjį kapitalą – vienas svarbiausių strateginio vadovavimo gebėjimų. XXI amžiuje intelektinis kapitalas, apimantis gebėjimą kurti žinias ir paversti jas visuomenei naudingomis naujovėmis, lemia strateginio vadovavimo sėkmę. Organizacijoje, kuriai vadovaujama nelabai gerai, tarsi atsiranda tuštuma, jaučiama ir jos santykiuose su aplinka. Ji kenčia dėl moralės, pasitikėjimo ir veiklos efektyvumo trūkumo. Organizacijos ilgalaikis efektyvumas mažėja, kai strateginiam vadovavimui trūksta lankstumo ir greitai nereaguojama į aplinkos pokyčius. Tyrimai parodė, kad organizacijos veiklos efektyvumas tiesiogiai proporcingas vadovo norui nuolat tobulinti savo vadovavimo metodus.

1. Nustatomi standartai, kuriuos reikia pasiekti. Standartai nustatomi atsižvelgiant į iškeltus tikslus. Jie gali būti skirti produktų, paslaugų, individų ar jų grupių darbui įvertinti. Dažniausiai standartus nusako trys dydžiai

Kontrolė prieš pradedant procesą. Šios kontrolės tikslas – išvengti jau žinomų ir laukiamų problemų. Šios problemos sprendžiamos įvairiai, pavyzdžiui, papildomai mokant darbuotojus, jei problemų kyla dėl nepakankamo žinių lygio.

 • Vadyba Referatai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Vytautas
 • 10 puslapių (2880 žodžių)
 • Universitetas
 • Vadybos referatai
 • Microsoft Word 29 KB
 • Strateginis valdymas vadyba
  10 - 3 balsai (-ų)
Strateginis valdymas vadyba. (2016 m. Balandžio 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/strateginis-valdymas-vadyba.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 04:12