Švariosios gamybos būdų diegimo galimybių analizė ir pritaikymas autoplovykloje 


Įvadas. Švarioji gamyba jos principai ir prevenciniai būdai. Švariosios gamybos principai. Švariosios gamybos prevencijos taikymo būdai. Švariosios gamybos sąsaja su Darniuoju vystymusi. Analizuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas. Švariosios gamybos diegimo galimybių analizė. Problemos formuluotė. Informacija apie problemą. Žaliavų ir resursų balanso arba srautų schemos sudarymas naudojant programą STAN. Problemos sprendimo būdai. Techninis – ekonominis pasirinkto problemos sprendimo būdo pagrindimas. Išvados. Naudota literatūra. Priedai (grafinė dalis).


Transporto priemonių plovimas pagal LR aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-405 patvirtinto Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo 8 punktą, priskiriamas techninės priežiūros darbams. Nevalytos autoplovyklų nuotekos Lietuvoje dažniausiai išleidžiamos į buitinių nuotekų tinklus, prieš tai jas atskyrus nuo naftos produktų likučių. Šiai paslaugai atlikti būtina su nuotekų tinklų savininku/valdytoju sudaryti sutartį. Nevalytas autoplovyklos nuotekas dėl jų didelio užterštumo aukščiau minėtomis medžiagomis draudžiama išleisti į aplinką. Automobilių plovimo metu visuomet susidaro nuotekos, užterštos pakibusiomis vandenyje dalelėmis, plovimo (paviršiaus aktyviomis) medžiagomis ir naftos produktų likučiais, kurias, prieš išleidžiant į aplinką reikia išvalyti iki Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Aplinkos ministro 2006 05-17 įsakymu Nr. D1-236, nustatytų reikalavimų.

Problema: Autoplovyklos nenaudodamos aplinkosauginių priemonių gali teršti aplinką, išleisti nevalytas nuotekas ir naftos produktais užteršti gruntą ar paviršinius vandenis. Taip pat dėmėsys turi būti atkreipiamas į efektyvų išteklių panaudojimą.

Tikslas: pritaikyti švaresnės gamybos priemones autoplovykloje, išanalizuoti švaresnės gamybos taikymo galimybes ir pateikti išvadas.

Apibendrinant šį skyrių galima teigti, kad Švaresnė gamyba, tai integruota aplinkosauginė sistema, taikanti atsargumo, prevencijos, integracijos principus, kas padeda išvengti nenumatytų padarinių atsiradimo, įvertina gamybos procesus, skatina holistinį požiūrį į problemų visuma ir padeda surati sprendimo būdus.

Prevencija – tai priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią rizikos veiksniams dar prieš susiduriant su jais. Tai išankstinis kelio užkirtimas, užbėgimas už akių. Švaresnės Gamybos strategijoje numatyti šie prevenciniai būdai:

sumažėja tiesioginiai gamybos kaštai (žaliavom, energijai, aplinkos apsaugos baudoms mokėti);

Švariosios Gamybos galimybės tiesiogiai susijusios su ekonominiais rodikliais, sumažėja eksploatacinės išlaidos – pvz. Išlaidos, skirtos atliekų tvarkymui, saugojimui dažnai yra sumažinamos naudojant Švariosios Gamybos procedūras; o sutaupytos lėšos gali būti panaudotos pramonės vystymui; žaliavos, nergija, taršos valymo išlaidos taip pat gali būti sumažintos naudojant Švariąją Gamybą. Mažinami bendrieji kaštai. Švarioji Gamyba padeda sumažinti taršą, žaliavų, energijos ir vandens suvartojimą. Sumažėja kaštai, aplinkos apsauga tampa ekonomiškai naudinga, t.y. patraukli investuotojams, nes mažinamos išlaidos žaliavoms ir energijai bei atliekų tvarkymo kaštai. Nesant atliekų taupomos lėšos, nes sumažėja tiek teršalų valymo ar deponavimo išlaidos, tiek neefektyviai naudojamų žaliavų ir paslaugų kaštai.

Gerina įmonės įvaizdį – pvz., darbuotojai bus labiau motyvuoti jei žinos, kad įmonės valdyba užtikrina saugias darbo sąlygas.

Įdiegus Švariąją Gamybą gali padidėti įmonės konkurencingumas. Įmonės, kurių veikla ir

gaminiai palankūs aplinkai bus pranašesnės rinkoje, ypač daugėjant aplinkos būklei neabejingų pirkėjų.

Švarios Gamybos priemonių vykdymas sumažina tiek civilinės, tiek baudžiamosios atsakomybės riziką, susijusią su atliekų kiekių augimu, ypač jei susidarančios atliekos yra pavojingos.

Švariosios Gamybos diegimas palengvina bendradarbiavimą tarp įmonės ir valdymo įstaigų. Švarioji Gamyba gali sumažinti darbuotojų patiriamą neigiamą poveikį dėl naudojamų pavojingų medžiagų, o tuo pačiu yra mažinamos išlaidos (Studijų medžiaga, 2016).

Švaresnė gamyba arba „Žalesnių“ produktų gamyba – darnios plėtros vystymo elementas. Praeityje diegiant naujus naujų gaminių gamybos procesus labai nedaug dėmesio buvo skiriama šių procesų poveikiui aplinkai faktoriui. Tai buvo aiškinama tuo, kad ekonomikos augimas ir visuomenės poreikių tenkinimas neišvengiamai susijęs su atliekų ir teršalų kiekių augimu. Tačiau 1992 m. Jungtinių Tautų konferencijoje „Aplinka ir vystymas“, vykusioje Rio de Žaneire, buvo paskelbti aplinkosaugos darnios plėtros principai, kurie turi skatinti Švaresnės gamybos diegimą ir „žalesnių“ produktų (ang.klb. „Green Productivity“, GP) gamybą, kuri turi susieti aplinkos apsaugos, vartotojų saugumą ir gamybos pelningumą.

  • Aplinka Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 165 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (3787 žodžiai)
  • Kolegija
  • Aušra
  • Švariosios gamybos būdų diegimo galimybių analizė ir pritaikymas autoplovykloje 
    10 - 2 balsai (-ų)
Švariosios gamybos būdų diegimo galimybių analizė ir pritaikymas autoplovykloje . (2017 m. Balandžio 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/svariosios-gamybos-budu-diegimo-galimybiu-analize-ir-pritaikymas-autoplovykloje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 08:53
×