Švietimo istatymas


Skaidrės apie švietimo įstatymą. Svietimo istatymas norvegija. Lr švietimo įstatymas referatas. Švietimo prieinamumas riboto mobilumo asmenims.

Lietuvos respublikos švietimo įstatymas. Šio įstatymo paskirtis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos. Švietimo tikslai. Ugdymo turinys. Švietimo sistemos principai. Švietimo sistema. Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas. Pradinis ugdymas. Vidurinis ugdymas. Profesinis mokymas. Aukštojo mokslo studijos. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas. Kitas neformalusis vaikų švietimas. Neformalusis suaugusiųjų švietimas. Savišvieta. Profesinis orientavimas ir švietimo informacinė pagalba. Psichologinė pagalba. Socialinė pedagoginė pagalba. Specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba. Sveikatos priežiūra mokykloje. Pagalba mokyklai ir mokytojui. Švietimo prieinamumas ir kokybė. Lietuvos gyventojų teisė ir pareiga mokytis. Lituanistinis švietimas ir galimybė mokytis lietuvių kalbos. Informavimas apie švietimą. Galimybė pasirinkti švietimo programas. Švietimo teikėjų tinklas. Priėmimas į mokyklą, perėjimas ir perkėlimas į kitą mokyklą. Teisė mokytis valstybine ir gimtąja kalba. Teisė mokytis tikybos. Švietimo prieinamumas dirbantiems asmenims. Švietimo prieinamumas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. Švietimo prieinamumas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Švietimo prieinamumas riboto judumo asmenims. Vežimas, apgyvendinimas, maitinimas. Švietimo kokybė. Mokymosi pasiekimų vertinimas. Mokymosi pasiekimų įteisinimas. Materialinis švietimo aprūpinimas ir mokymosi krūvis. Mokyklų, pagalbos įstaigų steigimas, veikla, pabaiga ir pertvarkymas. Mokyklų grupės ir tipai. Mokyklų ir švietimo pagalbos įstaigų steigimas. Mokyklos veikla. Mokyklos, pagalbos įstaigos pabaiga ir pertvarkymas. Mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojo ir kito švietimo teikėjo teisės ir pareigos. Mokinio ir švietimo teikėjo susitarimai. Mokinio teisės ir pareigos. Tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės ir pareigos. Teisė dirbti mokytoju. Mokytojo teisės ir pareigos. Laisvojo mokytojo teisės ir pareigos. Kito švietimo teikėjo teisės ir pareigos. Švietimo valdymas. Savivalda. Švietimo valdymas ir valdymo subjektai. Švietimo stebėsena. Švietimo planavimas. Vyriausybės įgaliojimai švietimo valdymo srityje. Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliojimai. Ministerijų, seimui atskaitingų valstybės institucijų ir vyriausybės įstaigų įgaliojimai švietimo valdymo srityje. Savivaldybės institucijų įgaliojimai švietimo valdymo srityje. Švietimo įstaigos vadovo skyrimas ir jo įgaliojimai. Mokyklos savivalda. Savivaldybės švietimo savivaldos institucijos. Valstybės švie
  • Microsoft Word 59 KB
  • 2012 m.
  • 60 puslapių (15122 žodžiai)
  • Anastasija
  • Švietimo istatymas
    10 - 3 balsai (-ų)
Švietimo istatymas. (2012 m. Spalio 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/svietimo-istatymas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 21 d. 19:59
×