Švariosios gamybos būdų diegimo galimybių analizė ir vertinimas spirito varykloje


Įvadas. Švariosios gamybos principai bei prevenciniai būdai. Spirito varyklos veikla. Švariosios gamybos diegimo galimybės įmonėje. Išvados. Naudota literatūra.

Švarioji gamyba – tai prevencinė integruota aplinkos apsaugos vadybos strategija, kuri nuolat turi būti taikoma gamybos procesams bei gaminiams per visą jų egzistavimo ciklą, siekiant sumažinti poveikį žmonėms ir aplinkai. Spirito varykloje taikoma švarioji gamyba susidarančios biodujos yra surenkamos ir panaudojamos kaip elektros energija ir šiluma. Spirito varyklos pagrindinė veikla distiliuoto etilo alkoholio gamyba. Kitos veiklos rūšys – vandens ėmimas, paskirstymas bei valymas, šalto ir karto vandens tiekimas, garų gamyba, krovinių vežimas keliais, elektros energijos gamyba. Pagrindiniam produktui išgauti reikalingas ilgas ir nuoseklus technologinis procesas. Viskas prasideda nuo žaliavų ( grūdai, kvietrugiai, kviečiai) jas pristato ūkininkai, kurie parduoda juos įmonei. Toliau grūdai sandėliuojami ir tiriama jų kokybė. Pirmiausia grūdai šutinami su garu tada gautas produktas tiekiamas fermentacijai ir jau po jos vyksta distiliacija kaip išgaunamas jau galutinis produktas, kurio kokybė yra įvertinama ir jis tiekiamas alkoholinių gėrimų gamintojams. Visuose šiuose procesuose susidaro įvairūs teršalai, dideli kiekiai nuotekų. Būtent nuotekas galima panaudoti švariosios gamybos principu pavyzdžiui įrenginių ataušinimui. Vienas svarbiausių įmonės spirito varyklos tikslų yra savo veiklos organizavimas, veiklą orientuojant į mus supančios aplinkos būklės gerinimą bei taršos prevencijos priemonių taikymą, siekiant sumažinti neigiamą įmonės poveikį aplinkai.

Darbo problema – spirito varykloje susidaro dideli kiekiai nuotekų, kurios apvalytos yra išleidžiamos į šalia esantį ežerą, sparčiai naudojami vandens resursai netaikant įmonėje švariosios gamybos principų.

Darbo objektas – švariosios gamybos pritaikymas.

Darbo tikslas – išanalizuoti švariosios gamybos būdų diegimo galimybes spirito varykloje ir parinkti vieną iš būdų.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti švariosios gamybos principus bei prevencinius būdus.

Išanalizuoti spirito varyklos veiklą.

Išnagrinėti švariosios gamybos diegimo galimybes įmonėje.

gaminiai: ŠG strategija orentuojama į gaminių poveikio aplinkai mažinimą jų egzistavimo ciklo metu, t.y. nuo žaliavos išgavimmo iki galutinio gaminio deponavimo;

Švariosios gamybos nauda:

palengvėja TIPK leidimo išdavimo procedūra; ( ŠG – įrankis įmonės aplinkosaugos vadybos sistemai (AVS) veikti ekonomiškai naudingai ir efektyviai aplinkosauginiu požiūriu [3].

Pagrindiniai gamybiniai statiniai esantys spirito varyklos teritorijoje: katilinė, spirito cechas, spirito sandėlis, mechaninio ir biologinio valymo įrenginiai, oro valymo įrenginiai. Pastatų, pagalbinių patalpų, kuriose vykdoma ūkinė veikla, savininkas yra vadovaujančioji įmonė, kuriai tiekiamas spiritas. Spirito varykla vadovaujasi Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, nustatyta tvarka patvirtintais ir įregistruotais įstatais, kitais jos veiklą reglamentuojančiais įstatais bei norminiais aktais. Bendrovė yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė, kuri yra juridinis asmuo ir turi komercinį – ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą [4].

  • Aplinka Kursinis darbas
  • Microsoft Word 269 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (2634 žodžiai)
  • Kolegija
  • Vytautas
  • Švariosios gamybos būdų diegimo galimybių analizė ir vertinimas spirito varykloje
    10 - 10 balsai (-ų)
Švariosios gamybos būdų diegimo galimybių analizė ir vertinimas spirito varykloje. (2015 m. Gegužės 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/svariosios-gamybos-budu-diegimo-galimybiu-analize-ir-vertinimas-spirito-varykloje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 15:14
×