Studentų kompetencijų ugdymas mokslinių taikomųjų tyrimų kontekste


Studentų kompetencijų ugdymas mokslinių taikomųjų tyrimų kontekste marija beržanskienė , vladas beržanskis , violeta eidukaitienė , nijolė koncevičienė. Mokslo taikomųjų tyrimų poreikio teoriniai aspektai. Tyrimo rezultatai ir jų ̨ analizė. Literatūra ir kiti šaltiniai.


Anotacija. Straipsnyje nagrinėjama taikomųjų tyrimų reikšmė studentų kompetencijų ugdymui. Aukštasis išsilavinimas, glaudžiai besisiejantis su moksliniais tyrimais ugdo kiekvieno jame dalyvaujančio studento kompetencijas, o taip pat turi didžiulę įtaką visos visuomenės pažangai. Įgijęs profesinius kritinio, analitinio mąstymo įgūdžius, ugdydamas savarankiškumą ir atsakingumą, studentas geriau prisitaikys darbo rinkoje, įgis verslumo įgūdžių, reikalingų Europos ekonominiam augimui ir gerovei.

Tyrimo tikslas – atskleisti studentų dalyvavimo taikomuosiuose tyrimuose naudą ugdant kompetencijas.

Tyrimo metodas – kiekybinis. Tyrime dalyvavo nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai. Straipsnyje analizuojami atlikto tyrimo rezultatai ir pateiktos tyrimo išvados, atspindinčios taikomųjų tyrimų reikšmę, tobulinant asmenines ir profesines kompetencijas. 

Raktiniai žodžiai: mokslo taikomieji tyrimai, taikomųjų tyrimų nauda, studentų kompetencijų ugdymas.

Aktualumas. Pagrindinės šiuolaikinio aukštojo mokslo funkcijos yra realizuojamos remiantis demokratiškumo, dinamiškumo ir integracijos principais. Lietuvos, kaip ir bet kurios kitos Europos Sąjungos valstybės, aukštojo mokslo tyrimai tampa svarbūs, siekiant ne mechaniškai įsilieti į Europos aukštojo mokslo erdvę, o suderinti jos reikalavimus su šalies politinėmis, ekonominėmis, socialinėmis, kultūrinėmis sąlygomis ir ypatumais. Aukštoji mokykla, siekdama studijų programų lankstumo ir daugiau dėmesio skirdama taikomųjų tyrimų realizavimui, sudaro realias prielaidas studentų profesinių įgūdžių, kritinio ir analitinio mąstymo įgūdžių lavinimui bei ugdo savarankiškumą, atsakingumą ir veiklumą. Taikomieji tyrimai leidžia gerinti studijų kokybę ir tobulinti programas, kurios atitiktų šiandienos verslo įmonių interesus ir darbo rinkos poreikius. Taip pat, atliekant konkrečius užsakomuosius tyrimus yra puoselėjamos darbdavių ir aukštosios mokyklos bendradarbiavimo vertybinės nuostatos ir principai, nukreipti socialinei ir ekonominei šalies bei regiono gerovei kurti.

Problema. Vertinant taikomųjų tyrimų įtaką studentų kompetencijų ugdymui, pastebėta, kad nepilnai įsisavinama taikomųjų tyrimų teikiama nauda, nustatant ir realizuojant reiškinių (sistemų, procesų, elementų ir kt.) tobulinimo galimybes, pritaikomas verslo įmonių veikloje.

Tikslas - atskleisti studentų dalyvavimo taikomuosiuose tyrimuose naudą ugdant kompetencijas.

Išryškinti taikomųjų tyrimų reikšmę tobulinant asmenines ir profesines kompetencijas, atliekant Marijampolės kolegijos studentų apklausą.

Aukštojo mokslo doktrinoje yra akcentuojamas studentų ir dėstytojų bendradarbiavimas, tobulinant studijų programas ir keliant mokslo kokybę. Taip pat svarbi mokslo ir verslo partnerystė, kuri įneša apčiuopiamą indėlį į studijų kokybės tobulinimą bei rinkos poreikių tenkinimą. Kaip teigiama aukštojo mokslo koncepcijoje šiuo metu visuomenė gali daryti didelę įtaką aukštosioms mokykloms, jų studijų kokybei, todėl aukštojo mokslo ir visuomenės pobūdis iš esmės keičiasi. Keičiasi ir pats aukštasis mokslas, kurio vienas iš prioritetų yra lanksčiai reaguoti ne tik į studentų, bet ir į verslo poreikius. Nemažą reikšmę tam skiria ir aukštosios mokyklos atlikdamos taikomuosius tyrimus ir ugdydamos studentų kompetencijas bendradarbiaujant su verslo partneriais. Dėmesys taikomiesiems tyrimams atsispindi ir Lietuvos valstybės priimamuose dokumentuose. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (technologinės) plėtros politikos tikslai konkretinami ir tikslinami objektyviai įvertinus Lietuvos poreikius ir galimybes, tarptautinio bendradarbiavimo vaidmenį.

Svarbiausi Lietuvos ilgalaikiai strateginiai prioritetai yra žinomi ir aiškūs. Lietuvos ekonomikos plėtotės ilgalaikėse strategijose akcentuojami šie strateginiai prioritetai:

2005m. patvirtinta Mokslo ir technologijų populiarinimo Lietuvoje strategija, kuria siekiama aktyviau informuoti visuomenę ir įtraukti ją į mokslo ir technologijų kūrimą [1]. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme taip pat yra įtvirtinta mokslo ir studijų vienovės nuostata. Tai reiškia, kad dėstymas turėtų remtis naujausių tyrimų rezultatais, o studentai turėtų aktyviai dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinėje plėtroje [18]. Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programoje vienas iš uždavinių yra švietimo ir aukštojo mokslo sistemoje ugdyti kūrybiškumą, verslumą, inovatyvumą ir rinkos poreikius atitinkančius praktinius įgūdžius ir kvalifikaciją. Joje teigiama, kad moksliniai tyrimai, ypač taikomieji, turėtų būti labiau orientuoti į verslo poreikius [13].

  • Microsoft Word 244 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 8 puslapiai (3927 žodžiai)
  • Kolegija
  • Zydrunas
  • Studentų kompetencijų ugdymas mokslinių taikomųjų tyrimų kontekste
    10 - 2 balsai (-ų)
Studentų kompetencijų ugdymas mokslinių taikomųjų tyrimų kontekste. (2016 m. Gruodžio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/studentu-kompetenciju-ugdymas-moksliniu-taikomuju-tyrimu-kontekste.html Peržiūrėta 2020 m. Balandžio 01 d. 14:12
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo