Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų auditas Sį „Kretingos komunalininkas“


Sį „Kretingos komunalininkas“ istorija ir vykdoma veikla. SĮ „Kretingos komunalininkas veiklos istorija. Bendrųjų ekonominių veiksnių vertinimas. Svarbiausios ūkio šakos sąlygos, veikiančios verslą. Įmonės vadovybė ir savininkai. Įmonės vykdoma veikla. Audito planavimas ir atlikimas. Reikšmingumo skaičiavimas. SĮ „Kretingos komunalininkas“ su darbo santykiais susiję įsipareigojimai auditas. Audito rezultatai. Audito ataskaita. Auditoriaus išvada. Literatūros sąrašas.

2. Valdyba. Tai yra kolegialus įmonės valdymo organas, kurį sudaro 5 nariai, išrinkti 4-verių metų laikotarpiui. Valdyba nustato įmonės struktūrą, pritaria įmonės darbuotojų apmokėjimo ir premijavimo taisyklėms, pritaria paskirstytinojo pelno(nuostolių) paskirstymo projektui, tvirtina metinius turto įsigyjimo ir skolinimosi planus, tvirtina įmonės veiklos programą, sprendžia kitus įmonės įstatuose numatytus sprendimus. Už veiklą valdyboje jos nariams neatlyginama.

3. Įmonės vadovas - direktorius. Jis priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus, tvirtina įmonės vidaus darbo taisykles, parengia darbuotojų atlyginimų apmokėjimo tvarką, teikia informaciją atitinkamoms institucijoms apie įmonės veiklą ir finansinę būklę. Taip pat įmonės direktorius yra atsakingas už viešos informacijos paskelbimą, dokumentų saugojimą, turto valdymą ir disponavimą, sprendžia kitus įmonės įstatuose numatytus sprendimus.

Šaltinis: sudarytas autorių remiantis informacija pateikta SĮ „Kretingos komunalininkas“ internetinio puslapio pateiktus duomenis.

Šaltinis: sudarytas autorių remiantis Kretingos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje pateiktais duomenimis.

2.2. SĮ „Kretingos komunalininkas“ su darbo santykiais susiję įsipareigojimai auditas

Nustačius reikšmingumo lygį, pradedamas atskirų sričių auditas, atliekamas ilgalaikio, trumpalaikio turto auditas, įsipareigojimų, nuosavo kapitalo, pajamų, sąnaudų, atsargų auditas ir kt. Savo darbe, kaip audito pavyzdį, atlikome tik su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų auditą. Atliekant šio balanso straipsnio auditą svarbiausia rasti įrodymus, liudijančius, kad iš tikrųjų vyksta teisingas darbo apmokėjimas, kad teisingai vedamos darbo laiko apskaitos kortelės ir efektyviai naudojamos darbuotojų darbo užmokesčiui ir premijoms skirtos lėšos.

Nustatyta, kad 2014 m. sausio ir vasario mėn. daliai darbuotojų priskaičiuota didesnė suma, o daliai – mažesnė. Priskaičiuotas priedas 38,1 Lt didesnis, negu priklauso.

IŠVADA: Remiantis surinkta informacija apie su darbo santykiais susije įsipareigojimai, galima padaryti išvadą: reikšmingų neatitikimų nenustatyta.

Audituojamas subjektas – Kretingos rajono savivaldybės įmonė “ kretingos komunalininkas”.

Įmonės 2013 metų finansinę būklę apibūdina šie 2013-12-31 balanso duomenys:

2013 - 12- 31 balanso duomenimis įmonės turtas, palyginti su 2012 metais padidėjo 68277 Lt arba 2,80 proc. Ilgalaikis turtas 2013 metais sudarė 52,5 proc., trumpalaikis turtas – 47,50proc. viso įmonės turto. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikis turtas sumažėjo 209035 Lt, trumpalaikis turtas padidėjo 277312 Lt.

Įmonės nuosavas kapitalas – 1667905 Lt . jį sudaro: įmonės savininko kapitalas – 1887775 Lt ir nepaskirstytasis nuostolis – 219870 Lt.

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 69 KB
  • 2014 m.
  • 14 puslapių (2253 žodžiai)
  • Universitetas
  • Lina
  • Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų auditas Sį „Kretingos komunalininkas“
    10 - 3 balsai (-ų)
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų auditas Sį „Kretingos komunalininkas“. (2014 m. Lapkričio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/su-darbo-santykiais-susijusiu-isipareigojimu-auditas-si-kretingos-komunalininkas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 14:30
×