Stygos svyravymų tyrimas


Fizikos laboratorinis darbas. Stygos svyravymų tyrimas. Darbo užduotis. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. F = m1 + ml g - Įtempio jėga. Bangų ilgiai. Fazinis greitis.


Stovinčiųjų bangų susidarymas - tai toks bangų interferencijos reiškinys, kai susideda dvi priešingomis kryptimis sklindančios vienodos amplitudės ir dažnio bangos. Stygoje šios sąlygos realizuojamos bėgančiai bangai atsispindint nuo kietai įtvirtintų stygos galų.

Sumuojant 2 vienodų harmoninių bangų, sklindančių priešingomis kryptimis, lygtis, gaunama stovinčiosios bangos lygtis: .(1)

nes . Čia ( - stygos medžiagos tankis, d – stygos skersmuo.

Stygos svyravymų tyrimas. (2016 m. Sausio 18 d.). http://www.mokslobaze.lt/stygos-svyravymu-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 10:47