Strateginių ir taktinių tikslų tarpusavio dermės analizė UAB „Mažeikių šilumos tinklai“


Įvadas. Strateginis marketingo planavimas. Marketingo reikšmė įmonės strateginiam planavimui. Marketingo planavimo organizavimas. Strateginis planavimas UAB „Mažeikių šilumos tinklai“. Strateginio planavimo reikšmė UAB „Mažeikių šilumos tinklai“. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ strategijos įgyvendinimo programos. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ strateginė kontrolė, dermė ir pokyčiai. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Priedai.


Atlikti strateginių ir taktinių UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ tikslų tarpusavio dermės analizę.

įvertinti UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ strateginę kontrolę, dermę ir pokyčius.

Taktinis planavimas prasideda nuo veiksmų eigos nustatymo

Marketingo strategija – tai nuosekliai ir tarpusavyje suderintų marketingo veiksmų visuma, nukreipta pasiekti numatytus ilgalaikius marketingo tikslus, šitaip teigia J. Stankevičienė, R, Urbanskienė (2008) cituodamos Pranulį ir kt. (2000).

Veiklos pobūdis – šilumos ir karšto vandens tiekimas. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ yra vienintelis šilumos tiekėjas – monopolistė, tiekiantis šilumą miesto vartotojams.

Marketingo reikšmė UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ strateginiam planavimui yra labai didelė. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ planuoja ir sudarinėja strateginius planus, numato taktinius žingsnius ir veiksmus bei uždavinius kaip geriau išspręsti iškilusias bendrovėje problemas, kaip pasiekti geresnių rodiklių, kaip kokybiškiau pateikti vartotojams teikiamą paslaugą, kaip sumažinti paslaugos kainą ir t.t.

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ vadovai gerai žino bendrovės misiją bei jos tikslus, sudaro strateginį veiksmų planą, kad tuos tikslus įgyvendintų.

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ spręsdami problemą numato įvykius ir nustato, kaip geriausiai panaudoti galimybes, kaip apsisaugoti grėsmių.

Šią priemonę UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ naudojama pritaikyti prie ateities aplinkos.

Pagal paskirtį suformuoti UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ tikslai yra vadovų apsvarstyti ir turi aiškų ir konkretų pagrindą priimtiems sprendimams įvertinti.

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ sudaro marketingo veiksmų planą. Plane yra numatyti strateginiai tikslai, bet, kad būtų galima juos įgyvendinti yra sudaryti taktinių tikslų planai. Taktinių tikslų įgyvendinimui yra iškelti uždaviniai. Atlikti uždavinius galima tik numačius atliekamų veiksmų eigą, todėl yra paskirti kiekvienam atliekamam darbui atsakingas asmuo, numatyti darbų atlikimo terminai bei numatyta, kiek reikalinga tų darbų atlikimui skirti lėšų (žr. 1 priedą).

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ yra pasirinkusi strateginės analizės metodą stadiją. Pirmiausiai bendrovė išanalizuoja makroaplinką bei mikroaplinką.

Ekonominė aplinka. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ paslauga naudojasi didžioji dalis Mažeikių miesto, Reivyčių gyvenvietės, bei Viekšnių miestelio vartotojų. Ekonomika smunka, nedarbas auga. Vieni vartotojai neturi darbo, kitiems mažinami atlyginimai, tretiems mokamas tik minimalus Vyriausybės nustatytas atlyginimas, todėl vartotojams sunku susimokėti už teikiamas paslaugas. Kitaip tariant – mažėja mokių vartotojų skaičius. Todėl bendrovė turi priimti tinkamus marketingo sprendimus, kad ši paslauga būtų palanki kiekvienam vartotojui.

Demografinė aplinka. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ yra monopolinė, todėl vartotojai, neturi kito pasirinkimo. Šios aplinkos įtaka bendrovei suprantama kaip gyvybiškai svarbi ir reikalinga kiekvienam žmogui, nes šia bendrovės teikiama paslauga naudojasi tiek jaunas, tiek ir senas, tiek viengungiai, tiek šeimos, pramonės bei biudžetinės organizacijos. Žmonės – vartotojai – rinkos branduolys. Šios paslaugos neperka kai kurie privačiuose namuose gyvenantys žmonės, kurie naudoja dujinį, elektrinį arba mišrų šildymo būdą.

Bendrovė stengiasi kuo kokybiškiau, laiku ir minimaliomis sąnaudomis pateikti paslaugą. Todėl vartotojų požiūris į pačią bendrovę, iš dalies priklauso ir nuo pačių vartotojų. Apie visą bendrovės gyvenimą bei problemas vartotojai yra informuojami įvairiais būdais: per spaudą, per vietinį radiją ir televiziją, per bendrovės internetinę svetainę, lankstinukus ir t.t.

Politinė – teisinė aplinka. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ yra savivaldybės įmonė, todėl jos veiklą įtakoja priimami politiniai sprendimai rajono savivaldybės Taryboje bei Vyriausybės priimti įstatymai, poįstatyminiai aktai liečiantys šilumos ūkį. Šilumos kainos skaičiavimo metodiką tvirtina Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Be efektyvumo didinimo rodiklių, pastaroji nustato ir galimą pelno procentą.

  • Microsoft Word 100 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (6684 žodžiai)
  • Kolegija
  • Viktorija
  • Strateginių ir taktinių tikslų tarpusavio dermės analizė UAB „Mažeikių šilumos tinklai“
    10 - 3 balsai (-ų)
Strateginių ir taktinių tikslų tarpusavio dermės analizė UAB „Mažeikių šilumos tinklai“. (2017 m. Kovo 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/strateginiu-ir-taktiniu-tikslu-tarpusavio-dermes-analize-uab-mazeikiu-silumos-tinklai.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 20 d. 13:45
×