Sveikatos apsaugos srityje veikiančios institucijos


LR sveikatos apsaugos ministerijos samprata, uždaviniai ir funkcijos. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos. LR valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vieta institucijų sistemoje ir organizacinė struktūra. Visuomenės sveikatos biuras. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras. Literatūros sąrašas.


Apibendrintai galima teigti, kad nustato pagrindines Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos plėtojimo kryptis ir prioritetus, formuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką Lietuvos gyventojų sveikatinimo srityje, vykdo medicininį auditą.

2. sudaryti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimo, ekspertizių darbo grupes ar komisijas;

5. kontroliuoti, kaip laikomasi sveikatos priežiūros įstatymų, kitų teisės aktų ir standartizacijos norminių dokumentų;

6. teikti išvadas dėl naujų žaliavų, technologijų, gamybos priemonių, receptūrų taikymo;

Apibendrintai galima teigti, kad sveikatos apsaugos ministerijos darbo organizavimas priklauso nuo Respublikos Prezidentės Ministro Pirmininko teikimo.

Apibendrintai galima teigti, kad viceministrai yra tiesiogiai atsakingi ministrui atsako už ministerijos ūkinę bei finansinę veiklą, viceministras gali vadovauti departamentui prie ministerijos.

Apibendrintai galima teigti, kad sveikatos apsaugos ministerijos valstybės sekretorius yra aukščiausio rango valstybės tarnautojas. Valstybės kancleris organizuoja Vyriausybės posėdžių rengimą, koordinuoja valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus, saugo Vyriausybės antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą.

3. LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS VIETA INSTITUCIJŲ SISTEMOJE IR ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Šiame savo darbo skyriuje apžvelgsiu, kokią vietą VMVT užima Lietuvos institucijų sistemoje, taip pat, kokia yra pačios tarnybos organizacinė sistema.

Toliau darbe reikėtų aptarti VMVT struktūrą. VMV tarnybai vadovauja direktorius – LR vyriausiasis valstybinis veterinarijos inspektorius. Šiuo metu jo pareigas eina dr. Jonas Milius.

Schemoje matyti, kad VMVT vadovauja direktorius. Jam tiesiogiai pavaldūs yra keturi pavaduotojai, kurie yra atsakingi už tam tikras kuruojamas sritis, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovas spaudai bei strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyrius. Kiekvienas VMVT direktoriaus pavaduotojas kuruoja ir yra atsakingas už tam tikras sritis ir toms sritims priklausančius skyrius. Skyriai yra tiesiogiai atsakingi savo srities direktoriaus pavaduotojui. Kaip schemoje matyti, pirmasis direktoriaus pavaduotojas kuruoja maisto skyrių, antrasis – Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyrių, Veterinarijos sanitarijos skyrių, Skubios veiklos skyrių, Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyrių, kuriam yra pavaldūs 13 pasienio veterinarijos postų; trečiasis pavaduotojas yra atsakingas už Bendrųjų reikalų, Personalo, Viešųjų pirkimų skyrius bei 51 teritorinę VMVT (struktūra panaši) ; ketvirtasis direktorius atsakingas už Tarptautiniu klausimų skyrių. VMVT direktoriui tiesiogiai atsakingi Strateginio planavimo, Teisės, Finansų ir biudžeto, Informacinių sistemų, Vidaus audito skyriai bei Maisto ir veterinarinės kontrolės poskyris.

Taigi kaip matyti iš schemos ir įstatymuose numatytos organizacinės struktūros, VMVT struktūra yra pagrįsta hierarchija. Tokia organizacijos struktūrą galima būtų priskirti vienai iš klasikinių organizacijos formų – funkcinei struktūrai, nes kiekviena funkcinė sritis, šiuo atveju VMVT sudedamosios dalys, turi kvalifikuotą funkcinį vadovą ir šis duoda nurodymus, taip pat yra atskaitingas aukščiau esančiam vadovui (vienam).

Šiame skyriuje pateikiamos bendrosios bei atskirų VMVT teritorinių skyrių funkcijos, remiantis Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatais.

VMVT priskiriama 10 bendrųjų funkcijų, kurios nurodytos VMVT nuostatuose. VMVT atlieka šias funkcijas:

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatuose pateikiamos ir specializuotoms sritims tarnybos funkcijos. VMVT specializuotas funkcijas galima skirti į dvi pagrindines dalis – maisto sričiai skirtas funkcijas ir veterinarijos funkcijas. Plačiau jos analizuojamos skyreliuose.

1.3. neregistruotų Lietuvos Respublikoje veterinarinių vaistų laikino įvežimo ir naudojimo tvarką; 1.4. veterinarinių vaistų uždraudimo tiekti rinkai naudojimo ir pašalinimo iš rinkos tvarką; 1.5. fizinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos turėtojo kvalifikacijos tobulinimo tvarką; 2. kontroliuoja: 2.1. pagal kompetenciją – pašarų ir pašarų priedų, veterinarinių vaistų ir veterinarinių priemonių importo, eksporto ir tranzito reikalavimų laikymąsi; 2.2. veterinarinių vaistų, kitų veterinarinių priemonių, pašarų ir jų priedų gamybą, prekybą ir naudojimą, privalomųjų reikalavimų laikymąsi;  2.3. kaip saugomi ir tvarkomi naikintini veterinariniai vaistai; 2.4. pašarų ūkio subjektų, iš jų muitinės sandėlių, importo ir eksporto terminalų (laikinojo saugojimo sandėlių), higienos ir veterinarijos reikalavimų laikymąsi, tvarkymo procesus, subjektų savikontrolės sistemų funkcionavimą; 3. išduoda: 3.1. veterinarinės farmacijos licencijas;  3.2. veterinarinių vaistų registravimo liudijimus, kitų veterinarinių priemonių registravimo, autorizavimo liudijimus; 3.3. pašarų ūkio subjektų registravimo pažymėjimus; 4. vykdo mokslinį rizikos, susijusios su pašarais ir pašarų priedais, veterinariniais vaistais ir veterinarinėmis priemonėmis, vertinimą; 5. tvirtina arba registruoja pašarų ūkio subjektus; 6. analizuoja pašarų ir pašarų priedų atitikties saugos, kokybės, ženklinimo ir kitiems privalomiesiems reikalavimams kontrolės duomenis; 7. praneša nustatytąja tvarka Europos Komisijai apie pašarų ir jų priedų keliamą tiesioginį arba netiesioginį pavojų žmonių ir gyvūnų sveikatai (Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatai, Tarnybos veiklos tikslai ir funkcijos ).

  • Microsoft Word 685 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 41 puslapis (9178 žodžiai)
  • Profesinė mokykla
  • Joana
  • Sveikatos apsaugos srityje veikiančios institucijos
    10 - 2 balsai (-ų)
Sveikatos apsaugos srityje veikiančios institucijos. (2018 m. Sausio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/sveikatos-apsaugos-srityje-veikiancios-institucijos.html Peržiūrėta 2019 m. Kovo 26 d. 22:23
×