Sumanaus valdymo konceptas viešajame administravime


Paveikslėliai. Žodynas. Įvadas. Viešojo administravimo samprata. Viešojo administravimo istorija. Viešojo administravimo apibrėžimas. Sumanaus (viešojo) valdymo samprata. Sumanaus (viešojo) valdymo istorija. Sumanaus (viešojo) valdymo sampratos, rūšys. Sumanaus valdymo dimensijos. Sumanaus valdymo ir gero valdymo palyginimas. Gero valdymo samprata. Gero valdymo bruožai, principai. Sumanaus ir gero valdymo palyginimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Sumanus valdymas- atviras, įgaliojimus suteikiantis, piliečių poreikius atitinkantis, strategiškai pajėgios valdžios valdymas.

Strateginis judumas – valdžios gebėjimas nuspėti vis sudėtingesnius politikos iššūkius ir į juos lanksčiai reaguoti taip išvengiant krizių ir tvarkingai bei laiku vykdant strateginius ir struktūrinius pokyčius.

Darbo tikslas – sumanaus valdymo kaip naujo koncepto ypatumų išryškinimas.

Darbe buvo panaudotas šis tyrimo metodas – Lietuvos ir užsienio mokslinės literatūros analizė.

Tobulėjant šiuolaikinei visuomenei, kartu su ja tobulėja ir viešojo sektoriaus darbas. Senieji valdymo metodai tampa neproduktyvūs, todėl stengiamasi juos modernizuoti ir pritaikyti prie visuomenės. Sparčiai keičiantis piliečių poreikiams privalo keistis ir valdymo modelis. Vis augant visuomenės brandai, valdžia turi mažinti savo intervencijos sritis ir suteikti galimybę patiems piliečiams spręsti jiems rūpimus klausimus. Valstybių piliečiai tikisi, kad valdžia spręs problemas veiksmingiau ir veiks efektyviau: piliečiai reikalauja daugiau ir geresnės kokybės bei labiau individualizuotų viešųjų paslaugų, tačiau šie lūkesčiai negali būti tenkinami didinant viešąsias išlaidas. (Gaulė, E. 2014, p.374).

„Sumaniojo viešojo valdymo“ terminas yra vartojamas įvairiuose kontekstuose, todėl tikslinga pasižiūrėti, kaip įvairių sričių mokslininkai apibrėžia, kas yra sumanusis viešasis valdymas. (Buškevičiūtė, J., 2014, p. 361).

Viešojoje politikoje priimant sprendimus turi būti vadovaujamasi kai kuriomis vertybėmis iš kurių svarbiausios- kūrybingumas, atsakingumas ir atvirumas. Geriausias valdymo modelis yra toks, kuris įgalina atsižvelgti į situacinius veiksnius ir veikti užtikrinant prisitaikymą ir lankstumą. Kad pagerintume visuomenės ir ekonomikos rodiklius, valstybė turi įsisavinti sumanųjį valdymą. Sumanaus viešojo valdymo koncepcija neseniai pasirodė mokslinėse literatūrose. Daugeliu atveju ši sąvoka buvo taikoma apribrėžiant informacines technologijas viešajame sektoriuje arba kaip vienas iš išmaniųjų miesto komponentų. Tačiau yra ir kita nuomonė. Nesidrovėdami, autoriai Christopher Kaliba, Jack W. Meek ir Asim Zia, teigia, kad sumanaus valdymo sistema turi būti aiškinama kaip sumanaus, demokratinio valdymo sistema. (Christopher Kaliba, Jack W. Meek, Asim Zia, 2010, p. 302)

Sumanusis valdymas suprantamas kaip nauja elektroninio valdymo forma, panaudojanti sudėtingas informacines technologijas, sujungiančias ir integruojančias informaciją, procesus, institucijas ir infrastruktūrą bei siekianti geriau tarnauti piliečiams ir visuomenei.

Sumanusis valdymas apima tarpinstitucinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą siekiant ekonomikos augimo bei akcentuoja bendradarbiavimą su piliečiais, teikiant labiau į pilietį orientuotas viešąsias paslaugas.

Sumanusis valdymas yra visuotinai priimtinas valdymo modelis, akcentuojantis didesnį informacinių technologijų panaudojimą įgalinant piliečius ir juos įtraukiant į viešąjį valdymą.

Šiuolaikinėje visuomenėje nė viena šalis dar nėra visiškai įvedusi e. valdymo, nors ir elektroninė vyriausybės sistema yra ganėtinai pažangi daugelyje šalių. (Sinha, R.P. 2006, p. 12). E. valdžios koncepcijos aspektu akcentuojamas informacinių komunikacinių technologijų taikymo viešojo valdymo procese būtinumas ir sumanusis viešasis valdymas traktuojamas kaip aukštesnis e. valdžios lygmuo.

Elektroninis valdymas arba el-valdymas yra informacinės ir ryšių technologijos (IRT) taikymas teikiant valdžios paslaugas, keistis informacija komunikacijos sandorių integracija, įvairių savarankiškų sistemų ir paslaugų teikimą tarp vyriausybės ir vartotojų (G2C), vyriausybė ir verslo (G2B), vyriausybė ir valdžios (G2G), procesų ir sąveikos per visą valdžios sistemą.

  • Microsoft Word 827 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (4121 žodžiai)
  • Universitetas
  • Inesa
  • Sumanaus valdymo konceptas viešajame administravime
    10 - 3 balsai (-ų)
Sumanaus valdymo konceptas viešajame administravime. (2018 m. Lapkričio 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/sumanaus-valdymo-konceptas-viesajame-administravime.html Peržiūrėta 2020 m. Sausio 28 d. 02:19
×