Sveikatos apsaugos viešosios e-paslaugos


Sociologijos kursinis darbas. Iliustracijų sąrašas. Įvadas. Viešosios paslaugos. Jų organizavimas, teikimas ir administravimas. Paslauga, jos savybės ir klasifikavimas. Viešoji paslauga. Viešųjų paslaugų organizavimas, teikimas. Viešųjų paslaugų administravimas. Viešųjų paslaugų teikimo gerinimas/tobulinimas. Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategija. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.


Tyrimo problema – nepakankamas viešųjų elektroninių sveikatos paslaugų naudojimas.

Kursinio darbo tikslas – išsiaiškinti sveikatos apsaugos viešųjų e – paslaugų gyventojams brandos lygį.

Šio darbo objektas yra sveikatos apsaugos teikiamos viešosios elektroninės paslaugos.

Tikslui pasiekti iškeliami šie uždaviniai:

1.Aprašyti viešųjų paslaugų gerinimo alternatyvas;

2.Išanalizuoti viešųjų paslaugų teikimo gerinimo galimybes.

Darbo metodai: 1) mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, kadangi leido atskleisti analizuojamos problemos ištyrimo laipsnį, nusakyti nagrinėjamos temos aktualumą ir naujumą, apibendrinti surinktą medžiagą ir formuluoti išvadas; 2) sisteminė analizė, kuria susisteminti nagrinėjamų mokslininkų teiginiai analizuojamos problemos atžvilgiu, paaiškintas darbo bei tyrimo objektas ir sudarytas teorinis tyrimo modelis; 3) apibendrinimo metodas, kurio dėka apibendrinta naudota mokslinė literatūra, cituoti mokslininkų teiginiai, gauti empirinio tyrimo duomenys, suformuluotos išvados kiekvienam darbo poskyriui apibendrinti bei galutinės išvados.

Sveikatos apsaugos viešosios e-paslaugos. (2014 m. Vasario 18 d.). http://www.mokslobaze.lt/sveikatos-apsaugos-viesosios-e-paslaugos.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 01:51