Sveikatos ir fizinio katedros užduotys


Pedagogikos praktikos ataskaita.

Sveikatos ugdymo integravimas į dalykų ar ugdymo sričių teminius planus , pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programas. Rezultatų analizė , apibendrinimas ir išvados tyrimas / apklausa. Tyrimo rezultatų analizė. Apibendrinimas ir išvados. Praktikos apibendrinimas ir savirefleksija. Literatūros sąrašas. Http // portalas. Lt bup Puslapiai pagrindinis ugdymas sveikatos ugdymas igyvendinimas. Priedas Anketa. Klausimai Jūsų manymu , ar ugdymo procese skiriama pakankamai dėmesio įvairiems sveikatos fizinės , psichinės , socialinės aspektams. Jei į pirmą klausimą atsakėte „ Ne “, prašau nurodyti ką reikėtų tobulinti tuo klausimu. Ar organizuojami renginiai progimnazijoje sveikatos temomis jums yra įdomūs. Koks paskutinis renginys , kurį atsimeni , buvo susijęs su sveikata. Ar valgai mokyklos valgykloje. Kaip manai , ar valgykloje yra pakankamas maisto pasirinkimas. Ko trūksta valgykloje. Koks tavo mėgstamiausias maistas valgykloje ? Įrašyk. Jei nevalgai valgykloje praleisk šį klausimą. Kaip manai , ar naudinga būtų pastatyti maisto automatus progimnazijoje. Kaip maitiniesi mokykloje. Jeigu perki maistą iš šalia esančių prekybos centrų , pažymėk ką dažniausiai perki. Ką įprastai / dažniausiai veiki pertraukų metu ? Galima nurodyti daugiau nei vieną variantą. Ką labiausiai patinka veikti pertraukų metu ? Įrašyk pats. Kokių sportinių užsiėmimų , būrelių , tavo nuomone , trūksta mokykloje Ar mokykloje yra poilsio zonos. Kokios tavo mėgstamos sporto šakos , aktyvios laisvalaikio formos.


Sveikatos ugdymas neišvengiamas ir būtinas dalykas mokyklose, siekiant optimalių sveikatos ugdymo rezultatų. Vilniaus Žemynos progimnazijoje panagrinėjau sveikatos ugdymo integravimą į dalykų ar ugdymo sričių teminius planus, pasirenkamų dalykų, jų modulių programas. Nagrinėjant šią temą teko bendrauti su mokyklos kūno kultūros ir biologijos mokytojais, kurie atvirai galėjo atsakyti į kilusius sveikatos ugdymo integravimo klausimus.

Abu mokytojai pripažino, jog sveikatos ugdymas yra integrali ugdymo turinio dalis. Apie tai daug kalbama ne tik kūno kultūros, biologijos pamokose, bet ir kituose dėstomuose dalykuose, kaip lietuvių kalba, muzika, dailės, kurių metu kalbama apie dvasinį tobulėjimą, kūrybišką aplinkos kūrimą. Chemija, kuri puoselėja ne tik gamtos išteklių tausojimą, bet ir švarios aplinkos kūrimą, choreografija lavina judesio motorikas, taip pat įvairius aspektus nagrinėja tokie dalykai kaip: pasaulio pažinimas, dorinis ugdymas, žmogaus sauga, tikyba, pilietinis ugdymas, gimtoji ir užsienio kalbos, matematika, istorija, technologijos. Ypač sveikatos integralumas yra dažniausiai pastebimas net klasės valandėlių metu. Vadinasi, praktiškai visuose ugdymo sričių teminiuose planuose yra sveikatos temų: dorinis, socialinis, gamtamokslinis, meninis, informacinės technologijos, kūno kultūros ugdyme. Dailės pamokose, praktikos metu, pastebėjau temų susijusių su sveikatos integravimu. Pavyzdžiui, mokiniai buvo aktyviai kalbinami dalyvauti konkurse „Oro šventė Dubajuje.“, jie piešė ne tik lėktuvų modelius, bet ir gamtą, taip pat mokiniai nemažai piešė gyvūnų ir gamtos motyvų, mokindamiesi kopijuoti, tačiau kartu jie nagrinėjo sveikatos temas, kaip svarbu atpažinti gyvūnus, juos skirti, daugiau laiko praleisti gamtoje, gryname ore ir t.t. Čia visai nedidelė meninio ugdymo dalis, kurioje dažnai pasitaikanti tematika būna sveikata. Biologijoje praktiškai kiekvienoje pamokoje galime pastebėti sveikatos integravimą. Kalbama ne tik apie aplinką, bet apie žmogų, ne tik, kaip organizmą, bet ir jo sveiką vystymąsi, aplinkos gerinimą, akcentuojamos mitybos temos, kurios šiuo metu ypač aktualios, žinant kokie nesveiki mokinių mitybos ir laisvalaikio leidimo įpročiai, kurie laikui bėgant sukelia sveikatos sutrikimus.

Žmogaus sauga, kaip atskiras dalykas yra išskiriamas, kaip sveikatos ugdymo dalykas, kurio dėka, mokiniai ugdomi sveikai gyventi, aktyviai leisti laiką, apsaugoti save nuo tam tikrų nelaimingų atsitikimų ir pan.

Kūno kultūros mokytojas teigė, jog šiais metais jis nusprendė duoti mažesniesiems mokiniams spręsti kūno kultūros pratybas, kuriose gausu suktų ir įdomių klausimų apie žmogų, judėjimą ir sveiką gyvenseną. Jis pripažino, jog pratybos yra svarbios, nes jų dėka, mokiniai geriau pasisavina žinias, gauna tvirtus teorinius pagrindus, kuriuos gali pritaikyti ne tik gyvenime, bet ir kituose dėstomuose dalykuos, kaip biologija, žmogaus sauga ir pan. Pratybos formuoja bendrą išprusimą apie sveikatą. Tiesa pasakius buvau nustebusi, kad mokytojas tikrina ir sprendžia kartu su mokiniais pratybas. Tačiau sutinku, kad tai būtinas dalykas, mokiniai kūno kultūros metu ne tik atlieka fizines užduotis, kartu atsipalaiduoja ir pailsi nuo protinio darbo, bet ir kartu pagilina ir įtvirtina su sveikata susijusias žinias, kas tikrai praves gyvenime. Taip pat mokytojas kiekvienais metais organizuoja sporto šventę - „Judėkime kartu“, kurios metu visą dieną mokyklos bendruomenė sportiškai leidžia laiką kartu, žaidžia sportinius žaidimus (kvadratas, krepšinis, estafetės ir t.t.), atlieka įvairias užduotis, dalyvauja ne tik mokiniai, jų auklėtojai, bet ir tėvai, kiti šeimos nariai. Šios šventės tikslas mokyklos bendruomenę įjungti į aktyvų laisvalaikio leidimą, parodyti, jog galima ir kitaip leisti savo laisvalaikį, gerinti savo fizinius sugebėjimus bei sveikatą. Šventės nugalėtojai apdovanojami prizais, medaliais arba taurėmis, taip skatinant sportuoti ir toliau, ruoštis varžyboms ir kitais metais. Aš manau, kad tai puikus sumanymas įtraukti visą mokyklos bendruomenę, aktyviai ir šauniai praleisti laiką su mokytojais ir šeima, suartėti su bendraklasiais ir aktyviai praleisti laiko ko trūksta pertraukų metu ir popamokinėje veikloje. Manau, kad šis renginys galėtų vykti bent du kartus per metus.

Sveikatos ir fizinio katedros užduotys. (2016 m. Vasario 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/sveikatos-ir-fizinio-katedros-uzduotys.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 01:45