Sumokėtų mokesčių 2011-2016 metais statistika


Įvadas. Santykiniai dydžiai. Santykiniai dinamikos baziniai dydžiai. Santykiniai dinamikos gandiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Aritmetinis vidurkiai. Progresyvinis vidurkis. Struktūriniai vidurkiai. Variacijos rodikliai. Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Absoliutus lygio padidėjimas/sumažėjimas. Didėjimo/kitimo tempas. Padidėjimo (prieaugio) tempas. Padidėjimo tempo 1% absoliuti reikšmė. Dinamikos eilučių vidutiniai kitimo rodikliai. Vidutinis dinamikos eilutės lygis. Vidutinis absoliutus padidėjimas/sumažėjimas. Vidutinis didėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo tempas. Dinamikos eilučių lygių kitimo analizė. Slenkančiai vidurkiai. Išlyginimo pagal absoliutinių pokyčių vidurkį. Išlyginant pagal kitimo tempų vidurkį. Analitinė dinamikos eilučių išraiška. Ekstrapoliacija. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.


Santykiniai dydžiai- tai intensyvūs statistiniai rodikliai. Jie gaunami lyginant su absoliučius dydžius, kartais ir pačius santykinius dydžius. Turėdami keletą to paties objekto skirtingų laikotarpių, galime apskaičiuoti bazinius ir grandininius santykinius dydžius.

Vidurkiu vadinamas apibendrinantis kiekybinis rodiklis, išreiškiatis vienrūšių reiškinių tam tikro varijuojančio požymio tipišką lygį konkrečioms vietos ir laiko sąlygoms.

Jis skaičiuojamas iš geriausių požymio reikšmių.Pirmiausia apskaičiuojamas bendras aritmetinis vidurkis, po to išrenkamos reikšmės, geresnės už apskaičiuotą aritmetinį vidurkį ir vėl apskaičiuojamos aritmetinis vidurkis,kuris vadinamas progresyviniu vidurkiu.Šiuo atveju geriausios požymio reikšmės yra

Moda-tai dažniausiai pasikartojanti kintamojo reikšmė duotoje visumoje (kintamojo reikšmė su didžiausiu dažnumu)

Mediana- tai ta požymio reikšmė, kuri ranžiruotą pasiskirstymo eilutę (išdėstyta didėjančia ar mažėjančia tvarka) dalija į dvi lygias dalis.

Tai variantų nuokrypių nuo vidurkio vidurkinis dydis. Paprastasis,kai duomenys nesugrupuoti:

Tai variantų nuokrypio nuo aritmetinio vidurkio kvadratų vidutinis dydis. Paprastoji,kai duomenys nesugrupuoti :

Jis rodo, keliais procentais pasikeičia reiškinio lygis per nagrinejamą laikotarpį.

1%, t.y. koks absoliutus dydid atitinka kiekvieną procento padidėjimą/sumažėjimą, kitaip tariant, kiek litų ar tonų atitinka 1 padidėjimo procentą.

Viso laikotarpio dinamikai apibendrintai apibūdinti skaičiuojami viduriniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai.

Parodo keliais vienetais pasikeičia reiškinio lygis vidutiniškai pagal laiko vienetą

Tiriant gyventojų bei įmonių sumokėtus mokesčius Lietuvoje,galima teigti,kad nuo 2010m. iki 2013m. sumokėtų mokesčių skaičius kas metais didėjo.

  • Microsoft Word 70 KB
  • 2020 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (2821 žodžiai)
  • Kolegija
  • Anželika
  • Sumokėtų mokesčių 2011-2016 metais statistika
    10 - 3 balsai (-ų)
Sumokėtų mokesčių 2011-2016 metais statistika. (2020 m. Sausio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/sumoketu-mokesciu-2011-2016-metais-statistika.html Peržiūrėta 2020 m. Vasario 22 d. 08:06
×