Studijų programos šakos praktikos ataskaita


Teisės, vadybos ir komunikacijos katedra. Teisėsaugos institucijų veiklos praktikos aprašas. Numatomi praktikos rezultatai. Praktikos ataskaitos pristatymas ir gynimas. Teisėsaugos institucijos veiklos praktikos vertinimo kriterijai. Praktikos veiklos planas. Laikotarpis.


PRAKTIKOS TIKSLAI: profesinės veiklos praktika skirta ikiteisminio tyrimo pareigūno profesinių kompetencijų formavimui praktinių įgūdžių pagrindu, ugdant gebėjimus vertinti ikiteisminio tyrimo darbo organizavimą teisėsaugos institucijose, atliekančiose tokias funkcijas, dalyvauti atliekant ikiteisminį tyrimą, ruošiant procesinius dokumentus, reikalingus atliekant ikiteisminį tyrimą.

1.1. Išmanyti baudžiamojo proceso įstatymą ir poįstatyminius teisės aktus, reglamentuojančius ikiteisminio tyrimo pradžią, registraciją, apskaitą ir eigą.

2.1. Išmanyti ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo taktiką, analizuoti nusikalstamą veiką ir skirti ekspertizes.

2.3. Išmanyti kriminalistikos metodus, techniką ir taktiką, atskleidžiant nusikalstamas veikas.

3.1. Vertinti teisinių santykių dalyvių motyvaciją, konfliktines situacijas, žinoti taikomus teisės šaltinius problemoms spręsti.

3.2. Identifikuoti nusikalstamą veiką, savarankiškai priimti procesinius sprendimus, vykdyti liudytojų apklausas, rinkti ir įvertinti įrodymus.

Praktikos gynimą organizuoja praktikos vadovai, jame dalyvauja teisės studijų programoje dirbantys dėstytojai.

Aktyviai dalyvavo institucijos veikloje, iniciatyviai ir atkakliai siekė pavestų veiklų rezultato, puikiai, kokybiškai, laiku ir atsakingai atliko pavestas užduotis ir savarankiškus darbus, gebėjo bendrauti ir bendradarbiauti. Gebėjo išlaikyti motyvaciją, kūrybiškai atliko užduotis, savarankiškai analizavo ir vertino institucijos aplinką, veikos situacijas, gebėjo priimti tinkamus sprendimus. Pasiekė užsibrėžtų uždavinių ir numatytų tikslų. Studentas pasižymėjo savarankiškumu, iniciatyvumu, aktyvumu.

Praktikos metu savarankiškai analizavo ir vertino institucijos veikos organizavimo galimybes aplinką, siekė aktyviai dalyvauti įstaigos veikloje. Buvo pasirengęs atlikti pavestas užduotis ir siekė užsibrėžtų praktikos veiklose numatytų rezultatų. Gebėjo bendrauti ir dirbti komandoje su praktikos institucijos kolektyvu.

Praktikos metu studentas stengėsi analizuoti ir įvertinti institucijos veiklą ir įsijungti į vykdomas veiklas. Ieškojo galimybių bendrauti su praktikos institucijos kolektyvu.

Pakankamai nuosekliai dalyvavo institucijos veikloje, gebėjo nuosekliai įsijungti į komunikacijos procesą, gebėjo bendrauti ir dirbti komandoje.

Praktikos institucijos veikloje dalyvavo neaktyviai, neatsakingai vykdė praktikos vadovo institucijoje užduotis, nesugebėjo įsijungti į kolektyvo veiklą ir bendradarbiauti. Sunkiai sekėsi savarankiškai atlikti pavestas užduotis ir priimti savarankiškus sprendimus.

Praktikos institucijos veikloje dalyvavo neaktyviai, nenuosekliai, neatsakingai vykdė praktikos vadovo institucijoje užduotis, nesugebėjo motyvuoti, savarankiškai vykdyti pavestas užduotis. Buvo nekomunikabilus, nesugebėjo įsijunti į bendras veiklas, dirbti komandoje.

  • Teisė Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 27 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 12 puslapių (1826 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ieva
  • Studijų programos šakos praktikos ataskaita
    10 - 1 balsai (-ų)
Studijų programos šakos praktikos ataskaita. (2017 m. Kovo 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/studiju-programos-sakos-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 16:26
×