Sukultūrinto kraštovaizdžio funkciniai tipai


Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Sukultūrintas kraštovaizdis. Antropogenizuotas kraštovaizdis. Antropogeninis kraštovaizdis. Kriaunų ir Pakriaunio kaimų sukultūrinto kraštovaizdžio palyginimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Kaimo kraštovaizdis yra pats „seniausias“ iš visų Lietuvos antropogenizuoto kraštovaizdžio tipų. Kaimo kraštovaizdis visuomenės gyvenime atlieka tris pagrindines funkcijas: 1) gyvenamąją – kaip sociobiologinė erdvė žmogui gyvuoti. 2) ūkinę – kaip vieta ir ištekliai žemės ūkio produkcijai gaminti. 3) rekreacinę – kaip poilsio teritorija kaimo ir miesto gyventojams.

Lietuvių kalboje terminas kaimo kraštovaizdis dažnai tapatinamas su terminu žemės ūkio (arbaagrarinis) kraštovaizdis. Kaimo kraštovaizdis- tai antropogenizuoto kraštovaizdžio, kurio teritorinėje struktūroje vyrauja žemės ūkio naudmenos, funkcinis tipas. Kaimo kraštovaizdyje ypač glaudžiai susipynusios abi pagrindinės antropogenizuoto kraštovaizdžio sferos: gamtinė ir socialinė-ekonominė. Sąveikaujant gamtinei ir socialinei- ekonominei sferoms, kaimo kraštovaizdžio pobūdis- istoriniai tipai, nacionalinės bei vietinės ypatybės- kinta.Vadinasi, kaimo kraštovaizdis yra itin dinamiška sociogeosistema, kurios pagrindiniai bruožai: 1) struktūros ir išraiškos savitumas, 2) geosituacijos konkretumas, 3) kintamumas laiko ir teritorijos atžvilgiu, 4) socialinis tipiškumas ir 5) atmainų gausumas.

Analizuojama vienas iš pagrindinių kraštovaizdžio tipų. Kraštovaizdžio tipai yra du: sukultūrintas ir gamtinis kraštovaizdis. Gamtinis nuo sukultūrinto skiriasi labia nedaug, vienas yra visiškai natūralus ir žmogaus rankos mažai paliestas, o kitas žmogaus rankos paliestas. Sukultūrintas kraštovaizdis užima didžiausią dalį Lietuvos ploto.

Lietuvos kaimo kraštovaizdis nuolat kinta, veikiamas žmogaus etnokultūrinės veiklos, gamtinių, ekonominių, politinių bei socialinių veiksnių, keičiantis jo komponentinei struktūrai ir erdvinės struktūros kompozicijai. Žmogaus veikla keičiant kaimo kraštovaizdį ypač suaktyvėjo XIX–XX a., kaimus pradėjus sparčiai skirstyti į vienkiemius, (Misius, 2005).

Antropogenizuotas tipas nuo antropogeninio labia skiriasi, bet kilę iš amtos duotų elementų.

Kiekvieno kuriamo ar pertvarkomo kraštovaizdžio kompozicija turi atlikti jo paskirtą funkciją. Kaimo kraštovaizdį reikia suprojektuoti taip, kad juo ir naudotis būtų galima (rekreacija), ir kad jo reginiai teiktų reikiamą informaciją bei sudarytų, gerą ispūdį arba sukeltų teigiamą nuotaiką. Pertvarkant (antropogenizuojant) kaimo gyvenvietės kraštovaizdį, nepamirštama jau suzonuotos teritorijos kurios yra gyvenamoji su ūkine ir reprezentacinė su rekreacija (Tauras, 1974).

Apibendrinimas. Antrapogeninio kraštovaizdžio pradžią paspartino kuo toliau suaktivėjančios kaimo bendruomenės, kurios rašo projektus, juos įgyvendina kaimo gyventojų naudai. Įstojus į europos sąjungą 2004 metais prasidėjo ES rėmimai kaimo plėtrai. Atsiradus Leader, Interreg, Valstybės paramos bendruomenėms, Lituvos etnografinis kaimas ir Lietuvos kaimo plėtros programos, pasinaudoję jau 106 kaimai.

Apibendrinimas. Antropogeninio kraštovaizdžio kaimuose plitimą lėmė tokios pat priežastys kaip ir antropogenizuoto kraštovaizdžio plitimą. Atsiradus programomis, kurios remia projektus dėl kaimo plėtros, Lietuvos 106 kaimai jau yra pasinaudoję galimybe pagerinti gyvenimą kaime.

Suprojaktuotame parkelyje stengiamasi pasiringti kuo natūralesnes medžiagas, kurios yra arčiau gamtos, pasiringta: medis ir akmuo (2.3 pav). Didžiąją dalį užima naujai pasėta veja ir apželdinti parkelio kaštai, kuria skirti mašinų srauto garsą mažinti pailsintiems parkelyje.

  • Aplinka Kursinis darbas
  • Microsoft Word 4889 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (2616 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ingrida
  • Sukultūrinto kraštovaizdžio funkciniai tipai
    10 - 2 balsai (-ų)
Sukultūrinto kraštovaizdžio funkciniai tipai. (2017 m. Sausio 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/sukulturinto-krastovaizdzio-funkciniai-tipai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 11:54
×