Sveikatos draudimas referatas


Įvadas. Sveikatos draudimo samprata. Privalomąjį sveikatos draudimą vykdančios institucijos ir jų funkcijos. Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto ir finansinių ataskaitų rengimo nuostatai. Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto analizė. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamos. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidos. Išvados. Literatūra.

Finansinį privalomojo sveikatos draudimo pagrindą sudaro formuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžetas. Didžioji šio fondo pajamų dalis yra apdraustųjų asmenų ir už juos draudėjų mokamos įmokos, valstybės biudžeto įmokos už apdraustuosius, draudžiamus valstybės lėšomis, ir papildomi valstybės biudžeto asignavimai. Iš PSDF biudžeto lėšų apmokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kompensuojamos vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidos, medicininės reabilitacijos išlaidos, galūnių, sąnarių ir organų protezavimo, protezų įsigijimo išlaidos ir kita.3 PSDF biudžeto pajamos tiek 2008 m., tiek 2009 m. siekė 4,5 mlrd. Lt. Šioms pajamoms didelę įtaką turi ekonominiai veiksniai – dirbančių asmenų skaičiaus pokytis ir gyventojų pajamų kitimas, socialiniai veiksniai – didėjantis nedarbo lygis ir didėjantis valstybės lėšomis draudžiamų asmenų skaičius.

Valstybė vykdo privalomojo sveikatos draudimo veiklą, tuo tarpu papildomo (savanoriško) draudimo paslaugas teikia draudimo įmonės ir kt. teisės aktų tvarka numatytos institucijos.

1.1. Privalomąjį sveikatos draudimą vykdančios institucijos ir jų funkcijos

Už privalomojo sveikatos draudimo vykdymą yra numatytos šios atsakingos valstybinės institucijos: Privalomojo sveikatos draudimo taryba (PSDT), Valstybinė ligonių kasa (VLK) ir teritorinės ligonių kasos (TLK). Toliau pateikiamos šių institucijų funkcijos:

Privalomojo sveikatos draudimo taryba – tai yra kolegiali patariamoji privalomąjį sveikatos draudimą vykdanti ir koordinuojanti institucija. Tarybos uždaviniai ir funkcijos:

teikia nuomonę SAM dėl centralizuotai apmokamų vaistų bei medicinos pagalbos priemonių išlaidų kompensavimo tvarkos ir įkainių;

teikia išvadą dėl PSD fondo biudžeto projekto, ateinančių dvejų metų prognozuojamų rodiklių bei metinių biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių;

teikia siūlymus dėl PSD fondo biudžeto lėšų skyrimo valstybinėms ir savivaldybių sveikatos programoms finansuoti;

teikia nuomonę SAM dėl išmokų ir kompensacijų dydžio;

1) rengia PSD fondo biudžeto projektą ir jo vykdymo metinę apyskaitą, vykdo PSD fondo biudžetą;

4) Įstatymo nustatyta tvarka naudoja laikinai laisvas PSD fondo biudžeto lėšas;

7) kitas Įstatymo, Valstybinės ligonių kasos nuostatų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Pinigų principas – šis principas yra priešingas kaupimo principui. Pagal pinigų principą, viešojo sektoriaus subjekto išlaidos pripažįstamos tik tada, kada yra išmokami pinigai iš subjekto sąskaitos, o pajamos pripažįstamos ne tada, kai jos uždirbamos, bet tada, kada realiai yra gaunami pinigai.

PSD fondo metinių ataskaitų rinkinį sudaro:

metinės finansinės ataskaitos – jos apima finansinės būklės ataskaitą, veiklos rezultatų ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, grynojo turto pokyčių ataskaita, aiškinamąjį raštą.

2) metinės biudžeto vykdymo ataskaitos – jos apima biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitą; biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas; biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas.

Valstybės laiduojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu garantas – Privalomojo sveikatos draudimo fondas. Nuo šio fondo lėšų priklauso galimybė užtikrinti apdraustųjų asmens sveikatos priežiūrą, kompensuojant gydymo įstaigoms jų suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas.

2009–2010 m. keičiantis privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis draudžiamų asmenų skaičiui labai padidėjo (40 proc.) valstybės biudžeto asignavimų dalis PSDF biudžeto pajamose. Už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis iš valstybės biudžeto mokama pagal suplanuotą, o ne pagal faktinį šių asmenų skaičių. Dėl to valstybės biudžeto išlaidos gali būti nepagrįstai padidintos arba sumažintos, o PSDF gali gauti nepagrįstų pajamų arba turėti nekompensuotų išlaidų. Nesant detalaus Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo lėšų panaudojimo reglamentavimo, mažėjant šio fondo pajamoms, sprendimas iš rezervo lėšų apmokėti už asmens sveikatos priežiūros paslaugas buvo priimtas tik 2010 m. pabaigoje.

  • Microsoft Word 46 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (3106 žodžiai)
  • Universitetas
  • Agnė
  • Sveikatos draudimas referatas
    10 - 9 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Sveikatos draudimas referatas. (2015 m. Gegužės 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/sveikatos-draudimas-referatas.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 18 d. 06:56
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo