Svarbiausi taisyklingo kirčiavimo reikalavimai aplinkos apsaugos inžinerijos kalboje


Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Pagrindinės kirčiavimo taisyklės. Skiemuo, kirtis, prirgaidė. Žodžio galo taisyklė. Mokslo ir profesinė kalbos kultūra. Specialybės teksto pavyzdys ir analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.


1. Ilgus tvirtapradiškai tariamų skiemenų balsius. Pvz. kója, rūbšis, ąbžuolas, móteris, výras.

3. Ilgas kirčiuotas bendračių priesagas. Pvz. slaugýti, džiǘti, tur÷bti, kapóti.

1. Garsai jungiami į didesnius vienetus – skiemenis. Pagal tai, kas sudaro pagrindą, skiemenys skirstomi į ilguosius ir trumpuosius. Trumpuosius skiemenis sudaro trumpieji balsiai, ilguosius – ilgieji balsiai ir visi dvigarsiai. Skiemens ilgumas nepriklauso nuo jame esančių priebalsių, pvz.: žodį šliùkšt sudaro vienas trumpasis skiemuo, o šliukšt – ilgasis skiemuo, priebalsių abiejuose žodžiuose tiek pat. Įsidėmėtinas dar vienas dalykas: nors dvigarsių dėmenys gali būti trumpieji balsiai, pvz.: pilnas, pùlti, leñkė, kampas, spòrtas, tokie skiemenys taip pat yra ilgieji, nes jų pagrindas – ne trumpasis balsis, o dvigarsis.

3. Norint taisyklingai sukirčiuoti, reikia nustatyti: 1) kirčio vietą, 2) kirčiuoto skiemens ilgumą ir priegaidę. Šie du dalykai labai susiję: priegaidė gali priklausyti nuo kirčio vietos (pvz., žodžio galas dažniausiai turi tvirtagalę priegaidę), ir, atvirkščiai, kirčio vieta kartais priklauso nuo priegaidės (pvz., jei sõdas turi tvirtagalę priegaidę, tai žinome, kad vienaskaitos įnagininkas, vietininkas ir daugiskaitos galininkas bus kirčiuojamas gale: sodù, sodè, sodùs).

Praktinio kirčiavimo kursą parankiau pradėti nuo priegaidės nustatymo taisyklių. Priegaidė gali būti nustatoma trimis būdais (arba etapais):

1) Pagal garsinę skiemens sandarą kirčiuojami dvigarsiai, padėtinio ilgumo balsiai a, e ir nosinėmis raidėmis žymimi balsiai, kurie giminiškuose žodžiuose kaitaliojasi su mišriaisiais dvigarsiais.2) Ilgojo balsio ir sutaptinių dvibalsių ie, uo priegaidę iš klausos daugeliui sunku nustatyti, tada galima remtis svarbiausiais dėsniais (žodžio galo, priešpaskutinio skiemens, daugiskaitos naudininko) ar priešdėlių, priesaginių vedinių, dūrinių kirčiavimo dėsningumais.3) Pagal žodyną galima nustyti visų ilgųjų kirčiuotų skiemenų priegaidę, bet jis vienintelis būdas būna tais atvejais, kai priegaidės nepavyksta nustatyti nei pagal garsinę sandarą, nei pagal kitas taisykles, pvz.: óbelį, mótina.

1) kirčiuotos naudininkų galūnės, pvz.: gerám, dienóms. Įsidėmėtina, kad moteriškosios giminės vienaskaitos naudininkas nekirčiuojamas gale, pvz.: pãčiai, gẽrai (išimtys: anái, kuriái);

Lietuvõs geològijos tarnýba priẽ Aplinkõs ministèrijos įvértino ir̃ apibeñdrino 2017 m. dolomìto gavýbos dúomenis, kuriuõs pàteikė eksploatúojančios į́monės. Pérnai jõ išgautà daugiáusia per̃ pastarúosius 9 metùs.

2017 m. išgautà dolomìto 1873 tū́kst. m3, õ taĩ yrà bevéik 40 proc. daugiaũ neĩ 2016 m, kaĩ šiõs uolíenos bùvo išgautà 1344 tū́kst. m3.

Dolomìtas yrà karbonãtinė, vidutìnio kietùmo uolíena, išgaunamà tìk atviruosè kasiniuosè – karjèruose. Nórs dolomìtas aptiñkamas daũgelio geològinių sistèmų slúoksniuose, prãktinę réikšmę tùri tìk arčiáusiai žẽmės pavir̃šiaus šiaurìnėje Lietuvõs dalyjè slū̃gsantys dèvono sistèmos klõdai. Visì ištyrinė́ti telkiniaĩ beĩ prognòziniai plótai yrà Pakrúojo, Jõniškio, Akmẽnės, Bìržų beĩ Rõkiškio rajònuose.

Leidimùs naudóti dolomìto ìšteklius tùri 8 į́monės, ìš kurių̃ 5 výkdo gavýbą. Daugiáusia dolomìto ìšteklių yrà Pakrúojo rajonè. Jìs kãsamas Petrašiū́nų II, Klóvainių, Kriváičių telkiniuosè. Jõniškio rajonè eksploatúojamas Skaistgirio dolomìto telkinỹs. Rõkiškio rajonè baĩgiamas pareñgti naudójimui Čedasų̃ telkinỹs. Akmẽnės rajonè ẽsantis Nárbučių telkinỹs beĩ Pakrúojo rajonè ẽsantys Márgių ir̃ Petrašiū́nų III telkiniaĩ dár nepradė́ti naudóti.

  • Microsoft Word 40 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (3581 žodžiai)
  • Kolegija
  • Diana
  • Svarbiausi taisyklingo kirčiavimo reikalavimai aplinkos apsaugos inžinerijos kalboje
    10 - 3 balsai (-ų)
Svarbiausi taisyklingo kirčiavimo reikalavimai aplinkos apsaugos inžinerijos kalboje. (2018 m. Balandžio 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/svarbiausi-taisyklingo-kirciavimo-reikalavimai-aplinkos-apsaugos-inzinerijos-kalboje.html Peržiūrėta 2020 m. Liepos 08 d. 11:49
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo