Suminio gimstamumo regresinė ir koreliacinė analizė


Metodologija. Tyrimo uždaviniai. Pradinių duomenų teorinė analizė. Koreliacinės analizės kūrimo žingsniai statgraphics programos pagalba. Regresinės analizės kūrimo žingsniai statgraphics programa. Išvados. Grafikų kūrimas statgraphics programos pagalba. Išanalizuotų duomenų vaizdavimas. Naudota literatūra.

Koreliaciniu ryšiu vadinamas nepilnasis ryšys tarp atsitiktinių dydžių, kai kiekvieną vieno atsitiktinio dydžio reikšmę atitinka ne viena griežtai apibrėžta kito atsitiktinio dydžio reikšmė, bet kelios skirtingos reikšmės.

Daugiakolinearumas - koreliacija tarp nepriklausomųjų kintamųjų.

Sudarome regresijos modelį ir pažiūrime, kokio didumo yra R2 (arba, jeigu reikia, koreguotas R2). Jeigu R2 < 0,20 modelis nelabai tinkamas.

Tyrimo tikslas - ryšio tarp 1000 gyventojų tenka asmenų kuriems suteikta greitoji medicinos pagalba ir įvairių šį skaičių lemiančių veiksnių paieška. Tikslas yra surasti 2 ar 3 veiksnius, nuo kurių labiausiai priklauso Lietuvos Respublikos savivaldybėse 1000 gyventojų tenka asmenų kuriems suteikta greitoji medicinos pagalba 2012 metais.

Darbo problema - rasti geriausią koreliacinį ryšį tarp Lietuvos Respublikos savivaldybėse 1000 gyventojų tenka asmenų kuriems suteikta greitoji medicinos pagalba 2012 metais ir veikiančių jį veiksnių.

2 žingsnis. Iškviečiame koreliacijos parametrų nustatymo langą, kuriame galėtumėme įkelti tiriamus veiksnius, kad tai padarytume, spaudžiame Descibe ->Numeric Data->Multiple- Variable Analysi...

Kaip buvo minėta aukščiau, tiriame LR 1000 gyventojų tenka asmenų, kuriems suteikta greitoji medicinos pagalba įvairiose savivaldybėse. Šiems duomenims įtakos turi pasirinkti veiksniai: darbingo bei pensinio amžiaus gyventojai bei urbanizacija. Nagrinėsime kokią įtaką turi šie veiksniai greitosios pagalbos iškvietimų skaičiui.

greitoji12 = -1474,97 + 1,10806*urban12 + 19,4226*darbing_pens12

Ši lygtis išreiškia tiesinę matematinę priklausomybę tarp 1000 gyventojų tenka asmenų, kuriems suteikta greitoji medicinos pagalba ir jį įtakojančių veiksnių: darbingo bei pensinio amžiaus gyventojų bei urbanizacijos. Susidarė logiška lygtis. Teigiami koeficientai prie veiksnių parodo, kad kuo didesnis skaičius darbingo bei pensinio amžiaus gyventojų ir kuo didesnė urbanizacija Lietuvoje, tuo daugiau 1000 gyventojų tenka asmenų, kuriems suteikta greitoji medicinos pagalba. Skaičius 1474,97 yra pradinis sekos lygis. Tai generalinės aibės regresijos sankirtos įvertis. Reikšmė ir ženklas prie jos +1,10806, yra antrasis koeficientas, kuris visada turi apibrėžtą prasmę. Algebrinis ženklas rodo atitinkamo veiksnio įtakos gyventojų, kuriems suteikta greitoji medicinos pagalba pobūdį, tačiau reikia nepamiršti, kad dėl veiksnių tarpusavio ryšių buvimo tas pobūdis gali keistis.

  • Microsoft Word 1819 KB
  • 2015 m.
  • 19 puslapių (2483 žodžiai)
  • Universitetas
  • Justna
  • Suminio gimstamumo regresinė ir koreliacinė analizė
    10 - 10 balsai (-ų)
Suminio gimstamumo regresinė ir koreliacinė analizė. (2015 m. Balandžio 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/suminio-gimstamumo-regresine-ir-koreliacine-analize.html Peržiūrėta 2019 m. Birželio 27 d. 13:33
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema