Stygos svyravimo tyrimas laboratorinis darbas


Fizikos laboratorinis darbas. Stygos svyravimo tyrimas Studentas Tomas Balasevičius , IF Data 2015 05 05 Dėstytoja Rita Plaipaitė – Nalivaiko Darbo užduotis. Aparatūra ir metodas. Darbo rezultatai.


Teorinė dalis: Neriboto ilgio stygoje sklindančios bangos lygtis yra s1=smcosωt−kx. Čia s1 - virpančių dalelių nuokrypis, sm – virpėjimo amplitudė, ω – virpėjimų ciklinis dažnis, k=2πλ (λ – sklindančios bangos ilgis) – banginis skaičius. Tokiai bangai sklindant priešinga kryptimi, ji aprašoma lygtimi: s2=smcosωt+kx. s1 ir s2 lygtimis aprašomos bangos yra koherentiškos, todėl joms sklindant ta pačia styga bangos interferuoja ir gaunama virpėjimo būsena vadinama stovinčiąja banga. Ji aprašoma lygtimi: s=s1+s2=2smcoskxcosωt. Jos dydis: 2smcoskx=2smcos2πλx yra kosinuso dėsniu aprašoma skirtingą koordinatę x turinčių stygos dalelių virpėjimo amplitudė. Dalelės, kurioms kosinuso argumentas yra 2πλx=π2, 3∗π2,5∗π2,... , nevirpa ir šios stygos vietos vadinamos stovinčiosios bangos nuokrypio mazgais. Dalelių, kurioms tinka lygybė 2πλx=0,π,2π,3π,... ,

Stygos svyravimo tyrimas laboratorinis darbas. (2015 m. Gegužės 11 d.). http://www.mokslobaze.lt/stygos-svyravimo-tyrimas-laboratorinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 16:13